Siirry sisältöön
Tiedote 23.01.2020

Business Finland sai uuden johtokunnan

Valtioneuvosto nimitti Business Finlandin johtokunnan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Johtokunnassa on sekä yritysten että viranomaisten edustajia. Johtokuntaan nimitettiin kaksi uutta jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jatkavat tehtävissään.

Johtokunnan tehtäviin kuuluu vastata Business Finlandin yleisistä toimintalinjoista. Se ohjaa, seuraa ja valvoo Business Finlandin toimintaa huomioiden työ- ja elinkeinoministeriön asettamat tavoitteet sekä omistajaohjauksen periaatteet. Johtokunta päättää esimerkiksi rahoituskeskuksen vuosittaisesta talousarvioehdotuksesta ja toimeenpanosuunnitelmasta. Johtokunnan toimikausi on 23.1.2020–31.12.2021.

Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa hallitusammattilainen Pertti Korhonen ja varapuheenjohtajana alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Johtokunnan jäseninä jatkavat jo edellisessä johtokunnassa toimineet AhoGroupin hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala, Reima Oy:n toimitusjohtaja Elina Björklund sekä ulkoministeriön alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahti. Inventure Oy:n toimitusjohtaja Sami Lampinen sekä BusinessOulun Juha Ala-Mursula ovat uusia jäseniä.

- Business Finlandin tehtävä on koko Suomen kokoinen. Luomme Suomelle kestävän kasvun edellytyksiä rahoittamalla innovaatioita ja auttamalla suomalaisia yrityksiä maailmalle. Onnistuaksemme näissä tavoitteissamme tarvitsemme päätöksenteon tueksi näkemyksellisyyttä ja vankkaa osaamista, ja juuri näitä Business Finlandin johtokunta edustaa. Odotan innolla, että pääsen jatkamaan hyvin alkanutta työtä niiden johtokunnan jäsenten kanssa, jotka jatkavat tehtävässään. Samalla toivotan uudet jäsenet Sami Lampisen ja Juha Ala-Mursulan lämpimästi tervetulleiksi mukaan tekemään työtä Suomen eteen, sanoo syyskuussa viisivuotisen toimikautensa aloittanut Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

- Olen tyytyväinen, että Business Finlandin johtokunnassa on osaamista ja oikeat henkilöt huolehtimaan siitä, Business Finlandin perustamisen yhteydessä asetetut tavoitteet saavutetaan. Organisaatio on ollut tuloksekas tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoittamisessa, ulkomaan verkoston kasvattamisessa, kansainvälistymispalveluiden kehittämisessä sekä investointien houkuttelussa Suomeen. Business Finlandin tulee olla paras kumppani suomalaisille yrityksille kasvun ja kansainvälistymisen polulla ja uuden johtokunnan tehtävä on varmistaa, että näin käytännössä on, kommentoi osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Korhonen ja Peltonen jatkavat puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana

Pertti Korhonen on hallitusammattilainen ja hänellä on laaja kokemus globaalisti toimivien vientiyritysten johtamisesta. Hän on esimerkiksi toiminut aiemmin kahden pörssiyhtiön toimitusjohtajana. Korhonen istuu usean yrityksen hallituksessa ja toimii puheenjohtajana Traffic Management Finland Oy:ssa ja Infinited Fiber Companyssa. Lisäksi Korhosella on useita luottamustehtäviä: hän toimii puheenjohtajana Kansainvälinen kauppakamari ICC:n Suomen kansainvälisen kaupan työryhmässä sekä Climate Leadership Councilin Advisory Boardissa ja jäsenenä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Advisory Boardissa.

Alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä jatkaa johtokunnan varapuheenjohtajana. Peltonen työskentelee ministeriön konserniohjausyksikössä, ja hän toimii kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena. Peltosen työtehtävät liittyvät elinkeinopolitiikkaan ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen luomiseen. Hän on aiemmin toiminut sekä työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osaston että entisen kauppa- ja teollisuusministeriön teknologiaosaston osastopäällikkönä. Hän on myös työskennellyt Tekesissä ja avaruusteknologian kansainvälisissä kehitystehtävissä Euroopan avaruusjärjestö ESA:ssa. Peltonen toimii myös kahden yrityksen hallituksessa.

