Siirry sisältöön
Tiedote 04.09.2020

Hiilikädenjälki auttaa suomalaisia ilmastoratkaisuja erottumaan

Kuva: VTT

Suomessa kehitetty hiilikädenjäljen laskentamalli auttaa yrityksiä todentamaan tuotteidensa ja palveluidensa ilmastohyödyt. VTT ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat kehittäneet mallin Business Finlandin rahoituksella.

Yritykset kohtaavat ilmastoon liittyvää markkinapainetta monelta eri suunnalta, kun kuluttajat, rahoittajat ja organisaatioasiakkaat vaativat yrityksiltä koko ajan enemmän ilmastopanostuksia. 
 
”Kiinnostus aidosti vaikuttaviin ilmastoratkaisuihin on suurta niin Suomessa kuin maailmallakin, mutta selkeää, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa ostopäätösten tueksi on niukalti tarjolla. Hiilikädenjälki on luotettava, tieteellisen tarkastelun kestävä malli, jonka avulla edelläkävijäyritykset voivat erottua kilpailijoistaan”, sanoo Business Finlandin cleantech- ja kiertotalousohjelmien johtaja Kaisa Hernberg.

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Hiilikädenjälki puolestaan kuvaa tuotteen tai palvelun aikaansaamia päästösäästöjä verrattuna saman kategorian keskivertotuotteisiin tai -palveluihin. Kun yritys tuottaa hiilikädenjälkeä asiakkaalleen, asiakas pystyy alentamaan omaa hiilijalanjälkeään. 

Hiilikädenjäljen mittaaminen kannattaa

Hiilikädenjälkeen voidaan vaikuttaa esimerkiksi parantamalla energiatehokkuutta, pienentämällä materiaalin käyttöä, tekemällä ilmastomyönteisiä raaka-ainevalintoja, kehittämällä tuotteiden kierrätettävyyttä, vähentämällä hukkamateriaalin määrää, pidentämällä tuotteiden käyttöikää ja parantamalla niiden käytettävyyttä.

”Hiilikädenjälkilaskenta perustuu kansainvälisesti standardoituihin hiilijalanjälkilaskelmiin. Kädenjälkilaskentaa voi käyttää viestinnän lisäksi muun muassa tuotesuunnittelun apuna, sillä se auttaa tunnistamaan kasvihuonekaasupäästöjen kannalta kriittiset elinkaaren vaiheet ja tuotteen parhaat sovelluskohteet”, kertoo VTT:n tutkija Tiina Pajula.
 
”Yrityksillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomella voi olla paljon kokoaan suurempi rooli maailmanlaajuisessa ilmastotyössä, sillä vientiliiketoiminnan kautta suomalaisten yritysten hiilikädenjälki ulottuu kaikkialle maailmaan. Samalla Suomen kansantalous hyötyy”, toteaa Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen.

Business Finland, VTT ja Climate Leadership Coalition järjestivät 4.9.2020 webinaarin, jossa paneuduttiin hiilikädenjälkeen ja sen merkitykseen yritysten kilpailutekijänä. Webinaarin aihe kiinnosti, sillä osallistujia oli yli 200 sekä Suomesta että ulkomailta.

Lisää tietoa hiilkädenjäljestä

Garbon Handprint Guide

Lisätietoja

Kaisa Hernberg
Puh. 040 562 3242 
kaisa.hernberg (at) businessfinland.fi