Siirry sisältöön
Tiedote 04.03.2020

Business Finlandin rahoitus on vauhdittanut asiakasyritysten kasvua ja kansainvälistymistä

Business Finland luo uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita yrityksissä ja tutkimusorganisaatioissa. Business Finlandin rahoittamat yritykset ovat viime vuosina kasvaneet noin 50 % enemmän vastaavan vertailuryhmän yrityksiin nähden. Vuonna 2019 Business Finland myönsi rahoitusta yhteensä 571 miljoonaa euroa, josta yritykset saivat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan 477 miljoonaa euroa ja tutkimustoiminta 94 miljoonaa euroa.

Julkinen innovaatiorahoitus lisää myös yksityisen sektorin panostuksia. Yhtä Business Finlandin rahoittamaa euroa kohden yritykset lisäävät tutkimus- ja kehityspanostuksiaan kahdella eurolla.

- Viime vuonna vauhditimme asiakasyritystemme kasvua ja kansainvälistymistä merkittävästi. Asiakasyritykset odottavat vuonna 2019 päättyneistä projekteista realistisesti 6,7 miljardin euron arvosta liikevaihtoa ja 5,5 miljardin euron arvosta vientiä, pääjohtaja Nina Kopola toteaa.

Business Finlandin pk-asiakasyritykset menestyivät hyvin vuosina 2015-2018. Yritysten liikevaihto kasvoi 28 ja vienti 48 prosenttia. Työpaikkojen määrä kasvoi palkkasummalla mitattuna 13 415 henkilöllä ja työpaikkoja oli 60 626 vuonna 2018.

Kansainvälisillä markkinoilla menestyvät yritykset luovat kasvua, jota tarvitaan julkisten palvelujen rahoittamiseen.

- Kun vienti vetää, tuottavuus lisääntyy, työllisyys ja verotulot kasvavat.  Business Finlandin palvelut auttavat erityisesti yrityksiä, joilla on vähän kansainvälistä kokemusta ja markkinatietoa sekä rajalliset resursseja kerätä tietoa itse, pääjohtaja Nina Kopola toteaa.

Business Finlandin ohjelmat ja teemavalinnat nostavat esiin Suomelle erityisen kiinnostavia liiketoimintamahdolli-suuksia ja vauhdittavat kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemista.  Ohjelmiin liittyen elintarvikkeiden ja juomien vienti Suomesta kasvoi 12,8 % vuonna 2019 ja elintarvikkeiden kokonaisvienti Suomesta nousi kaikkien aikojen ennätykseen 1,75 miljardia euroa. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin kasvoi peräti 20,6 %.

Business Finlandin tavoitteen mukaan suomalaisten pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämispanostukset ja vienti kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä. Hallitusohjelmassa pyritään nostamaan tutkimus- ja kehittämismenojen osuus neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Hälyttävää kuitenkin on se, että Business Finlandin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen nykykehitys jää kauas tavoiteurasta.

Business Finland toteuttaa strategista innovaatiopolitiikkaa. Erityisesti innovaation ollessa vasta idean tasolla, julkista rahoitusta tarvitaan idean testaamiseen ja jakamaan riskiä. Yritykset ovat olleet tyytyväisiä Business Finlandin palveluihin. Arviossa seitsemän palvelua kahdeksasta ylitti arvon neljä, kun viisi merkitsi korkeinta mahdollista tyytyväisyyttä.

Business Finlandin rahoituslukuja 2019

Rahoitusta haettu: 842 milj. euroa, 6800 kappaletta          

Rahoitusta myönnetty: 571 milj. euroa, 4941 kappaletta
              Yrityksille:   477 milj. euroa
               Tutkimukseen:  94 milj. euroa

               Myönnetystä yritysrahoituksesta: 
               Avustuksia 292 milj. euroa
               Lainaa 185 milj. euroa  

Yritysrahoitus jakaantui innovaatiorahoituksena
Startup 168 milj. euroa
Pk-muut 133 milj. euroa
Suuret yritykset 99 milj. euroa

Vuonna 2019 päättyneissä projekteissa syntyi:
2400 uutta tai parannettua prosessia, palvelua, tuotetta tai sovellusta
1303 patenttia tai patenttihakemust
789 opinnäytettä

Business Finlandin rahoitustiedot 
Business Finlandin tulosjulkistus 2019 (pdf)
Lisätiedot    

Business Finland
Nina Kopola, pääjohtaja
p. 029 50 55700

nina.kopola (at) businessfinland.fi

Vaikuttavuusarvioinnit
Jari Hyvärinen
p. 050 5577 803
jari.hyvarinen (at) businessfinland.fi

Viestintä:
Tomi Korhonen, viestintäjohtaja
p. 050 449 957

tomi.korhonen (at) businessfinland.fi        

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi