Siirry sisältöön
Tiedote 23.05.2017

Suomalaiset digiyritykset kasvavat ja kansainvälistyvät Finpron kanssa – Yli 100 prosentin kasvua liikevaihdossa

Finpron digitoimialan kasvuohjelmiin osallistuneet suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset kasvoivat vauhdilla vuonna 2016. Toimialan kasvuohjelmien teemat kattavat laajasti digipuolen tuoreimpia trendejä aina esineiden internetistä digitaaliseen kauppaan. Kaikki neljä kasvuohjelmaa raportoivat vahvoja kasvulukuja niin liikevaihdolla kuin viennillä mitattuna.

Suomalainen digiosaaminen käy kaupaksi maailmalla. Finpron digitoimialan kasvuohjelmiin osallistuneiden PK-yritysten liikevaihdon kasvu oli ohjelmakohtaisesti keskimäärin 111 prosenttia vuonna 2016. Samaan aikaan yritysten viennin kasvun ohjelmakohtainen keskiarvo oli 174 prosenttia. Myönteiset tulokset näkyivät myös uusina työpaikkoina Suomessa. Kaikkiaan kasvuohjelmayrityksiin syntyi viime vuoden aikana 768 uutta työpaikkaa.

Luvut käyvät ilmi ohjelmayrityksille lähetetystä tuloskyselystä. Neljään kasvuohjelmaan osallistuneista 212 yrityksestä tuloskyselyyn vastasi 155 yritystä.

– Nyt rekisteröidyissä kasvuluvuissa näkyy nousujohteinen trendi. Vuoden 2015 aikana tehdyn työn tulokset alkavat hiljalleen näkyä vuoden 2016 tuloksissa. Kansainvälistyminen on pitkäjänteistä toimintaa. Pysyvän kansainvälisen aseman rakentaminen vaatii kärsivällisyyttä ja systemaattisia pitkän tähtäyksen toimenpiteitä sekä yrityksiltä että julkisen sektorin toimijoilta, Finpron digitoimialan johtaja Hanna Marttinen-Deakins sanoo.

Marttinen-Deakinsin mukaan halu kansainvälistyä on suomalaisyritysten parissa suuri.

– Suomalaisyritykset ovat maailmanluokan osaajia digitoimialalla. Viime vuoden menestys kuvaa hyvin kansainvälistymisen potentiaalia ja halua, joka suomalaisissa digiyrityksissä piilee. Paljon on jo saatu aikaiseksi, mutta uskon vilpittömästi, että vielä enemmän on saavutettavissa. Potentiaali kansainvälisesti on valtava, hän toteaa.

Laaja keinovalikoima vertaisoppimisesta vienninedistämismatkoihin

Ohjelmakohtaisesti eväitä kansainväliseen kasvuun haettiin monipuolisin keinoin ympäri maailman.

Esimerkiksi digitaaliseen kauppaan keskittyvä eCom Growth -kasvuohjelma järjesti suomalaisille verkkokauppiaille ja smart retail -yrityksille yli 60 tapahtumaa, joihin osallistui noin 1600 jäsenyritysten edustajaa. Asiakastapaamisten lisäksi tapahtumien kirjoon kuuluivat muun muassa vertaisoppimistapahtumat ja teemavalmennukset, joiden teemat vaihtelivat analytiikan, konversio-optimoinnin, asiakashankinnan, kansainvälistymisen ja hakukoneoptimoinnin välillä.

Suomalaisia telekommunikaatio- ja konnektiviteettiyrityksiä yhteen kokoavan Connectivity from Finland -ohjelman yritykset kansainvälistyivät esimerkiksi kohdemarkkinoille suunnattujen vienninedistämismatkojen avulla. Vienninedistämismatkojen kautta suomalaisyritykset pääsivät luomaan uusia asiakaskontakteja ohjelman tärkeimmillä kohdemarkkinoilla, joita olivat Meksiko, Nigeria, Etelä-Afrikka ja Kenia. Kohdemarkkinoilla ohjelmayrityksiä kiinnostivat muun muassa laajuudessaan ainutlaatuiset tietoliikenneinfrastruktuurihankkeet, jossa on paljon potentiaalia suomalaisosaamiselle.

Esineiden internetin ja teollisen internetin yrityksiä palvelevan Capitalize Your Knowledge -kasvuohjelman (CyK) pääfokus vuonna 2016 oli Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Erityisesti Saksassa paikallisten teollisten yritysten kysyntä teollisen internetin ratkaisuille on osunut loistavasti yhteen suomalaisyritysten osaamisen kanssa.

Myös suomalaisiin älyliikenteen ja -autojen sekä liikenteen palveluratkaisujen yrityksiin keskittyvälle Intelligent Vehicle and Mobility -ohjelmalle (MaaS) Keski-Eurooppa muodosti tärkeimmän kohdemarkkinan Japanin ja Yhdysvaltojen ohella. Suorien asiakastapaamisten järjestämisen lisäksi toiminnan keskiössä oli osallistuminen toimialan kansainvälisiin messuihin.

Lisätietoja:

Hanna Marttinen-Deakins, toimialajohtaja, Finpro, +358 40 3433348, hanna.marttinen-deakins@finpro.fi

Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö, Finpro, +358 40 033 9597, hetta.huittinen@finpro.fi

 

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 toimipisteessä 31 maassa ja 6 toimistossa Suomessa. Finpro on osa Team Finland -verkostoa. www.finpro.fi Finpro – kasvua Suomeen