Siirry sisältöön
Tiedote 07.04.2021

Suomen pohjoisimmat Sustainable Travel Finland -yritykset

Kuva: Vastavalo / Seppo Alatalo

Inarissa sijaitsevat AT Nature ja Angeli reindeer farm ovat Suomen pohjoisimmat ja ensimmäiset Saamenmaalla sijaitsevat Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin saaneet kohteet. Merkin saadakseen yrityksen täytyy täyttää kriteeristö, joka huomioi niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden.

(tiedote saameksi alla)

Visit Finlandin luoman Sustainable Travel Finland -merkin tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä sekä käynnistää ja lisätä kestävän matkailun yhteistyötä kuntien ja muiden julkisten toimijoiden, alueorganisaatioiden ja yritysten välillä.

- AT Nature ja Angeli reindeer farm ovat molemmat esikuvallisia tapauksia siinä, kuinka vastuullista ja aitoa matkailuliiketoimintaa voi ammentaa yrittäjien omasta asiantuntemuksesta. Yritykset ovat myös esimerkillisesti tehneet vastuullisuustyön näkyväksi ja matkailijan elämyksellisesti koettavaksi, Business Finlandiin kuuluvan Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelmapäällikkö Liisa Kokkarinen kertoo.

AT Nature on matkailualan ohjelmapalveluyritys, jossa luonnontieteiden erikoistuntemus on keskeinen tekijä. AT Naturen tuotteet tutustuttavat asiakkaan Inarin, Utsjoen ja Pohjois-Norjan arktisen luonnon erityispiirteisiin. Jo yritystä suunniteltaessa AT Naturen omistajille oli itsestään selvää kehittää liiketoiminta mahdollisimman kestäväksi ja vastuulliseksi.

- Tuotteissamme yhdistyy perinteiset ohjelmapalvelutuotteet kuten lumikenkäily ja melonta sekä erilaiset luonnontuntemukseen liittyvät teemat kuten linnut ja kasvit. Tarjoilumme vieraille koostuvat suurimmaksi osaksi lähi- ja luomuruuasta, joista osan hankimme itse kalastamalla, marjastamalla ja sienestämällä. Satoaikana myös vieraamme pääsevät itse kokemaan keräilytaitojaan, AT Naturen omistaja ja toimitusjohtaja Terhi Hultamo kertoo.

Angeli reindeer farm tuottaa vastuullista elämysmatkailua aidolla pienellä porotilalla, jossa porot laiduntavat vapaina perinteisen saamelaisen poronhoidon mukaan. Vierailuilla kerrotaan tarinoiden kautta luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä poronhoidolle ja paikalliselle luonnolle. Angeli reindeer farmilla matkailijoita varten ei rakenneta mitään uutta, vaan tarjotaan olemassa olevaa ja aitoa. 

- Haluan yritykseni pysyvän pienenä ja vastuullisena. Aitona. Kotivierailulla matkailija näkee luonnonmateriaalein rakennetun ja sisustetun kodin. Kerromme matkailijoille omavaraisuuteen pyrkivästä elämäntyylistämme ja siitä, kuinka pidämme luonnosta huolta. Asiakkaamme näkevät itse monimuotoisen luonnon ympärillään. He voivat inspiroitua tiedosta ja viedä tietoa eteenpäin omissa valinnoissaan, Angeli reindeer farmin yrittäjä Anne Karhu-Angeli kertoo.  

Asiakkaiden monimuotoisuus on nykypäivää

Molemmat inarilaiset yritykset tekevät aktiivisesti työtä sosio-kulttuurisen vastuun eteen, kunnioittaen paikallisten ihmisten elämää ja alkuperäiskansojen kulttuuria.

- Angeli reindeer farm sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella. Yritykseni on tarkka viestiessään saamelaisuudesta, emmekä esimerkiksi esineellistä saamelaisuutta. Esittelemme ylpeydellä perinteisiä aitoja käsitöitä ja pukuja sekä kerromme perinteisestä saamelaisesta poronhoidosta, historiasta, saamen kielten elvytyksestä ja mytologiasta, itsekin saamelaiseen perheeseen kuuluva Karhu-Angeli selventää. 

Molemmat yritykset ovat myös sateenkaariystävällisiä, eli heille ovat kaikki tervetulleita ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, uskonnosta, kulttuurista, vammaisuudesta tai iästä riippumatta.

