Siirry sisältöön
Tiedote 09.06.2017

Suomalaista energiaosaamista viedään Kanadaan –positiivista vaikutusta myös reservaattikylien elinkelpoisuuteen

Kanadan Energiastrategiassa halutaan vahvistaa uusiutuvan, vihreän ja puhtaan energianlähteen saatavuutta eristyksissä olevissa reservaateissa. Vuonna 2015 käynnistynyt Finpron Energia-kasvuohjelma on kerännyt toimijat yhteistyöhön ja koonnut alan tarjooman. Suomalaisen biotalousosaamisen uskotaan tukevan Kanadan hallinnon tavoitteita reservaattien ja kaukana valtakunnan energiaverkoista sijaitsevien kaupunkien energiatuotannon korvaamisessa uusiutuvalla energialla.

 

Kanadassa voimakas tahtotila lisätä uusiutuvaa energiaa

Kampanjoidessaan maan johtoon Justin Trudeaun johtama liberaalipuolue lupasi uudistuksia Kanadan energiapolitiikkaan. Heinäkuussa 2015 provinssien johtajat viimeistelivät Kanadan Energiastrategian, jossa otetaan kantaa uusituvan energian käytön lisäämiseen. Strategiassa todetaan, että vaikka kanadalaisilla on suurimmalta osin pääsy energiaan niin erityisesti eristyksissä olevissa reservaateissa olisi mahdollisuuksia vahvistaa uusiutuvan, vihreän ja puhtaan energianlähteen saatavuutta. Tällä hetkellä Kanadassa uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko, tuuli, biomassa ja geoterminen energia, tuottavat 18 % Kanadan kokonaisenergiantuotannosta.

Suomella huippuluokan osaamista sekä bioenergia- että jätteestä energiaksi -sektorilla

Suomen kylmä ilmasto ja pitkät etäisyydet ovat edistäneet maamme nousua yhdeksi maailman johtavista puubiomassan energiakäytön maista.

 -  Fossiilisten polttoaineiden sijaan Suomessa on aina ollut suuret määrät metsää ja Suomi on panostanut voimakkaasti bioenergiatutkimukseen ja kehitykseen. Samoin Suomen yksityinen metsien omistus on edesauttanut metsävaroista huolehtimista ja niiden tehokasta hyödyntämistä, kertoo Seppo Tossavainen, Finpron aluepäällikkö.
Suomella on myös huippuluokan osaamista jätteestä-energiaksi sektorilla. Jo vuosikymmenien ajan metsäteollisuuden jätteet ja sivuvirrat on menestyksekkäästi hyödynnetty energiantuotannossa. Suomalainen osaaminen alalla on korkeatasoista ja suomalaiset yritykset voivat tarjota ratkaisuja koko energiantuotannon arvoketjuun.

Suomalainen biotalousosaaminen tukemaan uusiutuvan energian käyttöä Kanadassa

Yksittäiset suomalaiset toimijat ovat lähteneet viemään bioenergiaosaamista Kanadaan jo vuodesta 2007 alkaen. Vuonna 2015 käynnistynyt Finpron Energia-kasvuohjelma on kerännyt toimijat yhteistyöhön ja koonnut alan tarjooman. Osana energiaohjelmaa on toteutettu kaksi matkaa Kanadaan, joissa on selvitetty avoimia projekteja ja luotu kontakteja. Konkreettinen esimerkki luodusta Suomi-Kanada yhteistyöstä on viime syksynä solmittu VTT:n ja Bioénergie La Tuquen (BELT) yhteistyösopimus, jonka päätarkoituksena on johtaa metsähakkeita käyttävän biojalostamolaitoksen perustamiseen. Suomessa on parhaillaan vierailulla kanadalainen delegaatio, jossa on mukana noin 20 suomalaisista bioenergiaratkaisuista kiinnostunutta, pääasiassa ”remote communities” päätöksentekijää. Syksyllä ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen vierailee suomalaisen yritysdelegaation kanssa Kanadassa.

 - Suomalaisen biotalousosaamisen uskotaan tukevan Kanadan hallinnon tavoitteita reservaattien ja kaukana valtakunnan energiaverkoista sijaitsevien kaupunkien energiatuotannon korvaamisessa uusiutuvalla energialla. Suomalaiseen tarjoomaan kuuluvat myös alan koulutusratkaisut, kertoo Jarno Valkeapää, erityisasiantuntija Suomen suurlähetystöstä Kanadassa.

Energiaratkaisut ovat vahvasti myös sosioekonomisia päätöksiä, koska niiden avulla luodaan uutta osaamista ja työpaikkoja reservaatteihin sekä tuetaan paikallistaloutta.

Lisätietoja:

Seppo Tossavainen, aluepäällikkö, Finpro
seppo.tossavainen@finpro.fi +358 40 343 3377

Jarno Valkeapää, erityisasiantuntija, Suomen suurlähetystö Kanadassa

jarno.valkeapaa@formin.fi +1 613 852 3007

Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö, Finpro

hetta.huittinen@finpro.fi +358 40 033 9597

 

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, edistää ulkomaisia investointeja Suomeen ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Invest in Finland ja Visit Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 toimipisteessä 31 maassa ja 6 aluetoimistossa Suomessa. Finpro on osa Team Finland -verkostoa. www.finpro.fi Finpro – kasvua Suomeen