Siirry sisältöön
Tiedote 20.04.2012

Terveys- ja hyvinvointimarkkinoiden kasvutrendit luovat uutta kysyntää

Maailman terveys- ja hyvinvointimarkkinoiden ennustetaan kasvavan noin 6 prosenttia vuodessa yli 15 400 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Finpron selvityksen mukaan voimakkaasti kasvavat yksilön omaehtoinen terveyden hallinta, informaatioteknologian käyttö terveydenhuollossa ja ikääntyneille suunnatut palvelut ja ratkaisut. Euroopassa suurimpia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille tarjoavat muun muassa Iso-Britannia ja Saksa.

Finpron globaaleja terveys- ja hyvinvointimarkkinoita selvittäneen analyysin mukaan alan suomalaisyritysten vahvuuksia ovat muun muassa etähoitoon ja mobiiliratkaisuihin liittyvät palvelut, yksilön omaan terveyden- ja hyvinvoinnin hallintaan liittyvät ratkaisut sekä biolääketiede ja biotekniikka. Suomalainen lääketieteellinen osaaminen on kansainvälisesti arvostettua erityisesti sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja syövän hoitomuodoissa.

Terveys- ja hyvinvointimarkkinoita kasvattavat erityisesti ihmisten lisääntyvä tietoisuus ja kiinnostuneisuus omaa hyvinvointiaan kohtaan, väestön ikääntyminen sekä markkinoiden yksityistyminen.

- Etähoitoon ja mobiiliratkaisuihin liittyvää tutkimusta ja palvelukehitystä on Suomessa tehty jo pitkään. Meillä on loistavia esimerkkejä esimerkiksi diabeteksen hoitoon liittyvistä uusista ratkaisuista. Suomi on myös yksi biolääketieteen ja biotekniikan tutkimuksen kymmenestä huippumaasta. Tälle osaamiselle on valtavaa kysyntää, joka suomalaisyritysten on nyt pystyttävä kääntämään liiketoiminnaksi, sanoo johtaja Meria Heikelä Finprolta.

Iso-Britannia suurimpia terveyden- ja hyvinvointialan markkinoita

Ison-Britannian kansallisesti rahoitettu terveydenhuoltojärjestelmä The National Health Service (NHS) on Euroopan suurin yksittäinen terveys- ja hyvinvointialan toimija. NHS hoitaa viikoittain yli 3 miljoonaa ihmistä ja käyttää pelkästään kulutustavaroihin yli 4,6 miljardia puntaa vuodessa. NHS hankkii ja jakelee yli 620 000 eri tuotetta ja hallinnoi yli 600 toimittajan hankintoja.

- Suomalaisilla alan yrityksillä on nyt niin sanotusti tuhannen punnan paikka tarttua tähän liiketoimintamahdollisuuteen. Erityisesti kysyntää on tietoteknisille ratkaisuille, jotka helpottavat hoidon ja palveluiden integrointia ja alentavat terveydenhuollon kustannuksia. Suomalaisyritysten kannalta erityisen tärkeää tässä vaiheessa, kun NHS uudistaa käytäntöjään, on ymmärtää NHS:n toimintatavat, rakenteet ja päästä keskustelemaan oikeiden päätöksentekijöiden kanssa, Heikelä painottaa.

Lähimarkkinat otettava haltuun

Skandinavian maissa kamppaillaan samankaltaisten tulevaisuuden haasteiden kanssa kuin Suomessakin: miten kunnostaa vanhoja sairaalarakennuksia ja vastata ikääntyvän väestön ja elintapasairauksien terveydenhuollolle aiheuttamiin haasteisiin.

- Sairaaloita rakennetaan ja kunnostetaan kaikkialla, erityisesti Tanskan niin sanotut supersairaalat ovat edelläkävijöitä tässä kehityksessä. Ruotsissa suuria mahdollisuuksia tarjoaa erityisesti yksityisen sektorin kehitys. Koko Skandinaviassa etähoito yleistyy ja tähän tarvitaan uusia ratkaisuja, kertoo Heikelä.