- Sosio-kulttuurinen vastuu on iso osa Sustainable Travel Finland -ohjelmaa. Ihmisten monimuotoisuus ja asiakkaiden osallistaminen ovat tärkeä osa matkailua nykypäivänä. Tavoitteenamme on tarjota yhdenvertaista vieraanvaraisuutta ja jatkuvaa pyrkimystä kehittää matkailukohteita, -tuotteita ja -palveluja palvelemaan kaikkia kuluttajaryhmiä, jotta he voivat tasa-arvoisesti ja itsenäisesti kokea ja saavuttaa mahdollisimman monipuolisia matkailuelämyksiä. Ketään syrjimätön, kaikkia koskeva matkailu takaa osaltaan avoimen, yhdenvertaisen, osallisuutta edistävän ja tasa-arvoisen yhteiskunnan toteutumisen ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita, Kokkarinen kertoo.

 

Suomâ tavemuuh Sustainable Travel Finland -irâttâsah

Anarist tuáimee AT Nature já Angeli reindeer farm láá Suomâ tavemuuh já vuossâmuuh Säämist tuáimee Visit Finland kilelis mađhâšem Sustainable Travel Finland -meerhâ finnim čuosâttuvah. Irâttâs kalga tevdiđ kriterijd, moh huámášeh nuuvt ekonomâlii, ekologâlii, sosiaallii ko kulttuurlii killeelvuođâ vâi finniiččij meerhâ.

Visit Finland tuoijum Sustainable Travel Finland -meerhâ mittomeerrin lii ovdediđ kilelis mađhâšem Suomâst, viestâdiđ ohtâlubbooht Suomâst kilelis mađhâšem rijkkân, helppiđ mađhâšeijei valjimijd ko sij taheh mađhâšemmiärádâsâid sehe algâttiđ já lasettiđ kilelis mađhâšem ohtsâšpargo kieldâ já eres almolij tuáimei, kuávluorganisaatioi já irâttâsâi kooskâst.

-AT Nature já Angeli reindeer farm láá kuábáš-uv ovdâkovetábáhtusah tast, maht ovdâsvástádâslii já olmâ mađhâšemirâttâstoimâm puáhtá huksiđ irâtteijei jieijâs äššitubdâmušâst. Irâttâsah láá meiddei ovdâmerkkâlávt toohâm ovdâsvástádâslâšvuotâpargo uáinulâžžân já mađhâšeijei feerimnáál, muštâl Business Finlandân kullee Visit Finland kilelis mađhâšem ohjelmhovdâ Liisa Kokkarinen.

AT Nature lii mađhâšemsyergi ohjelmpalvâlusirâttâs, mast luándutiettui spesiaaltubdâmuš lii kuávdáš tahhee. AT Nature puohtuuh uápásmiteh äššigâs Aanaar, Ucjuuvâ já Tave-Taažâ arktâsii luándu eromâš jiešvuođâiguin. Jo irâttâs vuávám ääigi AT Nature omâsteijeid lâi jiešalnees čielgâs lääččiđ irâttâstoimâm nuuvt kilelin já ovdâsvástádâslâžžân ko máhđulâš.

-Mii puohtuin ovtâstuveh ärbivuáváliih ohjelmpalvâluspuohtuuh tegu muotâkamuvväzzim já miällum sehe jieškote-uvlágán luándutubdâmušân lahtojeijee teemah tegu lodeh já šadoh. Mij falâdep kuossijd iänááš alda- já luánápurrâmušâid, main stuárráámuu uási mij haahâp jiejah kuáláástmáin, muorjiimáin já kuobârdmáin. Šaddoääigi meiddei mii kyesih peesih jiejah feeriđ čuággimtáiđuidis, muštâl AT Nature omâsteijee já toimâttâshovdâ Terhi Hultamo.

Angeli reindeer farm pyevtit ovdâsvástádâslii feerimmađhâšem uccâ puigâ puásuitáálust, kost poccuuh kuátuh rijjân ärbivuáválii sämmilii puásuituálu mield. Kollimijn muštâluvvoo mainâsij peht luándu maaŋgâmuáđusâšvuođâ tehálâšvuođâst puásuituálun já páihálâš luándun. Angeli reindeer farmist iä räähti maiden uđđâsijd mađhâšeijei várás, peic fäälih tom mii lii jo lemin já olmâ. 

-Mun halijdâm ete muu irâttâs piso uccen já ovdâsvástádâslâžžân. Olmân. Päikkikollimijn mađhâšeijee uáiná luándumaterialijn rahtum já siskištum pääihi. Mij muštâlep mađhâšeijeid jiešvárálâžžân viggee eellimvuovijnân já tast, maht mij anneep huolâ luándust. Mii äššigâsah uáinih jiejah maaŋgâmuáđusii luándu jieijâs pirrâ. Sij pyehtih movtijduđ tiäđust já tuálvuđ tiäđu ovdâskulij jieijâs valjimijn, muštâl Angeli reindeer farm irâtteijee Anne Karhu-Angeli.  

Äššigâsâi maaŋgâmuáđusâšvuotâ kulá onnáá piäiván

Kuohtuuh aanaarliih irâttâsah pargeh aktiivlávt sosiokulttuurlii ovdâsvástádâs oovdân já kunnijâtteh páihálij ulmui eellim já algâaalmugij kulttuur.

-Angeli reindeer farm lii sämmilij päikkikuávlust. Muu irâttâs lii tärkki sämmilâšvuođâ pirrâ viestâdmist, epke mij ovdâmerkkân tiŋgâstit sämmilâšvuođâ. Mij čaitâččep čiävlán olmâ ärbivuáválijd kietâtuojijd já mááccuhijd sehe muštâlep ärbivuáválii sämmilii puásuituálu, sämikielâi iäláskittem já mytologia pirrâ, čielgâd jieš-uv sämiperrui kullee Karhu-Angeli. 

Kuohtuuh irâttâsah láá meiddei arvetävgiustevliih, adai puohah láá tiervâ puáttim liškeivneest, seksuaallii sundâšuumeest, suhâpeeleest, oskolduvâst, kulttuurist, vádulâšvuođâst tâi avveest peerusthánnáá.

-Sosiokulttuurlâš ovdâsvástádâs lii Sustainable Travel Finland -ohjelm stuorrâ uási. Ulmui maaŋgâmuáđusâšvuotâ já äššigâsâi mield väldim láá tehálâš mađhâšem uási onnáá peeivi. Mii mittomeerrin lii faallâđ ovtviärdásii kuásutteijeevuođâ já juátkoo viggâmuš ovdediđ mađhâšemčuosâttuvâid, -puohtuid já -palvâlusâid palvâliđ puoh kulâtteijeejuávhuid, vâi sij pyehtih feeriđ já kavnâđ nuuvt maaŋgâpiälálijd mađhâšemfeerimijd ko máhđulâš täsiárvusávt já jiečânávt. Kiämmán olgooštmettum, puohháid kyeskee mađhâšem täähid jieijâs peeleest ávus, ovtviärdásii, uásálâšvuođâ ovdedeijee já täsiárvusii siärváduv olášume já oovded kilelis ovdánem mittomeerijd, muštâl Kokkarinen.

Lisätietoja medialle / Lasetiäđuh median:

Heli Hemgård, Communications Manager
Visit Finland | Business Finland
heli.hemgard (at) businessfinland.fi
040 901 5219

Terhi Hultamo, Toimitusjohtaja / Toimâttâshovdâ
Oy Luontopalvelut AT Nature Services Ltd (AT Nature)
terhi (at) atnature.fi
0400 493 484

Anne Karhu-Angeli, Omistaja / Omâsteijee
Angeli reindeer farm
info (at) angelireindeer.fi
040 5363 061

 

Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Visit Finland on osa Business Finlandia www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 750 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

 

Visit Finland västid väldikodálâš mađhâšemsyergi äššitobden já aktiivlâš tuáimen olgoenâmijn Suomân puáttee mađhâšem oovdedmist. Visit Finland tuárju syergi irâttâsâid já irâttâsjuávhuid almugijkoskâsâš markkânáid uáivildum mađhâšempalvâlusâi oovdedmáin já markkânistmáin. Visit Finland kulá Business Finlandân www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland lii syemmilâš almolâš tuáimee, mii fáálá innovaatioruttâdem já almugijkoskâsistumpalvâlusâid sehe oovded mađhâšem já investistmijd Suomân. Organisaatiost pargeh 750 äššitobded suullân 40 toimâsaajeest maailmist já 16 toimâsaajeest Suomâst. Business Finland kulá Team Finland -viärmádâhân. www.businessfinland.fi