Siirry sisältöön
Tiedote 10.09.2020

Happiness from Finland – Matkailu- ja kuluttajaliiketoimintakärjellä näkyvyyttä USA:n markkinoilla

Business Finlandin ”Happiness from Finland” -projekti pilotoi suomalaisten kuluttajatuotebrändien sekä matkailuyritysten yhteistyötä USA:n markkinalla. Projektin tavoitteena on tukea Suomen maakuvaa sekä kasvattaa suomalaisten kuluttajatuotteiden ja matkakohteiden tunnettuutta USA:n markkinoilla. 

Pilottiprojektin tarkoituksena on myös tunnistaa synergioita kahden toimialan väillä. Suomen matkailun valtteja ovat suomalainen luonto, väljyys, elämykset ja slow-down-kulttuuri ja kuluttajaliiketoiminnan puolella suomalaisten yritysten uskallus törmäyttää toimialoja, kun ne luovat innovatiivisia ratkaisuja.

Suomi valittiin maaliskuussa 2020 kolmatta kertaa maailman onnellisimmaksi maaksi *

”Happiness from Finland” -projektin kattoteemaksi valikoitui suomalainen onnellisuus, joka on entuudestaan tunnettua maailmalla. YK on valinnut Suomen tänä vuonna kolmatta kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi, mikä luo vahvan pohjan viestinnälle. Muita yhtymäkohtia projektissa mukana olevien yrityksien välillä toimialasta riippumatta löytyy kestävyyden, innovatiivisuuden, toimivuuden ja vahvan luontoyhteyden kautta.

”USA on iso maa, jossa markkinointiviestit helposti hukkuvat hälyyn. Jotta markkinalla saa kunnolla jalansijaa, olisi voitava panostaa isosti markkinointiin ja viestintään. Projektin tavoitteina on pilotoida uutta toimintamallia ja yhteisellä tekemisellä pyrkiä saamaan aikaan isompaa vaikuttavuutta, joka hyödyttää kaikkia mukana olevia yrityksiä ja toimijoita sekä tukee Suomen maakuvan rakentumista myös kaupallisella saralla. Tällä yhdellä projektilla emme luonnollisestikaan vielä ratkaise koko tunnettuusongelmaa, mutta toiveena on, että projektin viestinnällisillä toimenpiteillä voimme tehdä täsmäiskuja valittuihin kohderyhmiin yritysryhmä- ja Team Finland -yhteistyönä”, kertoo Visit Finlandin Pohjois-Amerikan johtaja Heli Mende New Yorkin toimistosta.

Projekti toteutetaan yhteistyössä matkailualan ja kuluttajabrändien kanssa

Projektiin valikoitui mukaan joukko vahvoja suomalaisia kuluttajabrändejä ja matkailuyrityksiä, joille USA on kohdemarkkina. Pilottiprojektissa on mukana yhteensä 11 yritystä, joista viisi on matkailualantoimijoita ja kuusi kuluttajatuotebrändejä. Matkailusta mukana ovat Visit Rovaniemi, Arctic Treehouse, Tallink Silja, Visit Saimaa ja Western Lakeland Visit Jyväskylä ja Visit Lahti). Kuluttajaliiketoiminnan yrityksistä mukana ovat Secto Design, Reima, Acon, RePack, OddlyGoodsekä Tom of Finland Organic Vodka.

Yrityksille projekti tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa näkyvyyttä ja jalansijaa USA:n markkinalla nojautumalla Suomen maakuvatyöhön, jota ulkoministeriö ja Business Finland Team Finlandina tekevät. Yhteiset viestikärjet sovittiin työpajoissa yhdessä partneriyritysten kanssa ja ne luovat yhtenäisen ja selkeän viestinnällisen kokonaisuuden isolla markkinalla. Projektin mediaviestinnästä USA:ssa vastaa amerikkalainen viestintätoimistokumppani, jolla on kokemusta niin matkailu-  kuin kuluttajabrändien viestinnästä, myös Suomen osalta.

“Happiness from Finland” -projekti on syntynyt yhteistyössä Business Finlandin Visit Finland ja Consumer Business -toimintojen kanssa ja ulkoministeriön tuella. Projekti rakentuu mediaviestinnän,virtuaalitapahtumien ja vaikuttajayhteistyön ympärille. Ensimmäinen virtuaalitapahtuma USA:n medialle järjestetään syyskuussa.

World Happines Report 2020/

Lisätietoja medialle

Hetta Huittinen, Head of International Media and PR
Visit Finland | Business Finland
hetta.huittinen (at) businessfinland.fi
040 033 9597

Genevieve Tong, Marketing and Communications Manager
Business Finland
genevieve.tong (at) businessfinland.fi
040 831 4847

Heli Mende, Head of Visit Finland North America / Commercial counsellor
Business Finland
heli.mende (at) businessfinland.fi 
USA: +1(408) 893-8237, Suomi: +358 40 343 3376

Heli Hemgård, Communications Manager
Visit Finland | Business Finland
heli.hemgard (at) businessfinland.fi
040 901 5219

Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Visit Finland on osa Business Finlandia. www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi