Siirry sisältöön
Tiedote 08.05.2020

TEM-tarkastus: Business Finlandin häiriötilannerahoitus asianmukainen

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteissa koskevan tarkastuksen 21.4. Tarkastuksen kohteena olivat rahoituskriteerien selkeys, käsittelyprosessin asianmukaisuus ja päätösten säädöstenmukaisuus, myöntö- ja hylkäysperusteet, hakemusmäärät ja käsittelyajat sekä myönnetyn rahoituksen aiottujen käyttökohteiden sääntöjenmukaisuus.

Tarkastuksen suorittaneen BDO Audiatorin havaintojen mukaan Business Finlandin häiriötilannerahoituksen rahoituskriteerit ovat selkeät ja hyvin viestitetty, rahoituksen käyttökohteet ja käsittelyprosessi ovat asianmukaiset ja myöntö- ja hylkäyspäätökset on perusteltu asianmukaisesti.

Business Finland oli tehnyt tarkastusajankohdan päättyessä noin 9 000 rahoituspäätöstä, ja hakemuksia oli tullut viiden viikon aikana noin 22 000 kappaletta.

Tehtyjen rahoituspäätösten joukosta löytyi yksittäisiä havaintoja, jotka vaativat lisäselvitystä. Tapaukset liittyvät mm. siihen, että esiselvitys- ja kehittämistukea on myönnetty samalle yritykselle samaan kohteeseen ohjeistuksen vastaisesti.

- Olen tyytyväinen siitä, ettei Business Finlandin prosesseista tai menettelystä kokonaisuutena löytynyt puutteita. Tarkastuksessa esiin nousseet huomiot auttavat meitä entisestään parantamaan työtämme, ja nämä yksittäiset lisäselvitystä vaativat tapaukset tullaan käymään tarkasti läpi. Olemme jo tarkastuksen aikana aloittaneet tapausten läpikäymisen, ja niiden perusteella parantaneet prosessiamme. Tämä työ jatkuu, toteaa Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

Tarkastusraportissa todetaan, että Business Finland on tiedostanut, että valvontatoimenpiteitä tulee lisätä käsittelyprosessin myöhempiin vaiheisiin, koska rahoitusta on myönnetty tavanomaisuudesta poikkeavassa tilanteessa.

Olemme lisäämässä resursseja prosessin tähän kohtaan. Rahoitettuja hankkeita tullaan seuraamaan sekä projektin aikana että sen päätyttyä, loppuraportoinnin ja tarkastusten kautta. Business Finlandilla on myös mahdollisuus keskeyttää rahoitus projektin aikana, olla hyväksymättä esitettyjä kustannuksia ja periä rahoitus takaisin, mikäli projektin toteutuneet kustannukset eivät ole rahoitusehtojen mukaisia tai jos rahoituspäätös on perustunut virheelliseen tietoon.

Tietoa häiriötilannerahoituksesta ollut hyvin saatavilla

Sen ohella, että tarkastuksessa Business Finlandin häiriötilannerahoituksen prosessin todetaan olevan asianmukainen, BDO nostaa esiin sen, että tietoa häiriörahoituksesta on ollut laajasti saatavilla alusta saakka: verkkosivuille on tuotettu ajantasaista tietoa, ja sivuilta on myös saatavissa opastusta hakemuksen täyttämiseen liittyen. Business Finland on avannut myös häiriötilannerahoituksen osalta puhelinneuvontapalvelun sekä sähköpostiosoitteen mahdollisille kysymyksille.

Yhteydenpito ohjaavaan ministeriöön on myös ollut jatkuvaa. Business Finland on koko häiriötilannerahoituksen ajan käynyt TEM:n kanssa säännöllistä keskustelua häiriötilanteen rahoituspalveluista osana ministeriön tulosohjausprosessia sekä raportoinut ministeriölle ajantasaisesti rahoitustilanteesta.

- Meillä on pitkä kokemus ja asiantuntemus innovaatiorahoituksesta, mutta häiriötilanteisiin tarkoitettu rahoitus on monin tavoin erityistapaus. Uuden rahoitusinstrumentin valmistelu on yleensä pitkä prosessi, mutta nyt oli tärkeää toimia erittäin nopeasti. Kiireestä huolimatta käsittelijämme tekivät ja tekevät edelleen erinomaista työtä, mistä he ansaitsevat kiitoksen. Täydellisiä emme tietenkään ole, ja pyrimme parantamaan toimintaamme jatkuvasti sekä tarkastuksen että omien havaintojemme pohjalta, summaa Kopola.

Lue lisää Business Finlandin rahoitusperiaatteista ja päätöksenteosta

Lue lisää TEM:n tiedotteesta

Lisätietoja medialle

Viestintäjohtaja Tomi Korhonen, Business Finland
tomi.korhonen (at) businessfinland.fi
050 4499 575

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi