Siirry sisältöön
Tiedote 11.04.2017

Suomalaiselle jäänmurtajaosaamiselle tarvetta Yhdysvalloissa

Suomalaista jäänmurtajaosaamista arvostetaan Yhdysvalloissa. USA:n rannikkovartiosto (USCG) ja suomalaiset yritykset ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä. USCG on ilmoittanut tarvitsevansa vähintään kaksi raskasta polaarijäänmurtajaa. Julkisuudessa on myös esitetty, että USCG:llä on tarve hankkia kolme raskasta ja kolme keskiraskasta jäänmurtajaa. Mahdollisuus on otollinen suomalaisyrityksille, jotka jo nyt suunnittelevat 80 prosenttia ja rakentavat 60 prosenttia maailman jäänmurtajista.

USCG tarvitsee uudet murtajat päästäkseen napa-alueille. Jäänmurtajat ovat Yhdysvalloille tärkeitä maan talouden, kauppamerenkulun, merentutkimuksen ja kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Ensimmäisen jäänmurtajan rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2020, ja murtajan luovutus tapahtunee 2024 tai 2025. USCG teki helmikuussa 2017 viiden amerikkalaisen telakan kanssa sopimuksen raskaan polaarijäänmurtajan teollisesta suunnittelu- ja analyysityöstä. Telakoiden tavoitteena on selvittää, miten murtaja saadaan rakennettua kustannustehokkaasti soveltaen uusinta teknologiaa ja mahdollisimman nopeasti. Todennäköisesti yksi näistä viidestä telakasta valitaan analyysivaiheen jälkeen jäänmurtajan rakentajaksi.

Suomella asema USA:n murtajaohjelmassa

USCG ja suomalaiset yritykset ovat tehneet pitkään yhteistyötä Coast Guardin aikaisemmissa jäänmurtaja- ja polaari-tutkimusalusprojekteissa. Esimerkiksi amerikkalaisiin Healy- ja Mackinaw -murtajiin suomalaiset yritykset ovat toimittaneet laajaa laivakonseptiin, rungon optimointiin, mallikokeisiin ja propulsiolaitteisiin liittyvää osaamista. Suomalais-amerikkalainen yhteistyö on ollut hyödyllistä molemmille osapuolille. Suomalaiset monitoimimurtajat ovat operoineet kaupallisesti USA:n arktisilla merialueilla sekä luoteis- että koillisväylällä. Suomalaiset yritykset, yliopistot sekä kehitys- että koulutusorganisaatiot ovat kiinnostuneita jatkamaan hyvää yhteistyötä USCG:n kanssa uudessa murtajahankkeessa tutkimus- suunnittelu-, rakennus-, operointi- ja kunnossapitovaiheissa. Yhdysvaltalaiset telakat hakevat aktiivisesti kumppaneita Suomesta liittyen jäänmurtajaohjelmaan ja arktiseen teknologiaan.

Vienninedistämismatkalla tehtiin arktista osaamista tunnetuksi

Suomalainen yritysdelegaatio teki Team Finland -vierailun Yhdysvaltoihin 27.3. – 6.4.2017. Delegaation johtajana toimi alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Matkan käytännön järjestelyistä vastasi Finpro. Suomalaiset yritykset vierailivat telakoilla, jotka osallistuvat ensimmäisen vaiheen analyysityöhön. Telakat ilmaisivat halukkuutensa yhteistyöhön suomalaisten yritysten kanssa suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa ja laivajärjestelmätoimituksissa. Yhdysvalloissa on rakennettu viimeksi raskas polaarijäänmurtaja 40 vuotta sitten. Yhdysvalloissa tiedetään hyvin, että Suomi on jäänmurtajien tutkimuksen, suunnittelun, rakentamisen ja operoinnin johtava maa maailmassa.

Suomesta tulee Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa toukokuussa 2017 seuraavan kahden vuoden ajaksi. Toukokuusta alkaen Suomen arktinen osaaminen saa paljon huomiota ja maailman katseet kääntyvät Suomeen. Arktisen neuvoston puheenjohtajuus avaa Suomelle suuret mahdollisuudet uusille kaupallisille ja tutkimuksellisille hankkeille ja arktisen teknologian toimittajayrityksille, myös muille kuin meriteollisuusyrityksille.   

Lisätiedot:

Ulla Lainio, Arctic Maritime and Offshore from Finland -kasvuohjelman johtaja, Finpro

P. + 358 403433357, email: ulla.lainio@finpro.fi

Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö, Finpro

P. +358 40 033 9597, email: hetta.huittinen@finpro.fi