Siirry sisältöön
Tiedote 06.04.2017

Suomeen sijoittui viime vuonna 270 uutta ulkomaalaisomisteista yritystä: 2016 oli Kiinan ja suurten jatkoinvestointien vuosi

Kansainväliset suorat investoinnit (FDI) Suomeen vuonna 2016 pysyivät samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Merkittävää oli ulkomaisten yritysten jatkoinvestointien arvo Suomessa sekä Kiinan yltäminen ensi kerran 10 suurimman investoijamaan joukkoon.

Finpron Invest in Finlandin tilastoinnin mukaan Suomeen tuli uusia ulkomaalaisomisteisia yrityksiä 270, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 265. Lisäksi Suomessa toimivat ulkomaalaisomisteiset valmistavan teollisuuden yritykset tekivät satojen miljoonien eurojen arvosta jatkoinvestointeja Suomeen vuonna 2016. Määrällisesti Suomessa jo olevat ulkomaalaisomisteiset yritykset tekivät lähes 180 laajentumis- ja jatkoinvestointipäätöstä liiketoimintaansa Suomessa.
Merkittävimpiä investoijamaita vuonna 2016 olivat Ruotsi (80 uutta yritystä), Iso-Britannia (49), Norja (27), USA (26), Tanska (17), ja Saksa (13) sekä ensimmäisenä 10 suurimman investoijamaan joukkoon noussut Kiina. Yhteensä 12 kiinalaisyritystä investoi tai kertoi investointisuunnitelmistaan Suomeen vuonna 2016. Eniten uusia ulkomaalaisomisteisia yrityksiä perustettiin liike-elämän palveluihin, terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorille sekä ICT-sektorille.

-        Suomi on loistava ympäristö teknologiapohjaiselle liiketoiminnalle. Suomi teknologian suurvaltana ei ole ainoastaan viime vuonna lanseeraamamme iskulause, vaan todellisuutta, joka konkretisoituu myös kansainvälisissä investoinneissa. Suomen puolesta puhuu myös Euroopan komission viimevuotinen selvitys, joka arvioi Suomen Euroopan parhaaksi maaksi ulkomaisille investoinneille, sanoo Antti Aumo, Finpron Invest in Finland -yksikön johtaja.

Viime vuoden suurimpia ulkomaisia investointeja tai investointipäätöksiä olivat Supercellin myynti n. 8 miljardilla eurolla. Kaupan aikaan yhtiöstä omisti 73 prosentin enemmistön japanilainen Softbank, joka myi osuutensa kiinalaiselle Tencentille. Kiinan suurimpiin bioenergia-alan yrityksiin kuuluva Sunshine Kaidi ilmoitti investoivansa miljardi euroa biojalostamon rakentamiseen Kemiin. Kiinalainen China CAMC Engineering ja kemijärveläinen Boreal Bioref allekirjoittivat biojalostamohanketta koskevan sopimuksen, joka toteutuessaan olisi n. 780 miljoonaa euroa. Yhdysvaltalainen Acorda osti Biotie Therapiesin noin 320 miljoonaa eurolla.

Ulkomaisten jatkoinvestointien vuosi

Vuonna 2016 on nähty merkittäviä jatkoinvestointipanostuksia erityisesti valmistavassa teollisuudessa. Esimerkiksi Rolls-Royce investoi hallirakennuksiin ja tuotannon kehittämiseen yhteensä 57 miljoonaa euroa. Lisäksi se panostaa Raumalla potkurilaitteiden tuotantoon, ja tulee keskittämään robottilaivojen tuotekehitysyksikkönsä Turkuun. Meyer Turku jatkaa investointejaan rakennuttamalla telakka-alueelle 8 700 neliön suuruisen teräslevy- ja profiilivaraston sekä teräksen esikäsittelylaitoksen. Investointien arvo kohoaa yhteensä 75 miljoonaan euroon. Yhtiö investoi lisäksi 17 miljoonaa euroa kokonaan omistamaansa Piikkiön hyttitehtaaseen.

ABB puolestaan on investoinut Porvoon-tehtaan automatisointiin, Helsingin Pitäjämäen testilaboratorioon ja Vuosaaren uuteen laivojen etävalvontakeskukseen. Lisäksi myös Mölnlycke Care ilmoitti jatkoinvestoinnista; se laajentaa tehdastaan Mikkelissä investoimalla automatiikkaan ja tuotekehitykseen 60 miljoonaa euroa.

Kiinalaissijoittajia kiinnostavat osaava työvoima ja biotalous

Yhteensä 12 kiinalaisyritystä investoi tai kertoi investointisuunnitelmistaan Suomeen vuonna 2016. Esimerkiksi kiinalainen Huawei teki merkittävän jatkoinvestoinnin avaamalla jo toisen tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen Suomeen. Rakennemuutoksen jatkuminen IT-alalla on vapauttanut Suomessa osaavaa työvoimaa, lisäksi pitkäaikaiset panostukset innovaatioekosysteemiin tekevät Suomesta kiinnostavan kehitysympäristön. Suomen vahva teollinen pohja, osaaminen sekä puuraaka-aineen hyvä saatavuus muodostavat hyvän alustan myös biotalousinvestoinneille.

-        Viime vuonna Kiina nousi listallamme ensimmäistä kertaa kymmenen suurimman investoijamaan joukkoon. Meillä on tällä hetkellä oma pieni tiimi Kiinassa. Markkinoilla läsnäolo tuottaa selkeästi tulosta investointien edistämisessä. Myös Kiinan presidentin vierailun yhteydessä allekirjoitetut aiesopimukset vahvistavat entisestään maidemme välisiä kauppasuhteita, kertoo Aumo.

Ulkomaiset, valuuttamääräiset suorat sijoitukset Suomeen 2015

Suomen osalta valuuttamääräisiä investointeja seuraa Tilastokeskus (aiemmin Suomen pankki). Vuoden 2016 tilastot Suomessa julkaistaan marraskuussa 2017. Näin tuorein tieto valuuttamääräisten investointien osalta on vuodelta 2015. Suoria sijoituksia Suomeen tehtiin vuonna 2015 nettomääräisesti 1,3 miljardia. euroa, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna 2014, jolloin suorien sijoitusten arvo oli 13,8 miljardia euroa. Vertailuvuosi 2014 oli ennätysvuosi ja sijoitusten korkea taso johtui tällöin erityisesti yrityskaupoista, joissa merkittäviä suomalaisessa omistuksessa olleita yrityksiä siirtyi joko kokonaan tai osittain ulkomaalaisomistukseen. Myös monikansallisten konsernien sisäiset lainajärjestelyt kasvattivat Suomeen suuntautuvia suoria sijoituksia tuolloin. Suomeen suuntautuneiden ulkomaisten suorien sijoitusten arvo vuoden 2015 lopussa oli 74,2 miljardia euroa. Lähde: Tilastokeskus http://www.stat.fi/til/ssij/2015/ssij_2015_2016-10-27_kat_001_fi.html