Siirry sisältöön
Tiedote 09.01.2020

Yrityksille säästöjä ja ilmastokin kiittää – materiaalikatselmusten rahoitus Business Finlandiin

Vuoden 2020 alusta Business Finland tarjoaa rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen. Materiaalikatselmuksen avulla päästään kiinni yrityksen toiminnassa syntyvään hävikkiin ja löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Rahoitus kattaa 50 % katselmusprojektin kokonaiskustannuksista ja sitä voi saada enintään 15 000 € per katselmus. Rahoitus on avustusta.

- Materiaalikatselmus soveltuu eri kokoisille yrityksille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään materiaalivirroista, pienentää hiilijalanjälkeään ja tehdä vastuullisuuden konkreettisia toimenpiteitä. Materiaalikatselmusten avulla kehitetään entistä ympäristöystävällisempää, innovatiivisempaa ja kilpailukykyisempää liiketoimintaa, kertoo asiantuntija Kati Oikarinen Business Finlandilta.

Katselmuksessa rakennetaan visuaalinen malli materiaalivirroista. Malli arvottaa tuotantoprosessin läpivirtaus- ja kiertovirrat, joten sen avulla on helppo hahmottaa materiaalivirtojen todelliset kustannukset. Muita työvaihteita ovat havainnointi, haastattelut sekä ideatyöpajatyöskentely.

Raaka-aineiden käyttö ja jäte vähenevät

Materiaalikatselmusten kautta löydetty säästöpotentiaali on yleensä vähintään 3 % liikevaihdosta. Taloudellisten säästöjen lisäksi säästetään ympäristöä, kun raaka-aineiden käyttö ja jäte vähenevät. Katselmus on myös konkreettinen tapa edistää kiertotaloutta.

Materiaalikatselmuksia tekevät Motivan kouluttamat katselmusasiantuntijat.

- Ulkopuolinen asiantuntija tuo uutta näkökulmaa kehittämiseen, ja yrityksen oma osaaminen hyödynnetään täysipainoisesti. Parhaat kehitysideat jalostuvat asiantuntijan ja henkilöstön yhteistyönä tuloksiksi ja toimenpiteiksi. Osallistaminen motivoi jatkuvaan parantamiseen, Oikarinen lisää.

Samaan yritykseen voidaan tehdä useampia materiaalikatselmuksia. Katselmukset soveltuvat yksittäisten yritysten lisäksi myös yritysryhmille, esimerkiksi teollisuuspuistoille. Katselmuksen kohde voi olla koko tuotantolaitos, yksittäinen tai useampi tuotantolinja, tuotantoprosessi tai tuote.

Aiemmin
työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti materiaalikatselmuksia. Business Finland ja Motiva toimivat tiiviissä yhteistyössä materiaalikatselmustoiminnan kehittämiseksi ja edistämiseksi Suomessa
.

Lisätietoja

Asiantuntija Kati Oikarinen, Business Finland
+358 40 822 1182
kati.oikarinen (at) businessfinland.fi

Johtava asiantuntija Ilkka Hippinen, Motiva
+358 50 354 1110
ilkka.hippinen (at) motiva.fi

Materiaalikatselmus Business Finlandin sivuilla

Motiva Oy on valtion kokonaan omistama yritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja kestävän kehityksen vauhdittamiseksi. Motiva Oy omistaa (100 %) tytäryhtiön Motiva Services Oy:n, joka tarjoaa palveluja ensisijaisesti yrityksille ja muun muassa kunnille, ja Ympäristömerkintä Suomi Oy:n, joka hallinnoi Suomessa sekä pohjoismaista ympäristömerkkiä Joutsenmerkkiä että EU-ympäristömerkkiä.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi