Siirry sisältöön
Tiedote 21.01.2020

Englanninkielinen Jobs in Finland -työpaikkasivusto tukee osaajien houkuttelua Suomeen

Ulkomaalaisille osaajille suunnatut avoimet työpaikat löytyvät 21.1.2020 alkaen yhteiseltä Jobs in Finland -sivustolta https://jobs.workinfinland.fi. Kyseessä on ensimmäinen sivusto, jolla esitellään kootusti Suomessa avoimena olevia työpaikkoja, joihin ei tarvita suomen kieltä. Sivusto on myös konkreettinen työkalu tukemaan suomalaisia yrityksiä kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa. Business Finland tarjoaa palvelun yhdessä kaupunkien yrityspalveluorganisaatioiden, TE-toimistojen ja Eures-palveluiden kanssa. 

Jobs in Finland -sivustolla työnhakija voi suodattaa avoimet työpaikat maantieteellisesti ja toimialan tai tehtäväalueen mukaan. Samoja työpaikkailmoituksia voidaan hyödyntää myös alueellisten toimijoiden kansainvälisille osaajille suunnatuissa verkkopalveluissa ja markkinoinnissa.

- Sivusto tarjoaa suomalaisille yrityksille kanavan löytää eri alojen osaajia myös ulkomailta. Tämä tarjoaa yhden konkreettisen työkalun osaajapulan taltuttamiseksi. Nyt on siis olemassa yksi paikka näiden työpaikkojen esittelyyn ja markkinointiin esimerkiksi kansainvälisillä rekrytointimessuilla, sanoo Ulla Hiekkanen-Mäkelä Business Finlandin Talent Boost -ohjelmasta.

- Osaajista käydään maailmanlaajuista kilpailua. Jobs in Finland -sivuston avulla tuemme suomalaisia työnantajia saamaan kansainvälistä näkyvyyttä työpaikoille, joihin ei osaajia Suomesta ole saatavilla. Samalla myös Suomesta kiinnostuneiden ja Suomessa asuvien kansainvälisten osaajien on helpompi löytää heille avoimia työpaikkoja, kommentoi maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työ-ja elinkeinoministeriöstä.

Jobs in Finland -sivuston sisältö tulee myöhemmin osaksi kansallista työn ja tekijöiden kohtauspaikkaa Työmarkkinatoria, kunhan sen kansainvälinen versio on valmis. 

Kaupungit ja yritykset mukaan asteittain kevään aikana

Sivusto on alueellisten elinkeino- ja yrityspalvelutoimijoiden sekä Business Finlandin kanssa yhdessä tuotettu palvelu yrityksille ja työnhakijoille. Ensimmäisessä vaiheessa Jobs in Finland -sivustolla ovat mukana pääkaupunkiseutu ja Varsinais-Suomi, mutta palvelu laajenee nopealla aikataululla kattamaan mm. Pirkanmaan ja Pohjanmaan alueet. Yrityspalveluissa työskentelevät sekä kansainvälisiä työvoimapalveluita tarjoavat henkilöt (kaupunkien organisaatioista sekä TE-toimistoista) sopivat yritysten kanssa sivustolla julkaistavista työpaikoista.

Sivustolla julkaistavan työpaikan tulee sijaita Suomessa, sen työkielenä on englanti ja työpaikassa on suomalaisen järjestelmän mukaiset työehdot. Työpaikasta kiinnostunut hakija ottaa suoraan yhteyttä rekrytoivaan yritykseen tai ilmoituksessa olevan linkin takana olevaan muuhun tahoon.

Kimmokkeena osaajapula eri alueilla

Talouden kestävyyden kannalta työllisyysastetta tulee saada nostettua ja maahanmuuttoa lisättyä. Arviot työvoiman maahanmuuton tarpeesta liikkuvat noin 20 000—35 000 henkilössä vuositasolla riippuen ennen kaikkea kotimaisen työvoiman saatavuudesta ja taloudellisista suhdanteista. Suomeen tarvitaan osaajia ja 50% suomalaisista yrityksistä on ilmoittanut kärsivänsä osaajapulasta *.

Erityisesti pk-yritykset tarvitsevat työkaluja osaajien löytämiseksi Suomen ulkopuolelta työpaikkoihin, joihin ei Suomesta löydy osaamista tai tekijöitä. Nyt julkaistava sivusto palvelee myös Suomessa olevia ulkomaalaisia työnhakijoita, esimerkiksi täällä korkeakouluista valmistuvia ulkomaalaisia opiskelijoita.

Hallitusohjelman tavoitteissa on varmistaa, että Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida.

Mikä on Talent Boost?

Business Finlandin Talent Boost-ohjelma toimii osana työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaa ohjelmaa. Talent Boost on poikkihallinnollinen ohjelma erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton edistämiseksi. Painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin muut työvoimapulasta kärsivät alat.

4 kysymystä portaalista https://jobs.workinfinland.fi/

Miten minä toimin työpaikkaa hakiessani?
Klikkaamalla ilmoitusta pääset yrityksen ohjeistuksiin. Jokainen yritys vastaa oman ilmoituksensa rekrytointiprosessista

Voinko minä hakea työpaikkaa, vaikka olen suomalainen?
Kyllä, mikäli osaat englantia

Jos haen tätä työpaikkaa, pitääkö minulla olla työlupa?
Työlupa-asioissa noudatetaan Migrin toimintaohjeita, joihin vaikuttaa mm. henkilön kansallisuus.  

Auttavatko tämän sivuston päivittäjät minua työn haussa?
Sivuston päivittäjät ovat vastuussa työpaikkailmoituksen julkaisusta ja ajankohtaisuudesta, palveluun eivät sisälly työnhakuneuvonta tai rekrytointipalvelut

Lisätietoja

Ulla Hiekkanen-Mäkelä
Talent Boost -ohjelman ohjelmapäällikkö

Business Finland
ulla.hiekkanen-makela (at) businessfinland.fi 
+358 50 5577 706

Maarit Klein
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Business Finland
maarit.klein (at) businessfinland.fi
+358 40 775 2305


* Pääomasijoittajien artikkeli

 

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 660 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi