Siirry sisältöön
Tiedote 15.04.2013

Suomalaista älyä idän pikajuniin

Sadan miljardin dollarin rautatiehankkeet Lähi-idässä ja Intiassa avaavat mahdollisuuksia uusimmalle suomalaiselle teknologialle ja osaamiselle. Suomalaisyritys Kemppi rohkaistui perustamaan tytäryhtiön Intiaan mittavien rautatiehankkeiden johdosta.

–        Persianlahden maiden ja Intian rautatiemarkkinat ovat käsittämättömän suuret ja tarjoavat paljon mahdollisuuksia suomalaisyrityksille monella sektorilla. Kysymys ei ole niinkään kiskojen tekemisestä vaan älykkyyden, ICT:n, energiatehokkaiden ratkaisujen ja automaation tuottamisesta rautateille, josta Suomessa on erittäin hyvää osaamista, kertoo Finpron Lähi-idän toiminnasta vastaava Saudi-Arabian vientikeskuksen päällikkö Oskar Rautiainen.

Persianlahden maat lisäävät alueellista yhteistyötään rakentamalla ensimmäistä kertaa historiassaan rajat ylittävät rautatiet. Intiassa puolestaan modernisoidaan maan kattava rautatieverkosto.

–        Niin Intiassa kuin Lähi-idässä hallitukset ja päättäjät vievät hankkeita eteenpäin. He ovat sitoutuneet ja varautuneet rahallisesti hankkeisiin, jatkaa Finpron aluemyyntipäällikkö Seppo Keränen.

Alueiden mittavat rautatieprojektit tarjoavat erikokoisille suomalaisyrityksille ja niiden erilaisille tuotteille ja ratkaisuille useita mahdollisuuksia. Finpron verkostot alueilla auttavat yrityksiä pääsemään mukaan rautatieprojektien tarjouskilpailuihin.

Intian rautateillä käytetään suomalaisia hitsauslaitteita

Intian kansallisten rautateiden tavoitteena on modernisoida kattava rautatieverkostonsa vuoteen 2017 mennessä. Suomalainen hitsausalan yritys Kemppi sai ensimmäiset tilaukset Intian rautateiltä jo 80-luvun lopulla. Yhteistyö kasvoi ja vuonna 2011 Kemppi perusti tytäryhtiön ja tuotantolaitoksen Intiaan.

–        Intian rautatien suuret investointisuunnitelmat rohkaisivat meitä perustamaan oman tytäryhtiön, kertoo Jari Vaerma, Kempin liiketoiminta-aluepäällikkö.

–        Intialaiset ovat avoimia uusille tuotteille. He ovat valmiita hyppäämään kehityksessä nopeasti eteenpäin ja käyttämään uusinta teknologiaa. Jos sinulla on hyvä tuote ja oikea kokenut kumppani, niin voit menestyä Intiassa, tiivistää Vaerma.

Maassa maan tavalla

Persianlahden yhteistyöneuvoston maat ovat rakentamassa alueellista rautatieverkostoa yli 100 miljardilla dollarilla.

–        Rakennettavalla radalla on poliittinen ja taloudellinen merkitys. Rataa pitkin tavarat ja ihmiset kulkevat helpommin ja huomattavasti edullisemmin kuin kumipyörillä, kuvailee Rautiainen.

Lähi-idän merkitys logistiikan ja kaupan keskuksena on kasvamassa, koska se sijaitsee Afrikan ja Aasian voimakkaasti kasvavan kaupan välissä.

–        Persianlahden yhteistyöneuvostossa on alettu keskustella rautatiehankkeiden koordinoimisesta. Tähän asti maat ovat suunnitelleet ratojaan itsenäisesti. Tarjouksia tekevien yrityksien pitää toimia kokonaisvaltaisesti mutta myös maakohtaisesti, kertoo Rautiainen.

–        Yhtä tärkeää on toimia yhdessä muiden yrityksien kanssa, koska porukalla mennessä on isommat mahdollisuudet onnistua. Pk-yritykset eivät kilpaile toistensa kanssa, vaan pikemminkin täydentävät toisiaan, lisää Keränen.

Yhteystiedot:
Jari Vaerma, liiketoiminta-aluepäällikkö, Kemppi, puh. +358 44 289 9373, jari.vaerma(a)kemppi.com
Oskar Rautiainen, Saudi-Arabian vientikeskuksen päällikkö, Finpro, puh. +358 40 500 9215, oskar.rautiainen(a)finpro.fi
Seppo Keränen, aluemyyntipäällikkö, Intia, Lähi-itä ja Afrikka, Finpro, puh. +358 400 535 907, seppo.keranen(a)finpro.fi
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, puh. + 358 40 5121 375, outi.torniainen(a)finpro.fi

Finpro
Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio. Finpro edistää asiakkaidensa kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla.

Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. 400 asiantuntijaamme työskentelee 69 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland ja Future Learning Finland. www.finpro.fi