Siirry sisältöön
Tiedote 19.12.2019

Kehittyviltä markkinoilta löydetty paljon potentiaalia suomalaisille yrityksille

Business Finlandin ja Ulkoministeriön kehittyville markkinoille kohdistunut BEAM-ohjelma on päättyessään rahoittanut 151 yritysvetoista kehittämisprojektia 59 miljoonalla eurolla. Projekteissa on muun muassa tehostettu maanviljelijöiden kaupantekoa, malarian hoitoa ja työmarkkinoiden toimivuutta, uudistettu koulutustarjontaa, kehitetty uusia aurinkoenergialla toimivia vedenpuhdistus-, liikenne- ja tietoliikennejärjestelmiä, kiertotalousratkaisuja, kestäviä rakennusratkaisuja ja uusia liiketoimintamalleja ilmastomuutoksen hillintään.

 Näissä kaikki osapuolet, suomalaisyritykset, tutkimuslaitokset ja kohdemaiden kansalaiset, ovat olleet voittajia. Suomalaiset yritykset ovat nähneet potentiaalia kehittyvillä markkinoilla ja hyödyntäneet mahdollisuuden, kertoo ohjelmapäällikkö Christopher Palmberg.

Viisivuotisen BEAM-ohjelman rahoituskysyntä on kasvanut tasaisesti, ja suomalaiset yritykset panostavat kehittyviin markkinoihin selvästi entistä enemmän. Esimerkiksi Afrikan ja Kaakkois-Aasian taloudet ovat kasvaneet keskimäärin yli 4 prosentin vuositahtia, kun kasvutahti Euroopassa on ollut 2 prosentin luokkaa.

Kehittyviä markkinoita löytyy runsaasti niiden 150 Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maiden joukosta, jotka ovat myös kehitysavun piirissä. Näillä markkinoilla kestävät ja innovatiiviset ratkaisut tulevat todelliseen tarpeeseen ja Suomella on runsaasti osaamista ja mahdollisuuksia menestyä yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Oppia Tanskan mallista

 Suomi on ottanut oikeansuuntaisia askeleita viime vuosina tukeakseen yritysten onnistumisia kehittyvillä markkinoilla, mutta Suomella on vielä paljon kirittävää esimerkiksi Tanskaan verrattuna, Palmberg kertoo.

Tanskassa yksityinen sektori on jo vahvasti mukana rahoittamassa ja kehittämässä ratkaisuja kehittyville markkinoille, ja Tanskan valtio on omalta osaltaan onnistuneesti mahdollistanut näitä uusia kumppanuuksia. Tanska on onnistunut kannustamaan yksityisiä sijoittajia sijoittamaan kestävään liiketoimintaan.

Tanska menestyy meitä paljon paremmin kehityspankkien ja YK:n 18 miljardin dollarin rahoitus- ja hankintamarkkinoilla ja on myös sitä kautta vahvistanut asemiaan kehittyvillä markkinoilla. Meillä on tässä petrattavaa, ja voimme oppia naapuriltamme.

BEAM-ohjelma on kannustanut yrityksiä kasvaville markkinoille

BEAM-ohjelma on rahoittanut 151 yritysvetoista projektia, joissa ovat yhdistyneet liiketoiminnalliset sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Noin 50 % hankkeiden rahoituksesta on yritysten omaa rahaa, ja Business Finland on rahoittanut 30 % ja Ulkoministeriö 20 %. BEAM-ohjelmasalkun yhteisarvo on vajaat 60 miljoonaa euroa, ja suurin osuus projekteista on toteutunut Intiassa, eteläisessä Afrikassa ja Vietnamissa.

Palmbergin mukaan mielikuva kehittyvistä maista ei aina vastaa todellisuutta Suomessa, ja hän kiitteleekin suomalaisia yrityksiä, jotka ovat lähteneet rohkeasti hakemaan yhteistyötä uusilta markkinoilta. Väestö kasvaa nopeasti kehittyvillä markkinoilla ja tietoliikenne kehittyy harppauksin.

 Uudet luovat liiketoimintamallit ruokkivat yrittäjyyttä ja positiivista virettä esimerkiksi Nigeriassa, Ruandassa, Etiopiassa, Keniassa, Etelä Afrikassa, Vietnamissa ja Indonesiassa. Kehittyvien markkinoiden markkinaosuuksia jaetaan nyt. Globaalista rahoituksesta käydään kovaa kilpailua, Palmberg sanoo.

Kestävän kasvun mukaiset ratkaisut menestyvät jatkossakin

YK:n kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen on edellytys skaalautuvalle ja menestyvälle liiketoiminnalle kehittyvillä markkinoilla, ja kaikkien rahoitettujen projektien kehitysvaikutuksia kohdemaassa on arvioitu jo ennen projektien rahoittamista. Menestynyt projekti vaatii sitä, että sekä suomalainen yritys että paikallinen yhteisö hyötyvät projektista.

 Yksityisen sektorin osaamista ja rahoitusta tarvitaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. BEAM-ohjelmalla on ollut tärkeä rooli suomalaisten yritysten osaamisen tuomisessa ratkaisemaan maailman kehityshaasteita. Näille ratkaisuille on kysyntää myös kehityspankkien ja YK:n piirissä. Ulkoministeriön ja Business Finlandin yhteisenä tavoitteena on edistää yritysten pääsyä näille markkinoille, kertoo Team Leader Antti Piispanen Ulkoministeriöstä.

BEAM-ohjelma on pitkälti keskittynyt bio- ja kiertotalous- sekä energiaratkaisuihin. Ohjelma on myös rahoittanut digitalisaatiota hyödyntäviä uusia liiketoimintamalleja, liikenne- ja terveysratkaisuja sekä koulutuspalveluiden kehittämistä. BEAM-ohjelman sivuilta löytyy paljon esimerkkejä toteutuneista projekteista.

Kehitysjärjestöt auttavat markkinan ymmärtämisessä

Kehittyvillä markkinoilla toimiminen vaatii kohdemaan haasteiden syvää ymmärrystä ja uudenlaista yhteistyötä esimerkiksi kehitysjärjestöjen kanssa. Kehitysjärjestöillä on usein erinomainen tieto paikallisista haasteista sekä hyvät verkostot kohdemaiden avaintoimijoihin.

Yksi esimerkki tästä oli kesäkuussa 2019 Nairobi Innovation Weekin yhteydessä järjestetty BEAM-ohjelman ja Pelastakaa lapset ry:n yhteinen työpaja, jonka tarkoituksena oli keskustella uusista kohdemarkkinoilla tarvittavista ratkaisuista liittyen terveys-, energia-, ICT- ja koulutusaloihin. Työpajaan osallistui yli 20 suomalaista yritystä sekä Pelastaa Lapset -maaorganisaatiot Keniasta ja Somaliasta.

 Näissä maissa on erityisen tärkeää kuunnella tuotekehityksessä asiakkaiden todellisia haasteita. Lisäksi luotettavan paikallisen kumppanin kanssa työskentely kohdemarkkinalla on ehdoton edellytys menestymiseen, projektipäällikkö Marjukka Holopainen-Rainio Business Finlandilta painottaa.
 

Lisätietoja antavat

Ohjelmapäällikkö Christopher Palmberg
Business Finland
+358 50 5577 966
christopher.palmberg (at) businessfinland.fi

Team Leader Antti Piispanen
Private Sector Instruments at Development Policy Department, Ulkoministeriö
+358 295 351 493
antti.piispanen (at) formin.fi

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi