Siirry sisältöön
Tiedote 30.11.2020

Kolme uutta veturiekosysteemiä käyntiin – tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Suomessa vahvistuu merkittävästi

Business Finland on myöntänyt yhteensä 60 miljoonaa euroa kolmelle uudelle veturiyrityksen vetämälle ekosysteemihankkeelle. Business Finlandin rahoituksen vastineeksi veturiyritykset ovat sitoutuneet lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaansa Suomessa yhteensä sadoilla miljoonilla eurolla ja luomaan satoja uusia TKI-työpaikkoja vuoteen 2024 mennessä. Uusia veturihankkeita käynnistävät ABB, KONE ja Sandvik.

Business Finlandin veturiyritysrahoituksen tavoitteena on saada yritykset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa ja luomaan uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä.

Business Finland käynnisti vuoden alussa veturiyritysten haastekilpailun, jossa yrityksiltä pyydettiin hanke-ehdotuksia TKI-toiminnan lisäämiseksi ja merkittävien tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi. Suuret yritykset ottivat haasteen innolla vastaan ja kilpailuun saatiin 25 hanke-ehdotusta eri aloilta. Kovassa kisassa jouduttiin jättämään monia erinomaisia ehdotuksia rahoittamatta, kun Business Finland myönsi yhteensä 60 miljoonaa euroa neljän yrityksen kolmelle hankkeelle kesällä 2020. Ensimmäiset voittajat olivat Nesteen, Fortumin, Metsä Groupin ja Nokian yhteensä kolme veturihanketta.

Ensimmäiset veturihankkeet ovat päässeet hyvin vauhtiin ja ne ovat koonneet muita ekosysteemitoimijoita yhteistyöhön kanssaan. Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeet saivat vielä lisävauhtia Business Finlandin pilotoimasta kumppanuusrahoituksesta, joka kohdistettiin veturiyritysten haastekilpailun voittaneiden ekosysteemien TKI-hankkeisiin. 

Ilman Business Finlandin kilpailua isot hankkeet jäisivät nyt toteutumatta

Myös valtiovalta vakuuttui veturikilpailukonseptin potentiaalista liiketoimintaekosysteemien vauhdittamiseksi ja Business Finland sai lisätalousarviossa rahoitusvaltuutta toiset 60 miljoonaa euroa kilpailun jatkamiseksi. Tällä lisävaltuudella pystytään rahoittamaan kolme uutta veturihanketta, jotka valittiin aiempien kilpailuehdotusten parhaimmistosta.

”Olemme asettaneet riman hyvin korkealle, merkittäviä muutoksia saadaan aikaan vain merkittävillä panostuksilla. Tehtävämme on auttaa suomalaisia yrityksiä jatkuvasti parantamaan kilpailukykyään, mille on entistä suurempi tarve koronakriisin jälkeen markkinoiden uusjakotilanteessa”, sanoo johtaja Teija Lahti-Nuuttila Business Finlandista.

”Mittavat kokonaisvaikutukset saavutetaan yhdistämällä kolme elementtiä eli Business Finlandin 60 miljoonalla eurolla osarahoittamat veturiyritysten TKI-hankkeet, yritysten sitoumukset TKI-lisäpanostuksiin sekä yritysten ympärilleen kokoaman ekosysteemin TKI-toiminnan aktivointi, jatkaa Lahti-Nuuttila.

Business Finlandin rahoituksen maksamisen ehtona on, että sovitut tavoitteet kaikilla osa-alueilla saavutetaan.

Uudet veturiyritysten hankkeet käyntiin:

ABB – Alustoja hiilineutraalin yhteiskunnan optimaaliseen sähköntuotantoon ja -käyttöön

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteen saavuttamiseksi yhteiskunnassa täytyy lisätä merkittävästi hiilineutraalia sähköistystä ja parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi sähköllä tulee korvata muita energiamuotoja. Sähköjärjestelmistä tulee yhä kriittisempiä yhteiskunnan toiminnalle, mikä nostaa järjestelmien turvallisuus- ja luotettavuusvaatimuksia.

ABB:n Green Electrification 2035 -ohjelman päämääränä on kehittää uudet integroitavat teknologia-alustat optimaaliseen sähköntuotantoon ja -käyttöön. Alustat yhdistävät nykyaikaisen 5G-viestintäteknologian, datanhallinnan, uudet sähkötekniset ratkaisut ja sähköverkkoteknologian. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa fyysisistä laitteista korvataan digitaalisilla ratkaisuilla, jotka keskustelevat keskenään kyberturvallisesti. Näin syntyvä järjestelmä pystyy reagoimaan nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin minimoiden samalla energiahävikin ja toimintahäiriöt.

