Siirry sisältöön
Tiedote 04.06.2020

Business Finland arvioi koronapandemian vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn

Business Finlandin helmikuussa julkaisema skenaariot Suomen kilpailukyvyn tulevaisuuden vaihtoehdoista sai päivänpolttavan jatko-osan, kun koronaviruspandemia muutti äkillisesti globaalia toimintaympäristöämme. Koronan vaikutusten arvioiminen skenaarioiden avulla tarjoaa työkalun Suomen elinkeinoelämälle tarkastella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Miten maailmapolitiikan ja –talouden valtatasapaino muuttuu, kuinka työtä tehdään tulevaisuudessa ja millaisin harppauksin teknologia kehittyy? 

Skenaarioissa kuvataan mahdollisia globaalin toimintaympäristön kehityskulkuja suomalaisen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön näkökulmasta vuoteen 2030 mennessä. Siinä on huomioitu koronakriisiin liittyviä ajankohtaisia signaaleja ja niistä johdettuja mahdollisia kehityskulkuja, jotka voivat johtaa skenaarion kuvaamaan maailmaan. Mallien avulla ei pyritä tulevaisuuden ennustamiseen vaan ajattelun ja näkemyksellisyyden kehittämiseen.

”Business Finland auttaa elinkeinoelämää suuntaamaan katseensa vuoteen 2030, sillä nyt tarvitaan muutosketteryyttä, nopeaa reagointia ja ripaus riskinottohalua. Tutkimusten mukaan tutkimus- ja kehityspanostukset vauhdittavat talouskriiseistä toipumista: ne, jotka pystyvät sopeuttamaan liiketoimintaansa ja jopa hakemaan uudistumista muutoksessa, pärjäävät parhaiten”, johtaja Heli Karjalainen Business Finlandista toteaa.

Koronakriisin vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen ovat merkittävät. Suomen ja Euroopan taloudet ajautuvat taantumaan ja kriisin kustannusten kattamisessa on suuria haasteita lyhyelläkin aikajänteellä. Yksilöt ja yhteiskunta ovat ottaneet merkittävän digiloikan, mutta emme vielä tiedä, miten pysyväksi muutos jää. 

Koronapandemian jälkimainingeissa Suomen tulee varautua toimimaan maailmassa, joka voi kehittyä jatkuvan talouskasvun sijaan vaakasuorana viivana.  Kriisiä seuraava taloudellinen murros ja kattava digiloikka tarjoavat toisaalta myös mahdollisuuksia uudenlaisen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseen, kun esimerkiksi syrjäinen sijaintimme lakkaa olemasta kilpailuhaitta. ”Yritysten investoinnit digitalisiin ratkaisuihin tiedetään erittäin tärkeäksi tuottavuuskehityksen ja kasvun selittäjäksi. Niissä investoinneissa Suomi on jäänyt rajusti jälkeen tärkeimmistä kilpailijamaistaan. Korona-epidemian arvellaan entisestään kiihdyttävän uusien digitaalisten liiketoimintamallien läpilyöntiä, eikä Suomella ole varaa jäädä tämän kehityksen sivustakatsojaksi”, Karjalainen muistuttaa.

Pidemmällä skenaarioiden tarkasteluajanjaksolla ennakoidaan, että kriisi vaikuttaa moniin jo näkyvillä olleisiin muutosilmiöihin ja vahvistaa niitä. Epävarmuutta muutoksen suunnasta ja nopeudesta on kuitenkin edelleen olemassa ja skenaariot säilyttävät ajankohtaisuutensa näiden muutosten analysoimisessa.

Linkki: Business Finlandin skenaariot Koronapäivitys kesäkuu 2020

Lisätiedot

Heli Karjalainen, johtaja, Business Finland  
heli.karjalainen (at) businessfinland.fi, +358 40 502 4484

Soile Ollila, ennakointipäällikkö, Business Finland
soile.ollila (at) businessfinland.fi, +358 50 5577 967