Siirry sisältöön
Tiedote 05.09.2019

Dronejen käyttömahdollisuuksissa vain avaruus rajana

Dronet esittelivät monipuolisia hyödyntämismahdollisuuksiaan laajassa kansainvälisessä Drone Tournament -kilpailussa. Tavoitteena oli lisäksi houkutella uusia toimijoita alalle ja kehittää innovaatioita. Business Finland oli mukana yhteistyössä.

 - Kauko-ohjattavien ilma-alusten eli dronejen palvelumarkkinoiden arvioidaan nousevan 40 miljardiin euroon seuraavan viiden vuoden aikana. Dronet ovat mullistamassa niin kaupan, logistiikan, maa- ja metsätalouden kuin tutkimukseen ja turvallisuuteen liittyvien alojen toimintaa, kertoo Ulla Lainio Business Finlandista.

Dronet suorittivat tournamentissa eli kilpailussa useita erilaisia ja vaativia tehtäviä. Drone Tournamenttiin osallistuneet tiimit kilpailivat useissa tehtävissä keskenään. Poliisin ja pelastustoimen Emergency Responsessa välitettiin droneilla releventtia tietoa liikenneonnettomuuksissa viranomaisille. Voittoon ylsi Robodrones-joukkue. Ilmatieteen laitoksen Fly High and Back -haasteessa operoitiin droneilla turvallisesti mahdollisimman korkealla ja pitkään keräten samalla tietoa ilmakehästä. Voittajaksi selvisi Vertical Hobby -joukkue. VTT:n Extreme Conditions -haasteessa testattiin dronejen suorituskykyä ja akun kestoa kylmissä ja pilvimäisissä talviolosuhteissa. Tuloksena selvisi muun muassa se, että pakkasella ei enää ole merkittävää vaikutusta nykyakkujen kestoon. Voittosijan jakoivat Digitarvike ja Videodrone Finland. Drone Tournament -kilpailu järjestettiin 2.-5.9.2019 pääkaupunkiseudulla. Järjestäjänä oli Ultrahack.

 - Dronet ovat lähitulevaisuudessa keskeinen osa älykkään yhteiskunnan toimintoja. Dronet muodostavat tärkeän osan kaupunkien saumattomasta logistiikka- ja kunnossapitoverkostosta, tarjoavat ajantasaisen tilannekuvan turvallisuuden lisäämiseksi ja avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita emme osaa vielä kuvitellakaan, kertoo Markus Ranne Business Finlandilta.

Espoon kaupungin ja Maanmittauslaitoksen Building Care -tehtävässä kartoitettiin rakennusten kunnossapitotarvetta dronejen avulla. Voittaja oli Holtan Sähkö. Luonnonvarakeskuksen, Maanmittauslaitoksen ja Maaseutuverkoston Count the Grass -haasteessa arvioitiin muutaman hehtaarin peltolohkolta nurmen kokonaisbiomassa ja tuotettiin kartta, joka kuvaa biomassan määrän vaihtelua. Voittaja oli Avoin Field -joukkue. Luonnonvarakeskuksen ja Maanmittauslaitoksen Flowering Forest -haasteessa selvitettiin kuusen kukkien esiintyvyyttä ja puiden kuntoa annetusta datasta. Voittajaksi nousi Avoin Forest. Helsingin kaupungin ja Maanmittauslaitoksen Hazardous Waste Problem -haasteessa etsittiin ja tunnistettiin Harakan saaren rannalle ajautuneet jätekanisterit, havaittiin vuodot sekä otettiin näytteitä. Voittaja oli The Chemical Brothers -joukkue.

Droneista tulee osa arkeamme – kehitys vaatii yhteistyötä

 - Pelastustoimi ja Poliisi toteuttivat ensimmäistä kertaa yhteisen haasteen Drone Tournamentissa. Miehittämätön ilmailu tulee olemaan kiinteä osa viranomaisten toimintaa, jota kehitetään aktiivisesti. Tästä syystä haasteeseen osallistuneet kilpailijat sekä heidän erilaiset tapansa toteuttaa annettuja tehtäviä tuottivat viranomaisille hyödynnettäviä vaihtoehtoja. Erityisesti kilpailijoiden laaja osaaminen sekä mukautuminen aikapaineen alla toteutettuun tehtävään yllätti positiivisesti. Haasteemme kiinnosti näinkin laajasti kilpailijoita ja olemme valmiit pohtimaan vastaavan kokonaisuuden toteuttamista jatkossakin, toteaa kehittämispäällikkö Teemu Veneskari Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

 - Dronejen voittokulku tulee varmasti jatkumaan, ja ne tulevat olemaan kiinteä osa Smart City -konseptia luoden perustan muun muassa energiatehokkuudelle, sujuvalle liikenteelle, turvallisuudelle sekä yleisesti ottaen terveelle sekä toimivalle rakennetulle että luonnonympäristölle, kertoo tutkimuspäällikkö Eija Honkavaara Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

 - Drone Tournament todisti, että dronet ovat valtava mahdollisuus. Tarvitsemme laajaa yhteistyötä voidaksemme hyödyntää sen. Ala on vasta ottamassa alkuaskeleita, ja edellyttää merkittävää teknistä, liiketoiminnallista ja lainsäädännöllistä kehitystyötä. Kun dronejen toimintavarmuus ja autonomisuus paranee, niistä tulee yhteiskunnan arkipäivää. Kilpailun myötä tuli selväksi, että suomalaisilla toimijoilla on hyvät edellytykset nousta maailman huipulle erityisesti kehittämällä dronejen toimintavarmuutta vaihtelevissa luonnon- ja sääolosuhteissa, visioi perustaja Mikko Järvilehto Ultrahackista.

Lisätietoja Business Finlandista

Ulla Lainio
Head of Smart Mobility
Business Finland
+358 40 3433 357
ulla.lainio (at) businessfinland.fi

Markus Ranne
Head of New Space Economy
Business Finland
+358 40 3433 453
markus.ranne (at) businessfinland.fi

Lisätietoja kilpailusta

Mikko Järvilehto
Founder, Ultrahack
+358 40 5086 265
mikko.jarvilehto (at) ultrahack.org
www.ultrahack.org

Lisätietoja Drone Tournamentista