Siirry sisältöön
Tiedote 14.11.2017

Investoiminen kestävään kehitykseen luo matkailuyritykselle kilpailuetua

Luontomatkailu on globaalisti yksi nopeimmin kehittyvistä matkailun osa-alueista. Luonto on Suomen matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä ja vastuullisuus liittyy läheisesti luonnosta ja puhtaudesta nauttimiseen. Investoiminen kestävään kehitykseen on matkailuyritykselle yhä selkeämpi kilpailuetu.

Tutkimukset ja trendit osoittavat matkailuyrityksen vastuullisen toimintatavan olevan asiakkaille yhä tärkeämpää. Vastuullisuuden merkitys kasvaa Euroopassa huimaa vauhtia: uusimman booking.comin* asiakastutkimuksen mukaan 65 % matkailijoista haluaa valita seuraavalla matkallaan ympäristöystävällisen majoituksen. Matkailijat ovat myös valmiita maksamaan paikallisesti tuotetusta ruoasta kalliimpaa hintaa.

Matkailuyrityksen toiminnassa kestävä kehitys tarkoittaa sen kolmen ulottuvuuden eli ekologisen, sosio-kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden jatkuvaa ja systemaattista huomioimista omassa liiketoiminnassa: seurantaa, mittaamista ja haittojen vähentämistä. Käytännössä vastuullisuus on ympäristöä säästävää toimintaa kuten uusiutuvien energianlähteiden käyttöä, jätemäärän vähentämistä, luonnon kulumisen estämistä, paikallisen kulttuurin ja paikallisten asukkaiden huomioimista sekä työllistämistä. Nämä ovat myös matkailijoille tärkeimmät osoitukset kestävästä toiminnasta.

– Nyt on aika myös suomalaisen matkailuteollisuuden ottaa asia vakavasti, sillä matkailijamäärät nousevat ja huippusesonkina meilläkin yksittäisissä kohteissa kantokyky alkaa olla saavutettu. Tiedämme jo muutamien eurooppalaisten kohteiden kokemuksista, mitä tämä tarkoittaa asukkaiden ja matkailijoiden osalta. Emme halua joutua tilanteeseen, jossa vaarana on arvokkaimman kilpailuetumme, puhtaan luonnon, saastuminen ja kuluminen, paikallisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön kärsiminen ja aitouden katoaminen, toteaa Visit Finlandin kehityspäällikkö Terhi Hook Finprolta.

Kestävien valintojen on näyttävä asiakkaille

Matkailuyritykset ovat lähteneet kiitettävästi mukaan erilaisiin ympäristöohjelmiin ja -sertifiointeihin ja niihin on Suomessa sitoutunut jo yli 700 matkailuyritystä. Tavoitteena on kahden seuraavan vuoden aikana ylittää 1 000 yrityksen raja.

– Vaikka meillä olisi edellytykset olla ykkönen kestävässä kehityksessä, se ei vielä riittävästi näy asiakkaillemme. Tarvitaan lisää valmennusta, vastuullisuuden viestintää ja näkyviä tekoja asiakasrajapinnassa, Terhi Hook sanoo.

Turmeltumaton luonto Suomen matkailun rahasammoksi

Visit Finlandin luotsaama valtakunnallinen kesäaktiviteettimatkailun kehittämisohjelma Outdoors Finland järjestää yhdessä Visit Finlandin kestävän kehityksen teeman kanssa kansainvälisen luontomatkailuseminaarin Helsingissä 14.-15.11.2017. Seminaarissa käsitellään luontomatkailun kehittämistä ja markkinointia kestävän kehityksen näkökulmasta.

Seminaarissa kansainvälisenä huippuasiantuntijana vieraileva sveitsiläisen matkanjärjestäjän Kontiki Reisen AG:n toimitusjohtaja Bruno Bisig toteaa kilpailuedun syntyvän kahden globaalin megatrendin, kestävyyden ja kaupungistumisen, yhteisvaikutuksesta.

– Kestävyys on globaali megatrendi, jonka vaikutukset yltävät jo matkailuun. Tulevaisuuden menestyjiä ovat brändit, jotka ensimmäisenä kykenevät liittämään itseensä mielikuvan vastuullisesta toiminnasta. Tiedämme jo, että kestävän kehityksen matkailuyritykset kasvavat muita nopeammin. Ympäristöohjelman toteuttaminen yrityksessä johtaa myös merkittäviin kustannussäästöihin, koska resursseja tarvitaan entistä vähemmän, Bisig sanoo.

Toinen vallitseva megatrendi on kaupungistuminen, jonka johdosta sellaiset arvot kuin luonto, väljyys ja hiljaisuus ovat tulevaisuudessa yhä arvostetumpia.

– Mitä nopeammin Suomi kykenee liittämään kyseiset arvot matkailuunsa, sitä vahvempi on Suomen brändi. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan aitouden kokemuksesta ja matkailuyritykselle yhtälö on suurenmoinen: mitä useampi asiakas pystyy kokemaan turmeltumattoman luonnon Suomessa, sitä enemmän tuloja se tuottaa. Pitkällä aikavälillä luonnon hyödyntäminen liiketoimintana luo rajoittamattomia mahdollisuuksia, Bisig lisää.

Visit Finland hakee kestävän kehityksen kärkiyrityksiä

YK on julistanut vuoden 2017 kansainväliseksi kestävän matkailun kehittämisen teemavuodeksi. Vuoden kunniaksi Visit Finland haki kärkituotekilpailussa yrityksiä, jotka toimivat kestävän kehityksen mukaisesti. Voittajat julkistetaan Matka-messuilla tammikuussa 2018.

LISÄTIETOJA

Terhi Hook, kehityspäällikkö, Visit Finland, Finpro, terhi.hook@finpro.fi, p. 050 597 0999
Leena Yli-Piipari, Outdoors Finland projektipäällikkö, Visit Finland, Finpro,  leena.yli-piipari@finpro.fi, p. 040 352 6038
Salla Salovaara, Communications Specialist, Visit Finland, Finpro, salla.salovaara@finpro.fi, p. 040 526 0100

*) Booking.com’s 2017 Sustainable Travel Report

Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Ulkomaisten matkailijoiden Suomeen tuoma vientiin rinnastettava matkailutulo oli noin 3,9 miljardia euroa vuonna 2016. Visit Finland on osa Finpro Oy:tä. www.visitfinland.fi www.visitfinland.com

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 toimistossa 31 maassa Suomen ulkopuolella ja 6 aluetoimistossa Suomessa. Finpro on osa Team Finland -verkostoa. www.finpro.fi

Finpro – kasvua Suomeen