Siirry sisältöön
Uutinen 06.06.2017

Berkeleyn MBA-opiskelijat sparrasivat biotalouden yrityksiä

Tekesin BioNets-ohjelma teetti UC (University of California) Berkeleyn Haas -bisneskoulun IBD (International Business Development Program) MBA-opiskelijoilla selvitystyön USA:n markkinoista biomateriaaleille ja biopohjaisten sivuvirtojen hyödyntämiselle erityisesti suomalaisten startupien näkökulmasta. Tavoitteena oli BioNets-ohjelman mukaisesti tarkastella alueen verkostoja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia niiden kautta.

Selvitystyössä nousi esiin kolme yleisintä liiketoimintamallia biotalousalueella: tuotteiden valmistus itse, ratkaisun lisensiointi ja palveluliiketoiminta. Oma tuotanto mahdollistaa oman IPR:n suojaamisen ja tuotelaadun valvonnan. Sijoittajat eivät kuitenkaan usein lämpene pääomavaltaisten tuotannon rahoittamiseen. Siten innovatiivisen teknologian lisensoiminen tai siirtyminen palveluliiketoimintaan voi parantaa kilpailukykyä ja houkutella paremmin rahoitusta. Menestyneimmät biotalousyritykset ovat käyttäneet useita strategioita liiketoimintansa kehittämisessä ja markkinoille pääsyssä. Tyypillisesti startupeilla ja kotimarkkinoilla toimivilla yrityksillä oman tuotannon hallinta ja rajallinen partnereiden määrä ovat toimineet hyvin, kun taas kaukana olevilla markkinoilla paikallisten kumppanuuksien, yritysostojen ja lisensointimallien käyttö voi kasvattaa liiketoimintaa ja toisaalta minimoida pääomatarpeet.

Tutkittujen toimialojen osalta mm. sellu- ja paperiteollisuuden yritysten energiatehokkuuden parantamisessa on nähtiin merkittävää potentiaalia ja se tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Yhdysvalloissa. Nanoselluloosaan liittyvät sovellukset ovat kasvamassa ja uusia kumppanuuksia on hyvin tarjolla mm. akateemisissa tutkimuskeskuksissa. Joustavien kuluttajapakkausten markkinat kasvavat ja kestävyyden näkökulma painottuu niissä entistä enemmän. Sovellusalueilla, joissa kustannuksilla kilpailu on hankalinta, startupit voivat löytää asiakkaansa yrityksistä, joiden tuotemerkit pystyvät hyödyntämään pakkausten kestävyysnäkökulmaa markkinoinnissaan.

BioNets-ohjelman ohjelmapäällikkö Tuula Savola oli tyytyväinen yhteistyöhön MBA-ryhmän kanssa. ”Tavoittelimme tietoa sekä USA:n liiketoimintamalleista biopohjaisten tuotteiden alueella että suomalaisten yritysten vahvuuksista USA:n markkinoilla. MBA-ryhmän jäsenillä oli monipuolista aikaisempaa kokemusta eri liiketoiminnan alueilta, mikä toi uutta näkökulmaa aiheeseen. Myös heidän haastattelemansa yritykset osallistuivat aktiivisesti työn suuntaukseen”, Tuula kertoo. ”Paras tulos saadaankin, kun myös yritykset ovat työn aikana aktiivisesti mukana keskustelussa”, toteaa Tuula.

Lisätietoa