Siirry sisältöön
Tiedote 04.04.2018

Suomesta halutaan oppia – koulutusmatkailu kasvaa

Suomalainen koulutusjärjestelmä tunnetaan maailmalla nykyaikaisista opetussuunnitelmista ja erinomaisista oppimistuloksista. Yhä useammat tahot haluavat tutustua maahan, joka on koulutuksen ”supervalta”. Kiinnostus kasvattaa koulutusmatkailua Suomeen.

Koulutusjärjestelmiä uudistetaan parhaillaan monessa maassa ja digitaalisuus muuttaa oppimista ja koulua kaikkialla. Suomalainen koulutusjärjestelmä tunnetaan kansainvälisesti merkittävästä menestyksestä PISA-tutkimuksessa ja erinomaisista oppimistuloksista, joiden takana ovat korkeasti koulutetut oppimisen ammattilaiset, opetusohjelman sisältö ja koulujen pedagoginen johtaminen.

Koska Suomessa tehdään koulutusta toisin kuin muualla, meiltä halutaan oppia. Menestys on tuonut Suomeen uuden, kansainvälisen matkailijatyypin: Suomen koulutusjärjestelmästä kiinnostuneet matkailijat. Koulutusalan vaikuttajat, opettajat, rehtorit, opiskelijat, koululaiset sekä tutkijat ja yksityiskoulujen omistajat ympäri maailman haluavat tulla tutustumaan Suomeen ja suomalaisiin ja kokeilemaan suomalaista opetustapaa käytännössä.

Koulutusmatkailu hyödyttää myös suomalaista koulua

Kiina, Hongkong, Etelä-Korea, Japani, Intia ja Persianlahden alue ovat viime vuosina osoittaneet kasvavaa kiinnostusta Suomen koulutusmatkailutarjontaa kohtaan. Mielenkiinto kohdistuu yleensä johonkin tiettyyn suomalaisen järjestelmän erityisvahvuuteen, kuten ilmiöpohjaiseen ja tekemällä oppimiseen, tai luonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä.

Koulutusmatkailu eroaa vapaa-ajan matkailusta erityisesti siksi, että matkojen toteuttaminen vaatii tyypillisesti yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin sekä koulutus- ja matkailutoimijoiden kesken. Kysyntää on erityisesti kouluvierailuille päiväkoteihin, peruskouluun, lukioon ja ammattikouluihin, esimerkiksi viikon tai kahden mittaisille opintojaksoille yhdessä suomalaisten koululuokkien kanssa.

Myös opetus- ja kulttuuritoimi hyötyvät suomalaisesta koulutuksesta kiinnostuneista matkailijoista: suomalaiset opettajat ja opiskelijat tutustuvat eri kulttuureihin ja ystävyyssuhteita solmitaan puolin ja toisin. Suomen julkinen sektori tukee laajasti koulutusmatkailua ja jakaa tietoa hyvistä käytänteistä osana työtään kansainvälisissä kokouksissa ja tapaamisissa.

– Me uskomme vastavuoroiseen oppimiseen ja haluamme olla avoimia vaikutteille. Koulutusmatkailu synnyttää palvelutuotantoa, jolla saadaan mielenkiintoisia oppimissisältöjä ja kansainvälistymiskokemuksia sekä suomalaisille että ulkomaalaisille, sanoo kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Toimintamalli koulutus- ja matkailutoimijoiden yhteistyöhön

Koulutusmatkailulla on hyvät edellytykset kehittyä ja laajentua ympärivuotiseksi toiminnaksi ja kasvaa kaikkialla Suomessa. Koulutusmatkailu palvelee myös yhteiskunnan tarpeita, tuo vientituloja, lisää kansainvälistä ymmärrystä ja edesauttaa Suomen maabrändiarvon rakentumista.

Matkailun valtakunnallisena kehittäjänä ja osana uutta kasvua luovaa Business Finlandia Visit Finland on julkaissut koulutusmatkailun kehittämiseksi suomeksi ja englanniksi Mitä koulutusmatkailu on -opaskirjan, jonka tavoitteena on aktivoida koulutus- ja matkailualan toimijoita kehittämään yhä laadukkaampia ja monipuolisempia koulutusmatkailukokonaisuuksia yhdessä. Se esittelee toimintamallin, jossa koulutusmatkailutuotteet toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä, jolloin matkailijoiden moninaiset odotukset täyttyvät.

– Kouluvierailujen järjestämiseen tarvitaan hyvää yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin välillä. Vastaanottavia oppilaitoksia tarvitaan lisää, sillä matkailuyritykset eivät yksin pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään. Koulujen ei tietenkään oleteta tekevän vierailuja ilmaiseksi, vaan nekin on hinnoiteltava, kertoo koulutusmatkailusta vastaava projektipäällikkö Anne Lind Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä.

Visit Finland käynnisti maaliskuussa 2017 uuden kehitys- ja markkinointiprojektin ”Educational Travel”. Tavoitteena on saada suomalaisia koulutusmatkailukokonaisuuksia ulkomaisten matkanjärjestäjien ohjelmistoon ja kehittää tuotetarjontaa Suomessa.

LIITE

Mitä on koulutusmatkailu? (PDF)

LISÄTIETOJA

Anne Lind, Project Manager, Visit Finland | Business Finland, p. 040 570 4335, anne.lind@businessfinland.fi

Salla Salovaara, Communications Specialist, Visit Finland | Business Finland, p. 040 526 0100, salla.salovaara@businessfinland.fi

Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Vientiin rinnastettava matkailutulo ulkomailta oli arviolta 3,9 miljardia euroa vuonna 2016. Visit Finland on osa Business Finlandia. www.visitfinland.fi

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta sekä kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita. Business Finland työllistää 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä ympäri maailmaa ja 20 aluetoimistossa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi