Siirry sisältöön
Tiedote 07.09.2018

Suomi vahvemmin mukaan Euroopan akkuteollisuuteen

Business Finland järjesti tilaisuuden akkualan tulevaisuudesta 7.9.2018. Erityisesti pohdittiin sitä, mikä on Suomen rooli Euroopan akkuteollisuudessa.

InnoEnergyn johtaja  Bo Normark kertoi eurooppalaisesta akkuyhteenliittymästä,  European Battery Alliance (EBA):
”Euroopan komission energiaunionista vastaava apulaisjohtaja Maroš Šefčovič käynnisti EBAn lokakuussa 2017. Tämä johti myöhemmin akkuja koskevaan eurooppalaiseen strategiseen toimintasuunnitelmaan. Siinä EU-komissio hyväksyi kattavan joukon konkreettisia toimenpiteitä innovatiivisen, kestävän ja kilpailukykyisen akkujärjestelmän ekosysteemin kehittämiseksi Euroopassa”.
InnoEnergy on valittu johtajamaan EBA:n toimintaa. Siihen on liittynyt jo yli 100 osapuolta teollisuusyrityksistä, korkeakouluista ja yhdistyksistä.
”EBAssa on ainutlaatuinen näkemys meneillään olevista akkualan toimista. EBAn jäsenet pääsevät suuriin teollisuuden ja akateemisten kumppanien verkostoon koko Euroopan akkualan arvoketjussa. Lisäksi on mahdollista luoda hankeryhmiä ja kehittää konkreettisia ideoita, joita EBA ja EU tukevat”,  korosti Normark ja kutsui suomalaisia mukaan EBAm toimintaan.
”Akkuistuva kehitys Suomelle todellinen mahdollisuus”
”Akkuistuva kehitys on Suomelle todellinen mahdollisuus. On tärkeää, että satsaamme riittävästi tähän. Mahdollisuuksia on paljon kaikilla klusterin osa-alueilla, joten meidän on osattava asemoida itsemme viisaasti. Emme saa tyytyä vain perusraaka-aineiden tuottajan rooliin. Tarvitaan lisää panostusta tutkimukseen, innovaatioihin sekä viennin ja investointien edistämiseen”, sanoi alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
”Suomen on otettava roolinsa myös EBA:ssa. Esimerkiksi akkujen ja akkumateriaalien kierrätys on tärkeä teema, jossa Suomi pyrkii eurooppalaista yhteistyötä ja kehitystä ohjaavaan rooliin”, Peltonen jatkoi.
Batteries from Finland – Kohti uutta liiketoimintaa
Business Finland käynnisti viime keväänä akkualan aktivointikokonaisuuden, joka vauhdittaa kansallisen akkuekosysteemin rakentumista ja koko alan liiketoimintaa.

"Tavoitteenamme on luoda edellytykset alalla toimivien yritysten liiketoiminnan kasvulle, linkittää suomalaiset toimijat kansainvälisiin verkostoihin ja kasvaviin markkinoihin sekä houkutella ulkomaisia akkukennojen, -komponenttien ja -kemikaalien t&k&i-keskuksia ja valmistajia Suomeen. Uusien innovaatioiden ja tämän nopeasti kehittyvän liiketoimintaympäristön puitteissa voidaan luoda uusia maailmanluokan menestystarinoita", sanoo Business Finlandin Batteries from Finland -akitvoinnin vetäjä Seppo Kaikkonen.
Suomesta löytyy vahvaa osaamista
Business Finland on tilannut VTT:ltä tutkmuksen akkualasta. Tutkija Ville Erkkiläesitteli New Energy Ecosystem – From materials into cells and batteries -tutkimuksen tuloksia:
”Maailmanlaajuinen kehityssuunta kohti pienempiä päästöjä vaikuttaa suuresti energiajärjestelmään. Sekä liikenteen sähköistyminen että uusiutuvan energian tuotannon kasvu tarvitsevat edullisia energian varastointiratkaisua. Akkualalla on paljon kilpailua teknologioiden välillä, järjestelmänhallinnassa ja palveluissa, mutta usein akkuvarasto on yksi osa järjestelmää. Tutkimukset osoittavat, että aasialaiset toimijat hallitsevat koko akkualan arvoketjua. Suomalaisia toimijoita löytyy kuitenkin monesta arvoketjun osasta ja heillä on potentiaalia tulla merkittäviksi toimijoiksi tietyillä osa-alueilla.”

Lisätietoja

Seppo Kaikkonen
+358 40 0399 688
seppo.kaikkonen(at)businessfinland.fi

•    Batteries from Finland (https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/build-your-network/bioeconomy-and-cleantech/smart-energy/#batteries)
•    European Battery Alliance (https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_fi)

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta sekä kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita. Business Finland työllistää 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä ympäri maailmaa ja 20 aluetoimistossa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi (https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/)