Siirry sisältöön
Tiedote 22.03.2012

Suomalaiset laivanrakentajat tarttuneet toimialan muutokseen

Suomalaiset meriteollisuusyritykset ovat reagoineet nopeasti toimialan muutokseen ja lähteneet kilpailemaan kansainvälisille kasvumarkkinoille. Toimialan tiukentuvista ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksista on löydetty uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Finpron uudessa meriteollisuusyritysten kansainvälistymisohjelmassa tuetaan alan pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistä menestystä. Laivanrakennuksen kansainvälinen painopisteen siirtyminen Aasiaan on saanut suomalaisyritykset etsimään uutta liiketoimintaa.

– Meriteollisuuden rakennemuutoksen kannalta kansainväliset markkinat avaavat uusia tervetulleita mahdollisuuksia. On erittäin myönteistä todeta, että suomalaisilla yrityksillä on halua ja kykyä tarttua näihin mahdollisuuksiin. Haluamme tarjota kaiken mahdollisen avun yrityksille onnistumisen tukemiseksi ja riskien madaltamiseksi, toteaa meriteollisuuden rakennemuutoksen johtoryhmän puheenjohtaja ja ELY-keskuksen yksikön päällikkö Kimmo Puolitaival.

Nyt käynnistyvä ohjelma on viides meriteollisuusohjelma, jolla vastataan alan rakennemuutokseen. Meneillään olevissa ja päättyneissä suomalaisten meriteollisuusyritysten kansainvälistymistä tukevissa ohjelmissa on viime vuosina löydetty uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille laivanrakennus- ja offshore-teollisuuden yrityksille.

– Suuret suomalaisyritykset ovat toimineet jo pitkään vientimarkkinoilla, mutta yhä useammat pienet ja keskisuuret meriteollisuuden yritykset laajentavat kansainvälistä vientiä ja lujittavat markkina-asemaansa ulkomailla. Uudessa ohjelmassamme vauhditamme juuri näiden yritysten kansainvälistymistä, Finpron seniorikonsultti Ulla Lainio kertoo.

Vientivaltteina cleantech ja ääriolosuhteiden osaaminen

Suomalaisyritysten kannalta merkittävä kehityskulku ovat jatkuvasti tiukentuvat merenkulun ympäristösäännökset ja turvallisuusvaatimukset, jotka kannustavat varustamoja hankkimaan ympäristöhaittoja vähentävää teknologiaa ja panostamaan turvallisuuteen.

– Suomalaisten vahvuudet ovat laivan käyttökustannuksia säästävissä ratkaisuissa, kuten polttoaineen kulutuksen alentamisessa ja mittaamisessa. Erotumme kilpailijoistamme myös ääriolosuhteiden osaamisella. Esimerkiksi arktisten alueiden kaasuvarantojen hyödyntäminen ja Koillisväylän mahdollinen avautuminen meriliikenteelle lisäävät kysyntää erikoisosaamiselle, Lainio kertoo.

Laivanrakennuksessa suomalaisyritysten mahdollisuudet liittyvät risteilyalusten uudistuotantoon ja kauppalaivojen uudistus- ja korjaustoimintaan. Öljyn ja kaasun offshore-tuotannossa Brasilian lisäksi Venäjän ja Norjan arktisten alueiden kaasuesiintymät ovat avanneet kiinnostavia mahdollisuuksia tuotantoalusten rakentamiseen vientimaissa. Laivanrakennuksen lisäksi suomalaisten osaaminen merenkulun turvallisuudessa ja erikoisohjelmistoissa on ainutlaatuista.

– Suomalaisten vahvuutena on toimitusvarmuus, joustavuus ja korkea teknologia. Suomen meriklusterin yritysten keskinäisen yhteistyön ansiosta Suomesta pystytään tarjoamaan kokonaisratkaisuja. Esimerkiksi risteilyaluksiin toimitetaan kokonaisia hytti- ja ravintola-alueita, Lainio sanoo.