Siirry sisältöön
Tiedote 22.02.2013

Suomalaisten energiayritysten El Dorado

Latinalaisen Amerikan uusiutuvan energian markkinat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Finpron mukaan suuret bioenergiamarkkinat kasvavat voimakkaasti ja niillä on tarvetta suomalaiselle osaamiselle ja komponenteille.

Nopean talouskasvun seurauksena Latinalaisen Amerikan sähkön- ja energian tarve on lisääntynyt. Maiden hallitukset investoivat merkittävästi uusiutuviin energiantuotantomuotoihin, ja erityisesti kasvavat bioenergia- ja tuulivoima-sektorit tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

Etanoliteollisuuden kasvu

Maailman toiseksi suurin bioetanolin tuottaja Brasilia investoi uusiin teknologioihin selluloosapohjaisen bioetanolin valmistuksessa.

– Tämän hetkisellä tekniikalla biomassasta eli sokeriruo´osta jää käyttämättä jopa kaksi kolmasosaa sen energiasta. Kuuma puheenaihe onkin, kuinka löytää ratkaisu, jotta koko puumainen runko saataisiin käytettyä hyväksi etanolin tuotannossa, kertoo Finpron Latinalaisen Amerikan aluejohtaja Matti Landin.

Uudet investoinnit luovat kysyntää myös tuotantoprosessissa tarvittaville ja huoltoaikoja lyhentäville laadukkaille komponenteille, kuten venttiileille, lämmönvaihtimille ja taajuusmuuttajille.

– Vaikka Suomi ei varsinaisesti ole bioetanolin suurvalta, meillä on paljon osaamista tuotantoprosessissa tarvittaville tekniikoille ja tuotteille, tiivistää Finpron energia-alan toimialajohtaja Janne Hietaniemi.

Sokeriruo´osta tuotetaan kasvavissa määrin energiatehokasta yhdistettyä sähköä ja lämpöä. Myös Chilessä ja Uruguayssa yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotanto on kasvussa, tosin puupohjaisesti.

– Suomalaiset ovat erityisen taitavia ja kokeneita tässä, sillä olemmehan me käyttäneet metsää ja suota sähkön ja lämmityksen raaka-aineena jo yli 100 vuotta. Nyt kun Latinalaisessa Amerikassa otetaan ensi askeleita tässä, meillä olisi paljon tarjottavaa koko tuotantoketjuun, maanhallinnasta ja korjuusta aina teknologioihin, kuvailee Hietaniemi.

Latinalaisen Amerikan pienetkin markkinat ovat isoja suomalaisille

Lähitulevaisuudessa Meksiko ja Brasilia lisäävät tuulivoimansa kapasiteettia moninkertaisesti, Brasiliassa 17 GW ja Meksikossa 12 GW vuoteen 2020 mennessä. Samassa ajassa Suomen tavoite on alle 3 GW. Tuulivoimasektorin markkinat tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille tuulivoimakomponenteille ja teknologioille.

Brasilian kohdalla kaupanteon haasteena ovat tuotteiden kotimaisuusvaatimukset, mutta Meksikon ja EU:n vapaakauppa-alueen johdosta Meksikossa ei ole ollut näitä vaatimuksia. Tällä hetkellä Meksiko harkitsee myös 20 % kotimaisuusastevaatimusta tuulivoimateknologialle. Suomalaisille on kuitenkin merkittävintä, että avainkomponentteja voidaan viedä jatkossakin sekä Brasilian että Meksikon voimakkaasti kasvaville tuulivoimamarkkinoille.

– Tietysti kun puhutaan isoista uusiutuvan energian markkinoista, niin vaikka bioenergialla olisi pienet markkinat Chilessä ja Uruguayssa Brasiliaan verrattuna, niin saattavat niidenkin ´pienet´ markkinat olla suurempia suomalaisyrityksille kuin mitä ne olisivat Suomessa, kertoo Hietaniemi.