Sami Lampinen ja Juha Ala-Mursula uudet jäsenet

Sami Lampinen on aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin pääomasijoituksia tekevän Inventure Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Vuosina 1997–2005 hän työskenteli CapMan-yhtiöissä. Lampinen toimii nykyisin Pääomasijoittajat ry:n puheenjohtajana. Hän istuu yhteensä seitsemän yrityksen hallituksessa: puheenjohtajan roolissa Canatu Oy:ssa ja Upcloud Oy:ssa ja jäsenenä KNL Networks Oy:ssa, Freespee AB:ssa, Service-Flow Oy:ssa, Wirepas Oy:ssa sekä Mekitec Oy:ssa. Business Finlandin johtokuntaan Lampinen tuo erityisesti pohjoismaisen varhaisen vaiheen kasvuyritysten ja pääomasijoitusmarkkinoiden tuntemusta.

Juha-Ala Mursula toimii johtajana Oulun kaupungin liikelaitoksessa BusinessOulussa, joka vastaa elinkeinojen kehittämisestä, työllisyyden hoidosta ja kaupungin kansainvälisestä markkinoinnista. Aiemmin Ala-Mursula on työskennellyt muun muassa Nokia Siemens Networks Oyj:ssä erilaisissa liikkeenjohdon tehtävissä sekä Elektrobit Oy:ssä. Hän toimii hallituksen jäsenenä Screentecissä, Nordic Option Oy:ssa sekä Oulun Matkailu Oy:ssa. Vuosina 2016–2017 Ala-Mursula oli Tekesin johtokunnan jäsen. Business Finlandin johtokuntaan Ala-Mursula tuo tuntemusta kasvuyrittäjyydestä ja pk-yritysten tarpeista, rakennemuutosten hoitamisesta sekä kaupunki-, kasvukeskus- ja modernin aluepolitiikan yhdistämisestä.

Porkkala, Vaskunlahti ja Björklund jatkavat uudessa kokoonpanossa

Miia Porkkala, Nina Vaskunlahti ja Elina Björklund jatkavat Business Finlandin johtokunnan jäseninä.

Miia Porkkala on hallituksen puheenjohtaja AhoGroup Oy:ssä toiminut aiemmin Rukakeskus konsernin toimitusjohtajana. Porkkala on Aava Terveyspalvelut Oy:n ja Lapin yliopiston hallituksen jäsen sekä Nordia Rahaston hallituksen puheenjohtaja. Hän on ollut muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön asettaman matkailun yhteistyöryhmän puheenjohtaja.

Alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahti ulkoministeriöstä on taloudellisten ulkosuhteiden alivaltiosihteeri. Hänellä on pitkä kokemus ulkosuhteiden hoitamisesta. Viimeksi Vaskunlahti toimi edustuston päällikkönä New Delhissä vuosina 2016–2019 ja sitä ennen muun muassa suurlähettiläänä Suomen-Ankaran suurlähetystössä ja ulkoministeriössä Itäosaston osastopäällikkönä. Hänellä on myös työkokemusta Suomen EU-edustustossa.

Elina Björklundin on Reima Oy:n toimitusjohtaja. Björklund on työskennellyt markkinointijohtajana Fiskars Homessa ja kuluttajamyynnin johtajana Iittala Groupissa. Lisäksi hänellä on rahoitusalan osaamista. Björklund on Elinkeinoelämän valtuuskunnan jäsen.  Hän toimii hallitusten varapuheenjohtajana Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa ja Marimekko Plc:ssä sekä Aalto-ylipiston kauppakorkeakoulun Elinkeinoelämän tukiryhmässä.

Lisätiedot

Osastopäällikkö Ilona Lundström
TEM, puh. 029 504 7186

Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius
TEM, puh. 029 506 3532

Valtioneuvoston päätös

Business Finland    

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 660 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi