Siirry sisältöön
Tiedote 11.04.2013

Puolustusteknologiaa Persianlahden alueelle

Suomalaiset puolustusteknologiayritykset tähtäävät uudella tiedustelukontilla Persianlahden alueen markkinoille Finpron vientirenkaassa. Pelkästään Yhdistyneet Arabiemiraatit investoi yli 10 miljardia yhdysvaltain dollaria puolustushankintoihin vuodessa.

Persianlahden maat uudistavat puolustusvoimiaan osana laajempaa yhteiskunnan modernisointia. Yhdessä ne muodostavat maailman nopeimmin kasvavan markkina-alueen puolustus- ja siviiliturvallisuusalalla. Finpron vientirengas suuntaa Arabiemiraatteihin kenttäolosuhteisiin tarkoitetulla tiedustelukontilla.

–        Pienestä koostaan huolimatta Yhdistyneet Arabiemiraatit on suuri puolustusteollisuuden markkina-alue. Maan puolustusvoimilla on kykyä investoida ja lähtökohtana on ostaa vain parasta laatua. Tämä näkyy kasvavana kiinnostuksena korkealaatuisiin niche-ratkaisuihin, joka vahvistaa suomalaisten pk-yritysten mahdollisuuksia, Finpron vientirenkaan vetäjä Timo Nurminen sanoo.

Tiedustelukontissa yhdistyy yritysten osaaminen

Vientirenkaan yritykset Conlog, Ajeco ja Eye Solutions ovat tuotteistaneet tiedustelu- ja johtamisjärjestelmäosaamisensa kenttäolosuhteisiin tarkoitetussa tiedustelukontissa. Tiedustelukontti vastaa nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja kasvavalle vaatimukselle ajantasaisesta tilannekuvasta päätöksenteon tueksi. Vientirenkaassa on mukana myös logistiikan tietojärjestelmiin erikoistunut Fleetlogis.

–        Puolustus- ja turvallisuusalalla kaupat ovat pitkiä ja monivaiheisia. Aloitamme Arabiemiraateissa puolen vuoden koeajalla, jonka jälkeen päätämme jatkosta. Tavoitteena on, että kolmen vuoden kuluessa saisimme ensimmäiset kaupat tehtyä ja rakennettua uskottavuutta alueella. Alan erityispiirteenä on maineen ja luottamuksen korostunut rooli, kertoo Conlog Oy:n toimitusjohtaja Jouko Koski.

Uusi avaus alueelle

–        Vientirengas on pelinavaus suomalaiselle puolustusteknologialle alueen maihin. Vientirenkaan yritysten yhteisosaaminen on kansainvälisesti hyvin korkealaatuista, kertoo Finpron seniorikonsultti Juha Peltomäki.

–        Arabiemiraateissa puolustusvoimien ja viranomaisten kanssa toimiminen on suoraviivaista eivätkä myyntiprosessit eroa juuri vastaavista eurooppalaisista käytännöistä. Yksi onnistunut toimitus johtaa lisätilauksiin sekä kyselyihin muissa alueen maissa. Onnistumiset Arabiemiraateissa toimivat referensseinä alueen kaikissa maissa, Nurminen jatkaa.

Yhteystiedot:

Timo Nurminen Finpron vientirenkaan vetäjä, +971 55 990 4532, timo(a)frontier.fi
Jouko Koski, toimitusjohtaja, Conlog, +358 400 683 890, jouko.koski(a)conlog.fi
Juha Peltomäki, seniorikonsultti, Finpro, +358 020 469 5304, juha.peltomaki(a)finpro.fi
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, puh. + 358 40 5121 375, outi.torniainen(a)finpro.fi

Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio. Finpro edistää asiakkaidensa kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla.

Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. 400 asiantuntijaamme työskentelee 69 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland ja Future Learning Finland. www.finpro.fi