Projektin lopputuloksena syntyy yhteistyössä ekosysteemikumppaneiden kanssa ohjattavia ja turvallisia kokonaisratkaisuja, jotka optimoivat järjestelmätason energiatehokkuuden ja kokonaisluotettavuuden. Nämä ratkaisut ovat skaalattavia, vastaavat energiatehokkuuden kasvavaan kysyntään ja kannustavat alustaekosysteemin osallistujia kilpailukyvyn kehittämiseen ja kansainväliseen kasvuun.

Lue ABB:n oma tiedote täältä.

ABB:n esitysaineisto Green Electrification 2035 (pdf)

KONE – Kestävän kehityksen mukaisia liikkumista tukevia ratkaisuja kaupunkiympäristöihin

KONEen uuden tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on luoda kestävän kehityksen mukaisia, ihmisten sujuvaa ja turvallista liikkumista tukevia ratkaisuja kaupunkiympäristöihin. Hankkeessa keskitytään kaupungistumisen mukanaan tuomiin ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin, ja siinä kehitetyt uudet teknologiat tulevat mahdollistamaan uudenlaisten ratkaisujen, palveluiden ja liiketoimintamallien syntymisen. Projektin aikana ja ratkaisujen kaupallistamisen myötä, hankkeen tavoitteena on myös luoda uusia työpaikkoja ja vientituloja Suomeen. Tämä edellyttää monitieteellistä tutkimusta ja uusien innovaatioiden kehittämistä ekosysteemikumppaneiden kanssa.

Hankkeen avulla KONE tulee yhdessä ekosysteemiverkostonsa kanssa lisäämään tutkimus- ja kehitystyötä ja innovaatiotoimintoja Suomessa. Innovaatioihin panostaminen tukee suomalaisten tutkimusinstituuttien kilpailukykyä ja koko tutkimusalaa, ja se tarjoaa mahdollisuuksia uusille startupeille. KONEen ratkaisut myös tukevat hallituksen tavoitteita tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suomen tehokkaat teolliset ja tutkimukselliset ekosysteemit antavat erinomaisen pohjan näiden tavoitteiden saavuttamiselle.

Lue KONEen oma tiedote täältä.

Sandvik – Raskaiden työkoneiden globaalisti kilpailukykyisiä sähköisiä ja digitaalisia ratkaisuja

Sandvik on globaali kaivos- ja urakointiteollisuuden ratkaisujen toimittaja. Isot trendit, digitalisaatio ja sähköistyminen muokkaavat toimialaa nopeasti ja avaavat uusia mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa. Varmistaaksemme tulevaisuuden kilpailukyvyn, panostamme voimakkaasti uusiin teknologioihin ja teknologiaratkaisuihin. Sandvik Veturi tähtää raskaiden työkoneiden, globaalisti kilpailukykyisiin sähköisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Koneiden ja järjestelmien välinen yhteistoiminta mahdollistaa järjestelmätason optimoinnin asiakasprosesseissa. Yhtenä keskeisenä mahdollistajana järjestelmätason optimointiin toimii tulevaisuuden konnektiviteettiratkaisut, joita Sandvik kehittää laajan ekosysteemin kanssa, osana Veturi-hanketta.

Lisätietoja

Business Finland
Esa Panula-Ontto
Rahoitusjohtaja
esa.panula-ontto (at) businessfinland.fi
+358 50 557 7853

ABB
Satu Perälampi
Viestintäjohtaja, ABB Oy
satu.peralampi (at) fi.abb.com
+358 50 332 3850

KONE
Rauno Hatakka
Head of Technology Management, KONE Corporation

rauno.hatakka (at) kone.com
+358 40 861 7617

Sandvik
Jani Vilenius

Director Research and Technology Development, Sandvik Mining and Rock Technology
Jani.vilenius (at) sandvik.com
+358 40 152 7460

Veturiyritys on Business Finlandin määritelmän mukaan globaaleilla markkinoilla toimiva alansa eturivin yritys, jolla on kyky ja halu aktivoida liiketoimintaekosysteemiä kansainvälisillä markkinoilla näkyvän kilpailuedun kehittämiseen ja viennin kasvattamiseen.

Business Finland käynnisti vuoden 2020 alussa haastekilpailun, jossa se haastoi veturiyrityksiä ratkaisemaan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja kasvattamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -investointejaan Suomeen. Haastekilpailun voittajaprojekteja Business Finland sitoutui rahoittamaan yhteensä 60 miljoonalla eurolla. Kilpailun ensimmäisiksi voittajiksi valittiin kesällä 2020 neljän yrityksen – Neste, Fortum, Metsä Group, Nokia - kolme hanketta.

Uusimmat kolme – ABB:n, KONEen ja Sandvikin – veturihanketta valittiin, kun Business Finland sai valtion lisätalousarviossa 60 miljoonaa euroa lisävaltuutta veturikilpailun jatkamista varten. 
www.businessfinland.fi/veturit

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 700 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi