Siirry sisältöön
Tiedote 05.09.2018

Suomessa suhteessa nelinkertainen määrä scaleup-teknologiayrityksiä EU-keskiarvoon verrattuna – määrä kuitenkin vain 219

Suomessa vahvan kasvun scaleup-teknologiayrityksiä oli vuonna 2017 yhteensä 219, joka on määrällisesti vähän, kun vertaa muihin EU-maihin. Kuitenkin suhteutettuna asukasmäärään, Suomella oli 4 scaleupia 100,000 asukasta kohden, ja se päihittää jo Ison-Britannian (2,5) ja Saksan (0,6).

Scaleup-yritykset ovat yrityksiä, jotka ovat keränneet yli miljoonan USA:n dollarin sijoitukset kasvunsa tueksi. Suomen scaleup-ekosysteemi on jatkanut tasaista 15-17 % kasvua vuodesta 2013. Viime vuonna Suomeen syntyi 34 uutta scaleup-teknologiayritystä, mikä oli 16 % kasvu vuoteen 2016 verrattuna. Ne saivat yhteensä 0,3 miljardia euroa pääomarahoitusta, mikä oli 17 % kasvu edellisvuoteen. Suomi on scalupien määrän kasvussa kuitenkin 10 prosenttiyksikköä jäljessä EU-keskiarvosta. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi pärjää paremmin, ja on scaleupien määrän ja pääomakasvun suhteen jäljessä vain Ruotsia (35 % enemmän scalup-yrityksiä vuoteen 2016 verrattuna ja 30 % pääomakasvu).

Startup Europe Partnership -organisaatio on tänään julkaissut Tech Scaleup Finland 2018 (https://startupeuropepartnership.eu/mapping/) -raportin, jota myös Business Finland on ollut rahoittamassa. Raportti kertoo uusimmat tiedot Suomen vahvan kasvun teknologia-startupien eli scaleupien tilanteesta vuonna 2017.

– Suomen startup-ekosysteemi on jo nyt tehokas ja kehittyy vauhdilla. Parannettavaa on kuitenkin aina. Pyrimme kehittämään Suomen startup-yhteisöä yhdessä startupien, kiihdyttämöiden ja sijoittajien kanssa. Vahvan kasvun scaleup-yritykset luovat työpaikkoja ja vientiä ja ovat siksi taloutemme kasvulle välttämättömiä, toteaa Business Finlandin Marjo Ilmari.

Suomen 219 teknologia-scaleupia on 4 % EU:n kokonaismäärästä ja niiden saama pääomarahoitus 2,3 % scaleupeille tarjolla olevasta pääomasta Euroopassa.

– Suomi pärjää hyvin suhteellisessa scaleup-sijoitusten määrässä. Suomessa scaleup-teknologiayritysten saamien sijoitusten määrä on 0,75 % bruttokansantuotteesta, mikä on 1,7 kertaa enemmän kuin Euroopan keskiarvo. Saksassa vastaava luku on 0,4 %, Ranskassa 0,34 % ja Pohjoismaissa 0,82 %. Scaleup-sijoitukset suhteessa BKT:een sekä scalupien suhteuttaminen asukasmäärään ovat uusia käyttämiämme indikaattoreita, jotka paremmin kertovat maan scalup-talouden tehokkuudesta suhteessa maan kokoon, kertoo Alberto Onetti, Startup Europe Partnershipin koodinaattori.

Vaikka absoluuttisina lukuina Suomen startup-ekosysteemi on pieni, raportin mukaan se on suhteessa Euroopalle merkittävä. Suomella on vielä hyödynnettävää erityisesti listautumisanneissa sekä joukkorahoituksessa.