Siirry sisältöön
Tiedote 15.03.2018

Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö kasvoi yli 20 % vuonna 2017

Ulkomaiset matkailijat tekivät vuonna 2017 ennätykselliset 8,3 miljoonaa matkaa Suomeen ja käyttivät lähes 500 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin vuotta aiemmin. Eniten rahaa käyttävät kiinalaiset matkailijat, yli 1 200 euroa vierailua kohden. Kaikkiaan ulkomaiset matkailijat toivat Suomeen viime vuonna 4 miljardia euroa vientiin rinnastettavaa matkailutuloa.

Business Finlandin Visit Finland -yksikön teettämästä matkailijatutkimuksesta selviää, että vuonna 2017 ulkomaiset matkailijat tekivät yhteensä 8,3 miljoonaa matkaa Suomeen, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Venäläisten matkat Suomeen lisääntyivät 17 prosenttia ja kiinalaisten matkat jopa 63 prosenttia. EU-maista matkoja tehtiin 4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Suomessa yön yli viipyneiden matkailijoiden määrä kasvoi 18 prosenttia edellisvuodesta, kun päivämatkat kasvoivat kuusi prosenttia. Yli puolet kiinalaisten, japanilaisten ja eteläkorealaisten vierailuista on enintään yhden yön vierailuja. Sen sijaan Keski-Euroopassa asuvista matkailijoista yli 80 prosenttia viipyy Suomessa vähintään kaksi yötä. Runsas neljännes kaikista yöpymistä on lomamatkalaisten yöpymisiä.

– Viime vuonna matkailu Suomeen saavutti uuden ennätyksensä, jota siivitti ennennäkemätön kansainvälinen mediahuomio. Pohja kasvulle on luotu vuosikymmenten saatossa kehittämällä laadukasta matkailutarjontaa; laadusta emme voi nytkään kasvun ylläpitämiseksi tinkiä. Matkailijamäärien kasvu tuo mukanaan myös epätoivottuja ilmiöitä ja huippusesonkina meilläkin alkaa kantokyky olla yksittäisissä kohteissa saavutettu. Kehittämällä matkailua vastuullisesti ainutlaatuinen luontomme, kulttuuriympäristöt sekä matkailusta elävät paikallisyhteisöt huomioiden pysymme nousujohteisella mutta kestävällä kasvun uralla, sanoo Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen.

Eniten euroja toivat venäläiset ja kiinalaiset

Ulkomailta saapuneet matkailijat käyttivät Suomessa 2,60 miljardia euroa vuonna 2017, mikä on lähes 500 miljoonaa euroa (22 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten rahaa käyttivät venäläiset matkustajat, joita on määrällisesti eniten. Matkailijaa kohden eniten rahaa käyttivät kiinalaiset (1 262 €) venäläisten kulutuksen jäädessä runsaaseen 240 euroon vierailua kohden. Keskimäärin matkailija käyttää Suomessa 318 euroa matkaa kohden, kun ennakkokulut (ennakkoon maksetut majoitukset, autovuokrat, pääsymaksut yms.) lasketaan mukaan.

Matkailusta toimeentuloa ja hyvinvointia Suomeen

Matkailutoimialoilla työskentelee 5,5 prosenttia Suomen työvoimasta, noin 140 000 henkilöä. Matkailu työllistää erityisesti nuoria. Työllistävin ala on ravitsemistoiminta, jolla työskentelee noin puolet matkailutoimialojen työvoimasta.

– Matkailuteollisuudella on iso potentiaali luoda Suomeen toimeentuloa ja hyvinvointia, sillä matkailu on työvoimavaltainen ala ja moni syrjäisempi seutu elää matkailusta. Suomen matkailun suuri haaste on lisätä ympärivuotisuutta. Jos matkailu on sesonkiluonteista, niin kuin sen nyt vielä useilla alueilla on, alue ei kykene tarjoamaan kokoaikaista työtä, houkuttelemaan investointeja ja rakennuttamaan asuntoja työvoimalle. Kehittämällä ympärivuotisuutta palvelutuotannon käyttöaste kasvaa, riskit vähenevät ja myös palvelurakenteet toteutuvat ihan eri tavalla, Virkkunen sanoo.

Lisättäessä ulkomailta saapuneiden matkailijoiden matkailukulutukseen (2,60 mrd.€) kansainvälisestä matkustajaliikenteestä Suomen saama vientitulo (henkilöliikennetaseen tulot), joka vuonna 2017 oli arviolta 1,4 miljardia euroa, saadaan vientiin rinnastettavaksi matkailutuloksi 4 miljardia euroa vuodelta 2017. Matkailun osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 2,5 prosenttia. Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on suurempi kuin elintarviketeollisuus ja lähes yhtä suuri kuin maa-, metsä- ja kalatalous.

Suomen matkailutarjonta kiinnostaa lomamatkailijaa laajasti

Ulkomaalaisten tekemät matkat kasvoivat Suomen kaikilla neljällä matkailun suuralueella Lapissa, pääkaupunkiseudulla, Järvi-Suomessa ja rannikko- ja saaristoalueella. Suomessa vierailevat matkailijat ovat laajasti kiinnostuneita sekä suomalaisesta kaupunkikulttuurista, että Suomen luontoon liittyvistä aktiviteeteista.

– Isojen kohderyhmien hahmottaminen alkaa olla yhä vaikeampaa. Myös vanhempi ikäpolvi matkustaa enenevässä määrin itsenäisesti, harrastustensa ja kiinnostusten kohteittensa mukaan. Digitaalisia työkaluja hyödyntämällä on kuitenkin mahdollista tavoittaa erilaisia matkustajia ja tarjota heille heidän etsimiään elämyksiä ja palveluita juuri oikealla hetkellä. Suomalaisen matkailuteollisuuden olisikin nyt kyettävä digitalisoitumaan tehokkaasti, sillä niche-ryhmätkin ovat isoja suurissa maissa kuten Saksassa tai Kiinassa, Virkkunen sanoo.

Matkailun avainluvut esitellään 15.3. klo 9–15 Team Finland -talossa  – haastattelumahdollisuus

Median edustajat ovat tervetulleita Visit Finlandin järjestämään tilaisuuteen torstaina 15.3. klo 9–15 Team Finland -talossa (Porkkalankatu 1, Helsinki), jossa julkaistaan tuoreet avainluvut matkailijoiden rahankäytöstä ja matkailuviennin merkityksestä Suomen taloudelle sekä tarkastellaan Suomen houkuttelevuutta matka- ja investointikohteena. Lisätietoja tilaisuudesta > (http://www.visitfinland.fi/visit-finland-whats-travel-facts-figures-future/)

Tilaisuudessa on mahdollista haastatella Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtajaa Paavo Virkkusta. Haastattelupyynnöt Salla Salovaaralle p. 040 526 0100, salla.salovaara@businessfinland.fi

Top 10 rahankäyttö 2017 asuinmaan mukaan, milj. EUR

 

  Asuinmaa 2017, milj. € Muutos vuoteen 2016, milj. € Muutos, %
1. Venäjä 653 182 39 %
2. Kiina 335 110 49 %
3. Ruotsi 218 52 31 %
4. Saksa 172 32 23 %
5. Ranska 130 42 47 %
6. Viro 123 -2 -2 %
7. Japani 110 39 56 %
8. Espanja 99 32 48 %
9. Yhdysvallat 83 17 26 %
10. Iso-Britannia 81 -27 -25 %

 

Top 10 Suomessa 2017 vierailleet matkailijat asuinmaan mukaan

 

  Asuinmaa Matkoja Matkojen muutos vuoteen 2016 Muutos, %  
Suomeen 
2017
1. Venäjä   3 128 446 17 %  
000
2. Viro      912 -9 -1 %  
000
3. Ruotsi      844 -12 -1 %  
000
4. Kiina      432 167 63 %  
000
5. Saksa      396 7 2 %  
000
6. Iso      344 99 40 %  
-Britannia 000

7. Japani      187 4 2 %  
000
8. Ranska      150 -14 -9 %  
000
9. Etelä      139 25 22 %  
-Korea 000
10. Espanja      127 0 0 %  
000

 

Top 10 ulkomaisten matkailijoiden rahan käyttö matkaa kohden Suomessa vuonna 2017

 

1. Kiina 1 262 €      
2. Ranska 790 €      
3. Espanja 780 €      
4. Yhdysvallat 645 €      
5. Belgia 607 €      
6. Intia 607 €      
7. Japani 602 €      
8. Kanada 567 €      
9. Etelä-Korea 548 €      
10. Australia 533 €      

 

Matkailijatutkimusta varten haastateltiin lähes 20 000 ulkomaista matkailijaa vuoden 2017 aikana Suomen raja-asemilla. Tutkimustulosten satunnaisotoksesta johtuva virhemarginaali prosenttiluvuille koko aineistossa, kun puhutaan kaikista matkustajista, on enintään ±0,7 prosenttiyksikköä. Maakohtaisissa tuloksissa otoskoot vaihtelevat 95 ja 9 828 välillä, jolloin maakohtaiset virhemarginaalit ovat noin ±1,0 – 9,7 prosenttiyksikköä. Matkailijatutkimuksen toteutti TAK Oy.

Lähteenä on käytetty myös raporttia MATKAILUTILINPITO: Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2015–2016. Matkailutilinpidon on Visit Finlandin toimeksiannosta laatinut Tilastokeskus.

Visit Finland matkailijatutkimus ja matkailutilinpito luettavissa
www.visitfinland.fi > Tutkimukset ja tilastot > Tutkimukset

 

LIITTEET

Matkailun infograafi 2017 (PDF)

 

LISÄTIETOJA

Paavo Virkkunen, Executive Vice President, Visit Finland | Business Finland, p. 040 7666 355, paavo.virkkunen@businessfinland.fi

Katarina Wakonen, Manager, Research, Visit Finland | Business Finland, p. 0400 723 088, katarina.wakonen@businessfinland.fi

Salla Salovaara, Communications Specialist, Visit Finland | Business Finland, p. 040 526 0100, salla.salovaara@businessfinland.fi

 

Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Vientiin rinnastettava matkailutulo ulkomailta oli arviolta 4 miljardia euroa vuonna 2016. Visit Finland on osa Business Finlandia. www.visitfinland.fi

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta sekä kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita. Business Finland työllistää 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä ympäri maailmaa ja 20 aluetoimistossa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi