Siirry sisältöön
Tiedote 19.08.2020

Häiriötilannerahoituksen rahoituspäätökset loppusuoralla — Kaupan alaa, teollisuutta sekä matkailu- ja ravintola-alaa rahoitettu eniten

Haku liiketoiminnan kehitysrahoitukseen häiriötilanteissa päättyi 8.6., ja Business Finland on 18. elokuuta mennessä tehnyt päätöksen 26 455 projektille. Business Finland on myöntänyt häiriötilannerahoitusta 886,6 miljoonaa euroa 18 578 projektille.

Rahoitusta on myönnetty tähän mennessä eniten kaupan alalle, teollisuuteen ja matkailu- ja ravintola-alalle. Yksittäistä projektia on rahoitettu keskimäärin 47 724 eurolla.

”Yli 60 000 yritystä on hakenut koronarahoitusta Business Finlandilta tai ELY-keskuksilta, mikä on Suomen mittakaavassa todella suuri määrä”, kertoo johtaja Reijo Kangas Business Finlandilta. ”Pienten yritysten joukossa koronarahoitukselle on ollut selkeästi suurta tarvetta.”

Noin 2250 hakemusta on vielä käsittelyssä, ja tavoitteena on, että häiriötilannerahoituksen hakemukset pystyttäisiin käsittelemään valtaosin elokuun loppuun mennessä. Yrityksillä on vielä esiselvityksiä kesken ja jatkorahoituspäätökset tehdään, kun esiselvitys on raportoitu Business Finlandille. Business Finlandin työntekijät ovat käsitelleet hakemuksia koko kesälomakauden ja elokuuksi hakemuksien käsittelyyn on lisätty entisestään resursseja.

”Heinäkuussa peruttiin eniten jo rahoitettuja projekteja, mikä viittaa siihen, että osa yrityksistä laski kustannustuen tai ravintolatuen olevan heille sopivampi tukimuoto”, Kangas sanoo. ”Kaiken kaikkiaan jo tehtyjen päätösten perumisia on ollut vain 85, mikä on yllättävän vähän.”

Rahoitettuja projekteja eniten kaupan alalla, teollisuudessa ja matkailu- ja ravintola-alalla

Häiriötilannerahoitusta saaneet yritykset jakautuvat laajasti eri toimialoille. Eniten projekteja rahoitettiin kaupan alalla (16 prosenttia), teollisuudessa (13 prosenttia) sekä matkailu- ja ravintola-alalla (10 prosenttia).

Kun projekteja tarkastellaan saadun rahoituksen mukaan, eniten rahoitusta ovat saaneet teollisuus, kaupan alat ja rakentaminen. Ero johtuu siitä, että näillä aloilla on enemmän suuria kehitysprojekteja esimerkiksi ravintola- ja matkailualaan verrattuna. Luovien alojen rahoitus on myös noussut korkealle kevään ja kesän edetessä.

”Rahoituksella on selkeästi haettu yrityksiin digiloikkaa sekä kehitetty uusia liiketoimintamalleja, kun koronaepidemia on muuttanut ostajien käyttäytymistä. Myös perinteisiä tuotekehityshankkeita on rahoitettu paljon.” kertoo Kangas.  

Tilapäinen TKI-laina ja Business Finlandin peruspalvelut yritysten käytettävissä

Vaikka avustusmuotoisen häiriötilannerahoituksen haku päättyi jo kesäkuussa, niin tilapäinen tutkimus-, kehitys. ja innovaatiolaina on edelleen yritysten haettavissa lokakuun loppuun asti. Hakemuksia on tähän mennessä tullut noin 23 miljoonan edestä, ja rahoitusta voidaan myöntää kokonaisuudessaan 300 miljoonan edestä. Tilapäinen TKI-laina sopii hyvin yritysten haasteellisten ja merkittävämpien tuotekehityshankkeiden rahoittamiseen, koska Business Finland voi kantaa yksityisiä sijoittajia suurempaa riskiä yritysten rinnalla.

Business Finland jatkaa myös kansainvälisille markkinoille tähtäävien suomalaisyritysten auttamista tarjoamalla yrityksille kansainvälistymisneuvontaa, rahoitusta, markkinatietoa ja kontakteja.

”Globaali verkostomme seuraa markkinoiden kehittymistä aitiopaikoilta, ja tavoitteemme on auttaa suomalaisia yrityksiä tunnistamaan ja hyödyntämään uusia markkinamahdollisuuksia koronakriisin keskellä ja jälkeen”, sanoo Kangas.

Business Finland tarjoaa edelleen rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille.

Lisätietoja medialle

Täältä löydät rahoitustiedot Business Finlandin Liiketoiminnan kehitysrahoituksesta häiriötilanteissa.

Tilastoja 18.8.2020

Johtaja Reijo Kangas, Business Finland
reijo.kangas (at) businessfinland.fi
050 557 7892

Viestintäjohtaja Tomi Korhonen, Business Finland
tomi.korhonen (at) businessfinland.fi
050 4499 575

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi