Siirry sisältöön
Tiedote 22.05.2013

Aasian vihreä kulta: suomalaisen metsäteknologian uusi mahdollisuus

Aasian maiden metsäteollisuus on kehittynyt huimaa vauhtia puun kysynnän kasvaessa. Puunkorjuun ja metsäteollisuustuotannon tehostamiseksi alueella on kasvava tarve moderneille metsäteollisuuden ratkaisuille, joita löytyy Suomesta.

– Puuplantaaseilla on kasvava tarve tehostaa toimintaansa modernisoimalla ja koneistamalla koko tuotantoketju istutusvaiheesta hakkuuseen ja toimituksiin. Suomessa on tähän modernisoimiseen huippuosaamista ja koneita, kertoo Finpron Indonesian juuri avatun vientikeskuksen päällikkö Tarja Kuokkanen.

Finpron mukaan käsiteltävät puumäärät ovat isoja. Esimerkiksi Indonesiassa sellu- ja paperitehdas vaatii toimittajilta tai tuottajilta 10 000 kuutiometrin raaka-aineen toimittamista päivittäin.

Kuokkasen mukaan suomalaisella metsäteollisuusratkaisuilla ei ole ollut aiemmin vastaavia mahdollisuuksia Aasiassa, koska plantaasien määrä on ollut pieni ja metsäsektori on toiminut luonnonmetsissä, mihin suomalaiset koneet eivät sovellu. Nyt plantaasien määrä on kuitenkin kasvanut valtavasti koko Aasiassa.

– Siinä missä 10 vuotta sitten plantaaseja oli joitain kymmeniä tai muutama satatuhatta hehtaaria, niiden koko lähenee nyt miljoonaa, kertoo Kuokkanen.

Suomalaisen modernin metsäsektorin markkinamahdollisuudet ovat perinteisissä metsämaissa kuten esimerkiksi Indonesiassa ja Malesiassa. Lisäksi Aasiassa on monia kehittyviä metsäsektorimaita. Finpron mukaan esimerkiksi Vietnamissa maanviljelijöiden hoitamien plantaasien määrä on lisääntynyt paljon, ja sieltä viedään enemmän haketta kuin Indonesiasta.

– Globaalisti paperi- ja kartonkiteollisuuslaitoksien painopiste on muuttunut, ja laitokset ovat siirtyneet kasvaville markkinoille lähelle asiakasta Euroopasta Aasiaan, jatkaa Kuokkanen.

Saharan eteläpuolella kimaltelee myös

­­Myös Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ollaan siirtymässä luonnonpuusta plantaaseihin ja puun arvo on noussut, vaikka muutoksia alueen maiden välillä onkin.

– Saharan eteläpuolisen Afrikan metsäsektorilla on suomalaisille kone- ja laitevalmistajille valtavasti potentiaalia. 5–10 vuoden päästä niiden markkinat ovat samassa pisteessä kuin Indonesiassa muutama vuosi sitten, kuvailee Kuokkanen.

– Tällä hetkellä maissa on kysyntää esimerkiksi sahatekniikalle sekä puunkorjuun ja -kuljetuksen koneille ja laitteille, kertoo Jussi Havia, Finpron projektipäällikkö.

Muutoksen taustalla on puutavaran kysynnän kasvu. Alueella rakennetaan infrastruktuuria enenevässä määrin kasvavan talouden tarpeisiin ja hallitukset investoivat sen kehittämiseen. Myös puutavaran globaali kysyntä lisää vientiä ja ajan myötä paikallista jalostusastetta.

– Metsäsektorin kasvu luo myös uusia työpaikkoja. Esimerkiksi Sambiassa hallituksen tavoitteena on luoda metsäsektorille 200 000 uutta työpaikkaa kahden vuoden sisään. Jo nyt metsäsektori on 5 % sen bruttokansantuotteesta, sanoo Heta Pyhälahti, Finpron Etelä-Afrikan vientikeskuksen päällikkö.

Suomi on tehnyt pitkään yhteistyötä metsäsektorilla kehitysyhteistyön saralla.

– Meillä on valmiiksi hyvä maine metsäasiantuntijana ja kontakteja alan toimijoihin Afrikassa. Finpro pystyykin avustamaan oikean kumppanin löytämisessä niin Afrikassa kuin Aasiassa paikallisten toimistojen avulla, kertoo Seppo Keränen, Finpron aluemyyntipäällikkö.

Finpro avaa uusia toimistoja suomalaisyritysten tukemiseksi. Esimerkiksi viime vuonna Aasian metsämaahan Indonesiaan avattiin uusi vientikeskus, ja Finpro toimii myös Malesiassa.

Yhteystiedot
Tarja Kuokkanen, vientikeskuksen päällikkö, Indonesia, Finpro, puh. + 358 20 469 5808, tarja.kuokkanen(a)finpro.fi
Jussi Havia, projektipäällikkö, Finpro, puh. +358 40 343 3396, jussi.havia(a)finpro.fi
Heta Pyhälahti, vientikeskuksen päällikkö, Etelä-Afrikka, Finpro, puh. +27 72 6611 287, heta.pyhalahti(a)finpro.fi
Seppo Keränen, aluemyyntipäällikkö, Intia, Lähi-itä ja Afrikka, Finpro, puh. +358 400 535 907, seppo.keranen(a)finpro.fi
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, puh. + 358 40 5121 375, outi.torniainen(a)finpro.fi

Finpro
Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio. Finpro edistää asiakkaidensa kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla.

Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. 370 asiantuntijaamme työskentelee 69 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland ja Future Learning Finland. www.finpro.fi