Siirry sisältöön
Tiedote 02.06.2020

Suomalaisella biopankkitoiminnalla on merkittävät globaalit kasvumahdollisuudet – Business Finlandin selvitys kirkasti tarvittavat toimenpiteet Suomelle

Koko biopankkimarkkinoiden arvon arvioidaan nousevan tänä vuonna 54 miljardiin dollariin ja markkinan nähdään kasvavan 71 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä. Kehittyvän globaalin biopankkisysteemin nähdään tuovan merkittäviä kasvumahdollisuuksia suomalaisten biopankkien ekosysteemille, mutta kasvu edellyttää myös investointeja.

Business Finland julkaisi äskettäin biopankkimarkkinan kasvumahdollisuuksia ja Suomen biopankkiekosysteemin kasvuehdotuksia tarkastelevan ennakointiselvityksen tulokset. Selvityksen tavoitteena oli hankkia suomalaisille biopankkitoimijoille ajankohtaista tietoa markkinasta, asiakaskentästä, asemoida suomalainen toiminta globaalisti ja löytää keskeiset kehityskohteet. Selvityksen toteutti konsulttiyhtiö Frost & Sullivan.

Selvityksen tulokset osoittavat, että biopankkitoiminnan kasvumahdollisuudet ovat merkittävät. Koko biopankkimarkkinoiden arvon arvioidaan nousevan tänä vuonna 54 miljardiin dollariin ja markkinan nähdään kasvavan 71 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä. Kehittyvän globaalin biopankkisysteemin nähdään tuovan merkittäviä kasvumahdollisuuksia suomalaisten biopankkien ekosysteemille, mutta kasvu edellyttää myös investointeja.

Selvityksen tilasi Business Finlandin Personalized Health Finland -ohjelma. ”Uskomme, että suomalainen biopankkiekosysteemi voi synnyttää merkittävää kansainvälistä palveluliiketoimintaa ja houkutella Suomeen ulkomaisia investointeja, ohjelmapäällikkö Sampo Sammalisto kertoo. ”Kansainvälinen kilpailu globaalien lääke-, tutkimuspalvelu- ja terveysteknologiayritysten asiakkuuksista on kuitenkin kovaa ja suomalaisten toimijoiden strateginen yhteistyö on oleellista, jotta erotumme eduksemme tässä kilpajuoksussa.”

“Tutkimuksen tulokset vahvistavat jo pitkään nähtävissä olleen biopankkimarkkinan kasvun ja sen potentiaalin suomalaisille biopankeille. Suomella on hieno mahdollisuus olla johtava maa biopankkitoiminnassa ja biolääketieteellisen tutkimuksen kehittämisessä, jos kehitykseen päätetään investoida. Visio on myös olennainen osa Suomen terveysalan kasvustrategiaa. Tavoitteenamme on olla alan pohjoismainen johtaja vuonna 2023. Nyt meidän tulee keskittyä erityisesti tutkijapalveluiden digitalisoimiseen esimerkiksi Fingenious®-palvelun avulla”, kertoo Suomen Biopankkien Osuuskunnan (FINBB:n) toimitusjohtaja Marco Hautalahti.

Markkinajohtajuus vaatii lisätoimenpiteitä

Suomen biopankkiekosysteemi on jo monilta osin alan globaali edelläkävijä.  Suomessa biopankeille on rakennettu muun muassa digitaalinen portaali Fingenious®, joka palvelee akateemisia ja yrityksissä työskenteleviä tutkijoita maailmanlaajuisesti tarjoamalla tutkimustarkoituksissa pääsyn näytteisiin, genotyyppitietoihin ja pitkittäisiin sähköisiin potilastietoihin sekä mahdollisuuden näytteenluovuttajien kutsumisen jatkotutkimuksiin. Suomen etuna on lisäksi tutkimuksen mahdollistava ajantasainen biopankkilainsäädäntö.

Jotta Suomi pääsee tavoitteeseensa biopankkien markkinajohtajuuden saavuttamisessa, tarvitaan kuitenkin lisää toimenpiteitä. Suomen valtioavustus on olennainen biopankkien kansallisen infrastruktuurin jatkokehittämiselle. Lisäksi yritysten välistä yhteistyötä ja biopankkiekosysteemiä tulee kehittää pidemmälle. Nämä investoinnit ja toimenpiteet mahdollistavat myös Suomen biopankkien toimintaa koordinoivan FINBB:n liiketoimintamallin toteutumisen: biopankkitutkimuksista saatavat voitot tullaan palauttamaan takaisin sen omistajille; sairaanhoitopiireille, Suomen yliopistoille ja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitokselle (THL), jotta ne pystyvät kehittämään parempia hoitomalleja potilaille.

Biopankkien yksi keskeinen tehtävä on edistää biolääketieteellistä tutkimusta, etsiä parempia hoitomalleja ja ennaltaehkäistä sairauksia. Biopankkien näytekokoelmia pystytään hyödyntämään kattavasti myös esimerkiksi koronavirusinfektioihin keskittyvissä tutkimuksissa, joita Suomessakin on käynnissä useita. Biopankkitutkimus palvelee ja tulee palvelemaan hoitojen kehityksessä monilla eri terapia-alueilla niin paikallisesti kuin globaalistikin.

Selvityksestä voi lukea lisää Business Finlandin verkkosivuilta 

Lisätietoja

Minna Hendolin
Senior Director, Health & Wellbeing
Business Finland
minna.hendolin (at) businessfinland.fi
050 5577 665

Marco Hautalahti
Toimitusjohtaja
Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB
marco.hautalahti (at) finbb.fi
0400 493 613

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB tukee biopankki-infrastruktuurin kansallista yhtenäistämistä ja toimii alan edunvalvojana Suomessa. FINBB:n omistajajäseniä ovat Suomen kuusi suurinta sairaanhoitopiiriä, kuusi suomalaista yliopistoamme ja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL).  FINBB pyrkii yhtenäistämään alan toimintatapoja, kehittämään yhteisiä työvälineitä ja tehostamaan prosesseja.