Siirry sisältöön
Tiedote 13.11.2020

Kansallinen vetytiekartta ohjaa Suomea kohti hiilineutraalisuutta

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen vuonna 2050. Tavoite on maailman kunnianhimoisimpia. Vety linkittyy Suomessa osaksi kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Suomessa ei ole erillistä vetystrategiaa, vaan vety nähdään osana kokonaisuutta. 

Energiasektorin rooli vähähiilisen yhteiskunnan synnyttämiseksi on kriittinen. Vety on noussut tässä yhteydessä globaaliin keskusteluun todella voimakkaasti. Vedyn avulla uusiutuvaa energiaa voidaan hyödyntää tehokkaammin ja energian pidempiaikainen varastointi on mahdollista. Lisäksi vety on tärkeä synteettisten polttoaineiden ja kemikaalien raaka-aine.

Useat Suomen teollisuussektorit ovat työstäneet omia vetytiekarttoja. Tämän vuoksi on ollut tärkeää muodostaa kansallinen näkemys vedyn roolista Suomen vähähiilistämisessä. Business Finland tilasi kansallisen vetytiekartan kokoamisen VTT:ltä.

Olennaista on myös ollut analysoida Suomen vahvuudet ja mahdollisuudet vetytalouden globaaleilla markkinoilla. Tätä tavoitetta varten vetytiekartassa analysoitiin Suomen potentiaali koko arvoketjussa mukaan lukien energian tuotanto ja siirto, teollisuuskäyttö, varastointi sekä kuljetussektori.

”Suomi ei pienenä maana voi olla maailman johtava koko arvoketjussa. On olennaista tunnistaa ne arvoketjun osat, joissa pystymme ottamaan merkittävän roolin tulevaisuudessa”, sanoo Business Finlandin Smart Energy -ohjelman vetäjä Helena Sarén.

Vetytiekartta analysoi Suomen vahvuudet ja mahdollisuudet

Vetytiekartassa tunnistettiin mahdollisuuksiksemme erityisesti synteettisten polttoaineiden tuotanto, vedyn kustannustehokas ja vähähiilinen tuotanto, vähähiilisen teräksen tuotanto sekä teollisuutemme logistiikkakustannusten alentaminen. Lisäksi erilaiset poikkiteolliset kokonaisvaltaiset energian kiertotalousratkaisut nähtiin vahvuuksiksemme.

”Hyvä esimerkki energian kiertotalousratkaisusta on Business Finlandin rahoittama Clic Innovationin vetämä Green Electrification -ekosysteemi. Samoin Nesteelle myönnetty Veturi-rahoitus synteettisiin polttoaineisiin pohjautuvan osaamiskeskittymän synnyttämiseen Suomeen kasvattaa tulevaisuuden kilpailukykyämme, kertoo Sarén

Suomen vahvuuksien tunnistaminen on elintärkeää, jotta kykenemme myös ajamaan kansallisesti tärkeitä etuja EU:n päätöksenteossa. Samoin globaalien kumppanuuksien synnyttämisen perusedellytys on omien vahvuuksiemme ja tavoitteidemme määrittäminen.

”Vetytiekartta auttaa myös poliittisia päätöksentekijöitä tuottamaan Suomen kannalta järkeviä regulaatioita ja lainsäädäntöä. Kokonaisuuden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää”, sanoo johtava tutkija Juhani Laurikko. Laurikko ohjasi vetytiekartan laatinutta VTT:n asiantuntijatiimiä, johon kuului monen erityisalan osaajia.

National Hydrogen Roadmap for Finland

Lisätietoja

Helena Sarén
helena.saren (at) businessfinland.fi
Puh. 040 343 3324

Juhani Laurikko
juhani.laurikko (at) vtt.fi
Puh
. 0400 706 986

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi