Siirry sisältöön
Tiedote 15.12.2021

Nokia, Wärtsilä ja TietoEVRY – uudet veturiyritykset valittu

Business Finland on myöntänyt yhteensä 60 miljoonaa euroa kolmelle uudelle veturiyrityksen vetämälle hankkeelle. Rahoituksen vastineeksi veturiyritykset sitoutuvat lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa (TKI) Suomessa yhteensä yli 350 miljoonalla eurolla. Samalla syntyy satoja uusia TKI-työpaikkoja lähivuosien aikana.

Veturihankkeet ovat Business Finlandin suurimpia yksittäisiä rahoituspäätöksiä. Projektit johtavat onnistuessaan useiden miljardien liiketoimintavaikutuksiin, teollisiin investointeihin, merkittäviin työllisyysvaikutuksiin, vientitulojen ja verotulojen kasvuun sekä myönteisiin ympäristövaikutuksiin. Business Finland ei maksa rahoitusta veturille, mikäli lisäykset TKI-toimintaan eivät toteudu. Business Finland suunnittelee rahoittavansa lisäksi kunkin veturiyrityksen kumppaneita 50 miljoonalla eurolla.

Nyt valittujen yritysten lisäksi ensi vuoden alkupuolella on tavoitteena julkistaa vielä kolme uutta veturiyritystä. Kaikki veturiyrityshankkeet tähtäävät TKI-toiminnan kasvuun, ja ratkaisevat merkittäviä tulevaisuuden haasteita. Veturiyritysten rahoitus on pääosin EU:n elvytysrahoitusta (RRF, Recovery and Resilience Facility), jota myönnetään Business Finlandin kautta.

Lue myös: Veturit radiohaastattelussa

Kunnianhimoiset tavoitteet tarvitsevat suuria panostuksia

– Suuryritysten vaikutus kansantalouteemme on erittäin merkittävä. Suomalaiset yritykset eivät ole juurikaan kasvattaneet tutkimus- ja kehittämispanostuksiaan Suomessa, vaan ovat suunnanneet TKI-investointejaan pikemminkin ulkomaille. Suomen TKI-menot ovat olleet 2,5 prosentin luokkaa bruttokansantuotteesta, kun tavoitteeksi on hallitusohjelmassa asetettu neljä prosenttia. Business Finland vaikuttaa tämän tavoitteen onnistumiseen haastamalla veturiyritykset lisäämään TKI-toimintaa Suomessa. Siihen päästään oikeanlaisilla kannusteilla. Veturiyritysten kilpailulla sekä veturiyritykset että ympärille syntyvät ekosysteemit lisäävät TKI-panostuksiaan merkittävästi, kertoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola (kuvassa).

Nokia, Wärtsilä ja TietoEVRY ovat valmiita investoimaan Suomeen tulevaisuuden kestävän kehityksen ratkaisujen kehittämisessä – tämä tarkoittaa nollapäästöistä meriliikennettä, energiatehokkaita tietoverkkoja sekä merkittäviä strategisia muutoksia ohjelmistotuotannossa. Samalla synnytetään satoja, jopa tuhansia uusia työpaikkoja.

– On tärkeää, että nyt tehdään asioita suurella volyymilla Suomessa. Isot hankkeet jäisivät toteutumatta ilman isoa panostusta. Nokialle myönnettiin veturirahoitus nyt toistamiseen, täysin eri aiheeseen liittyen. Nokian TKI-panostukset ovat kymmenkertaiset seuraavaksi suurimpaan suomalaiseen suuryritykseen verrattuna, ja kääntyneet taas kasvuun, sanoo veturiyritysten rahoituksesta Business Finlandissa vastaava Karin Wikman.

Uudet veturiyritysten hankkeet käyntiin

Nokia: Competitive Edge rakentaa reunalaskennasta uutta kilpailukykyä

Datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti ja sen siirto tietoliikenneverkoissa sekä käsittely ympäri maailmaa sijaitsevissa datakeskuksissa vastaa 50 ydinvoimalan tuottamaa energiamäärää vuodessa. 5G-teknologiaan perustuvan, paikallisesti verkon reunoilla tapahtuvan reunalaskennan avulla voidaan saavuttaa jopa 60% vähennykset hiilidioksidipäästöissä. Nokian veturihankkeen, Competitive Edgen, tavoitteena on vahvistaa merkittävästi Suomen reunalaskennan osaamista ja tutkimusta yhteistyössä laajan ekosysteemikumppanijoukon kanssa. Muodostettavan ekosysteemin tavoitteena on miljardin euron vuotuinen liikevaihto vuoteen 2030 mennessä sekä 200 uuden työpaikan luominen.

Competitive Edge -hanke koostuu:

  1. Kestävä kehitys ja kilpailukyky: reunalaskennan ja sen kehittämisen avulla voidaan merkittävästi parantaa digitaalisen infrastruktuurin energiankulutusta sekä energiatehokasta ja tietoturvallista datan hyödyntämistä. Reunalaskennan globaali kehitys tarjoaa eri toimijoille entistä laajempaa joustavuutta, alhaisempia kokonaiskustannuksia ja paremmat mahdollisuudet vastata kuluttajien ja yritysten kasvavia verkko-, sovellus- ja datatarpeita.
  2. Verkon skaalautuvuus ja käytettävyys: reunalaskenta mahdollistaa laajan, hajautetun, automatisoidun ja tietoturvallisen perustan maantieteellisesti eri paikoissa mahdollistaen esimerkiksi energiatehokkaat ja nopeaa vasteaikaa tarjoavat digitaaliset palvelut.
  3. Ratkaisujen globaali skaalattavuus: palvelujen käyttäjien, palveluntarjoajien ja verkkoteknologiayritysten välillä tehtävä ekosysteemiyhteistyö on välttämätöntä kilpailukykyisille reunalaskentaan perustuville globaaleille ratkaisuille. Ohjelmassa toteutettavan ekosysteemiyhteistyön, ekosysteemikumppaneiden osaamisen yhdistämisen ja yhteisen tiekartan sekä sen toteuttamissuunnitelman avulla Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus reunalaskentaan perustuvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi nopeasti kasvaville globaaleille markkinoille.

– Rahoituksen ansiosta voimme lisätä tutkijoiden ja tuotekehittäjien rekrytointeja entisestään. Vedämme myös muita yrityksiä mukaan, mikä auttaa Suomea tavoitteessa nostaa TKI-panostuksia neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, kertoo Nokian Suomen maajohtaja ja matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän johtaja Tommi Uitto.

Nokian blogi

Wärtsilä: Zero Emission Marine vie kohti päästötöntä meriliikennettä

Wärtsilä rakentaa nollapäästöistä meriliikenne-ekosysteemiä, Zero Emission Marinea, jossa kehitetään kestäviä teknologiaratkaisuja myös energiasektorille. Tavoitteena on saavuttaa 60 prosentin vähennykset kasvihuonekaasupäästöissä meriliikennesektorilla vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2050 jälkeen kaikki Wärtsilän veturiekosysteemin tuotteet ovat hiilineutraaleja tai hiilinegatiivisia.

Tiekartta, jota pitkin tavoitteet saavutetaan, koostuu neljästä toisiinsa liittyvästä linjasta:

  1. Vihreiden polttoaineiden mahdollistavien teknologioiden käyttöönoton kiihdyttäminen.
  2. Ekosysteemin johtaminen kohti taloudellisesti järkeviä hiilineutraaleja polttoaineita.
  3. Automatisoitujen ja optimoitujen operaatioiden kehittäminen järjestelmän tehokkuuden nostamiseksi sekä päästöjen vähentämiseksi.
  4. Kaupallisesti kannattavien liiketoimintamallien kehittäminen ekosysteemin ja eri sektorien käyttöön.

– Wärtsilällä on kansainvälisenä johtavana yrityksenä vahva vipuvaikutus innovaatioiden luomiseen, ja se voi edistää innovatiivisten pk-yritysten liiketoimintaa. Ekosysteemi luo pienille yrityksille alustan löytää suurista yrityksistä elintärkeitä kumppaneita, joissa avointa innovaatiota voidaan toteuttaa. Wärtsilän veturiekosysteemin vaikutus ohjaa myös tiedemaailmaa ja tutkimuslaitoksia, sillä Wärtsilä tekee aktiivista yhteistyötä VTT:n ja Suomen huippuyliopistojen kanssa, Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa sanoo.

Wärtsilän uutinen

TietoEVRY: Luottamukselle perustuvaa digiyhteiskuntaa rakentava veturihanke luo merkittävää kasvua teknologia-alalle

TietoEVRY:n vetämällä viisi vuotta kestävällä hankkeella rakennetaan luottamukseen perustuvia digipalveluita. Veturihankkeen tavoitteena on laajentaa tutkimusyhteistyötä ja nopeuttaa uusien teknologioiden käyttöönottoa, kehittää Suomen teknologiaosaamista sekä ekosysteemijohtamisen kautta mahdollistaa suomalaisille IT-yrityksille reitti globaaliin liiketoimintaan kasvattaen Suomen teknologiavientiä. Hankkeessa tullaan tutkimaan data-alustojen uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteiskunnallisen kehittämisen roolia sekä kiihdyttämään siirtymää pilvinatiiveihin palveluihin.

Hankkeen arvioidaan tuovan teknologia-alalle satoja uusia työpaikkoja. Business Finlandin veturihankkeiden tavoitteena on luoda kooltaan merkittäviä, liikevaihdoltaan jopa miljardin euron ekosysteemejä. 

TietoEVRY keskittyy veturihankkeessaan seuraaviin toimialoihin:

  1. Sosiaali-, terveys ja hyvinvointiala
  2. Finanssiala
  3. Energia-ala.

 – Olemme innoissamme mahdollisuudesta lähteä vetämään tätä hanketta. Kehitämme tuotteita ja palveluita, jotka heijastavat pohjoismaista arvomaailmaamme: laatu, luotettavuus, yksityisyydensuoja ja turvallisuus. Hankkeen myötä Suomi voi toimia kansainvälisesti esimerkkinä kansalaisille suunnattujen turvallisten, helppokäyttöisten ja luotettavien digitaalisten palveluiden tuottajana, sanoo TietoEVRY:n toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

TietoEVRY:n uutinen

Lisätietoja

Karin Wikman
Johtava asiantuntija
Business Finland
karin.wikman (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 723

Ilmari Absetz
Ecosystem Lead
Business Finland
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 837

Tutustu veturiyritysten ja ekosysteemien rahoitukseen

Veturiyritys on globaaleilla markkinoilla toimiva alansa eturivin yritys, jolla on kyky ja halu ratkaista isoja haasteita ja aktivoida ekosysteemiä kansainvälisillä markkinoilla näkyvän kilpailuedun kehittämiseen ja viennin kasvattamiseen. Business Finland käynnisti vuoden 2020 alussa kilpailun, jossa haastettiin veturiyrityksiä ratkaisemaan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja kasvattamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -investointejaan Suomeen. Kesällä 2021 käynnistettiin uusi kilpailu, jonka rahoitus tulee suurelta osin EU:n elvytyspaketista.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee noin 760 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa.
www.businessfinland.fi

#KestäväKasvu