Siirry sisältöön
Tiedote 18.06.2020

Business Finlandin veturiyritysten haastekilpailun voittajilta luvassa satoja uusia työpaikkoja ja satojen miljoonien eurojen TKI-investoinnit Suomeen

Business Finland käynnisti vuoden alussa kilpailun, jossa se haastoi kansainvälisesti toimivia yritysverkostojen vetureja ratkaisemaan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja kasvattamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointejaan Suomeen. Kilpailun voittajiksi valittiin neljän veturiyrityksen kolme hanketta. Voittajayritykset ovat sitoutuneet lisäämään TKI-työpaikkojen määrää yhteensä sadoilla ja TKI-investointejaan yhteensä sadoilla miljoonilla euroilla. Onnistuessaan hankkeet johtavat useiden miljardien lisäinvestointeihin Suomeen.

Business Finland lupautui rahoittamaan haastekilpailun voittajaprojekteja yhteensä 60 miljoonalla eurolla. Rahoitus maksetaan vain, kun yhteisesti sovitut tavoitteet on saavutettu. Kilpailuehdotuksilta edellytettiin, että niiden tulee vaikuttaa merkittävästi hallitusohjelman 4 %:n TKI- ja 75 %:n työllisyystavoitteisiin. Veturien on myös lisättävä TKI-yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden ja pk-yritysten kanssa.

TKI-toiminta tärkeämpää kestävän kasvun lähteenä nyt kuin koskaan

- Käynnistimme haastekilpailun kirittääksemme yrityksiä investoimaan TKI-toimintaan isolla volyymillä. Huolestuttava lasku yritysten tutkimussatsauksissa on saatava pysähtymään ja Suomesta on tehtävä entistä houkuttelevampi paikka TKI-toiminnalle. Haaste otettiin yrityksissä innokkaasti vastaan ja saimme runsaasti loistavia hanke-ehdotuksia. Oli ilahduttavaa nähdä, miten kilpailu kasvatti yritysten halua uudistua ja luoda uutta liiketoimintaa globaalien haasteiden parissa – myös usean suuren yrityksen yhteistyöllä. Koronakriisin myötä panostaminen uusiin innovaatioihin on yrityksille entistäkin tärkeämpää, jotta ne voivat pärjätä kriisin jälkeisessä maailmassa, sanoo pääjohtaja Nina Kopola Business Finlandista.

Kaksivaiheiseen kilpailuun tuli veturiyrityksiltä yhteensä 25 ehdotusta, joista voittajiksi karsiutui neljän veturiyrityksen kolme hankekokonaisuutta. Veturiyritysten haastekilpailun voittajayritykset ja -hankkeet ovat:

NESTE  Kestäviä ja globaalisti skaalautuvia ratkaisuja raakaöljyn käyttöä vähentävien raaka-aineiden tutkimukseen ja kehitykseen

Neste kehittää uudessa tutkimushankkeessaan kestäviä ja globaalisti skaalautuvia raaka-aine- ja teknologiaratkaisuja liikennepolttoaineisiin sekä kemikaalien ja polymeerien tuotantoon. Nesteen ratkaisut vähentävät raakaöljyn käyttöä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Ne perustuvat raaka-aineisiin, jotka ovat jätteitä tai tähteitä. Näiden joukossa ovat esimerkiksi maa- ja metsätalouden tähteet, kunnalliset jätteet, jätemuovit ja hiilidioksidi. Uusien raaka-aineiden kaupallistaminen vaatii vuosien tutkimusta ja uusien arvoketjujen kehitystä yhdessä monien kumppaneiden kanssa.

Nesteen on projektin myötä mahdollista lisätä merkittävästi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja keskittää se Suomeen. Innovaatiotoiminnan kasvattaminen edistää suomalaisten tutkimuslaitosten ja teollisuuden kilpailua ja luo mahdollisuuksia uusille startup-yrityksille. Nesteen ratkaisut auttavat saavuttamaan hallituksen asettaman tavoitteen hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Ne ovat myös hyödynnettävissä globaalisti ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 

Lue Nesteen tiedote klikkaamalla tästä.

FORTUM & METSÄ GROUP – Uusia hiilijalanjälkeä pienentäviä kuitupohjaisia tuotteita kuluttajamarkkinoille

ExpandFibre-ohjelman tavoitteena on kehittää uusia, vihreää kasvua edistäviä liiketoimintamahdollisuuksia useille eri markkinoille. Hanke kostuu seitsemästä teemasta: tekstiilit, biokomposiitit, pakkausmateriaalit, muut uudet kuitutuotteet, hemiselluloosa, ligniini sekä raaka-aineet ja niiden jalostusteknologiat. Ohjelmassa kehitetään teknologioita ja konsepteja arvoketjuihin, jotka perustuvat olkeen ja pohjoiseen puuhun, eli uusiutuviin ja kestävää kehitystä edistäviin raaka-aineisiin. Ohjelmassa kehitettävät teknologiat mahdollistavat uudenlaisten biotalouden ja kiertotalouden liiketoimintaideoiden kypsymisen kaupallistamisen kynnykselle, ja kaupallistamisen jälkeen ne synnyttäisivät Suomeen uusia työpaikkoja, liikevaihtoa ja vientituloja.

ExpandFibren ansiosta valikoiduille markkinoille pystytään tarjoamaan vaihtoehtoisia, suuren volyymin biotuotteita, joiden hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi verrattuna tällä hetkellä markkinoilla oleviin tuotteisiin. Ohjelman päätavoitteena on toimia edelläkävijänä ja inspiroivana esimerkkinä muille alan toimijoille ja olla mukana kehittämässä edistyksellistä innovaatioekosysteemiä. Keskeisenä visiona on pyrkimys tehdä Suomesta kansainvälisesti merkittävä, uusien ja kestävää kehitystä edistävien tekstiilikuitujen suunnannäyttäjä.

Lue Fortumin tiedote klikkaamalla tästä.

Lue Metsä Groupin tiedote klikkaamalla tästä.

NOKIA – Suomesta teollisuuden 5G-verkkojen edelläkävijä

5G-teknologioiden laajamittainen hyödyntäminen on avainasemassa teollisuuden tehokkuuden parantamisessa. Veturi-hankkeessa Nokialla on kolme päätehtävää, jotka vaikuttavat merkittävästi suomalaisen teollisuuden tuottavuuden paranemiseen ja tutkimus- ja kehitysinvestointien kasvuun Suomessa: 1) teollisten 5G:n ratkaisujen kehittämisen ja niiden hyödyntämisen nopeuttaminen, 2) sovellusten käytettävyyden ja skaalautuvuuden varmistaminen sekä 3) ekosysteemien rakentaminen sekä ratkaisujen testaaminen ja validointi yhdessä teollisten kumppaneiden kanssa.

Nokian vetämänä Suomi pääsee ohjaamaan teollisuuden 5G-teknologioiden globaalia muutosta ja vauhdittamaan tutkimus- ja kehitysinvestointien kasvua. Suomen tehokkaasti toimivat teollisuus- ja tutkimusekosysteemit tarjoavat erinomaiset edellytykset näihin tavoitteisiin pääsemiselle.

Nyt käynnistyvät hankekokonaisuudet kestävät 3 - 5 vuotta. Business Finlandin rahoitusosuus hankkeissa on korkeintaan 40 %.  Business Finland ei maksa rahoitusta, jolleivat luvatut TKI-lisäykset ja muut tavoitteet toteudu.

Lue Nokian tiedote klikkaamalla tästä.

Lisätietoja

Business Finland
Esa Panula-Ontto
Rahoitusjohtaja

esa.panula-ontto (at) businessfinland.fi
+358 50 557 7853

Neste
Juha Leppävuori
Manager, Partnerships & Ecosystems

juha.leppavuori (at) neste.com
+358 50 458 1372

Fortum
Risto Sormunen
Head of Bio2X Development

risto.sormunen (at) fortum.com
+358 50 453 4615

Metsä Group
Niklas von Weymarn
CEO, Metsä Spring

niklas.vonweymarn (at) metsagroup.com
+358 40 547 6977

Nokia
Pertti Lukander
Nokia Bell Labs Finland site lead

pertti.lukander (at) nokia.com
+358 50 590 0708

Infotilaisuus

Veturien haastekilpailun voittajat esittäytyvät syyskuussa infotilaisuudessa maanantaina 28.9. klo 13:00, johon media on lämpimästi tervetullut. Kutsu tilaisuuteen lähetetään lähempänä ajankohtaa.

Mistä kilpailussa on kyse  taustatiedot

Lisätietoja kilpailun taustoista
 

Veturiyritys on Business Finlandin määritelmän mukaan globaaleilla markkinoilla toimiva alansa eturivin yritys, jolla on kyky ja halu aktivoida liiketoimintaekosysteemiä kansainvälisillä markkinoilla näkyvän kilpailuedun kehittämiseen ja viennin kasvattamiseen. Käytännössä yleensä kyse on suuresta yrityksestä. Business Finland kävi haastekilpailun valmistelun aikana laajan vuoropuhelun Suomessa toimivien potentiaalisten veturiyritysten kanssa.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi