Siirry sisältöön
Uutinen 11.04.2017

Älyä energiankulutukseen optimoinnilla ja automaatiolla

Euroopassa energiankulutuksesta yli 40 prosenttia tapahtuu rakennuksissa – maailmalla osuus on hyvin yleisesti 20–40 prosenttia. Kulutuksesta puolet menee rakennusten lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen. Kiinteistöjen energian tarpeen ja käytön optimoinnilla sekä automaatiolla saadaan aikaan säästöjä ja uudistetaan toimintatapoja.

Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelman rahoittamassa Kulutushuippujen leikkaus ja energiatuotannon integrointi (KLEI) -hankkeessa tutkittiin vuosien 2013–2017 aikana kulutushuippujen leikkausta ja energiatuotannon integrointia. Tuloksista on hyötyä monille tahoille.

– Energialaitokset voivat mallien avulla mitoittaa energiatuotantoaan ja leikata kulutushuippuja, jolloin esimerkiksi öljyn tarve varapolttoaineena vähenee. Kiinteistöjen omistajat voisivat tulevaisuudessa ohjata rakennusten energiakäyttöä ja näin minimoida kustannuksia, hankkeen vetäjä Esko Juuso Oulun yliopistolta kertoo.

Hankkeessa syntyneet sisälämpötilamalli ja kulutusennustemalli voidaan siirtää käytäntöön ja ne ovat muunnettavissa erilaisiin kohteisiin. Myös päivittäiset ja viikottaiset kulutusprofiilien vaihtelut sisältyvät malleihin. Laajat käytännön tason toteutukset vaativat toimijoiden sitoutumista sekä kaupallistamista, markkinointia ja jatkoprojekteja.

Yritysten, kunnallisen infran ja kiinteistöjen omistajien mukanaolo hankkeessa on ollut ensiarvoisen tärkeää.

– Yliopistolla yksinään ei ole pääsyä tarvittavaan dataan, eikä konkreettisiin kohteisiin, asiantuntija Marko Kivimäki Tekesiltä muistuttaa.

Energiankulutuksen väheneminen luo uutta liiketoimintaa

Etenkin energia-alan toimijat ovat kysymysten edessä: lähteäkö mukaan muutokseen, kehittää toimintaa ja innovoida uutta? Projektissa mukana olleiden tahojen tahtotila on jatkaa.

– Energiankulutuksen väheneminen saattaa kuulostaa energiatoimijan korvaan
uhkaavalta. Toisaalta se avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Kivimäki sanoo.

Hankkeen pääkumppani Oulun Energia kehittää uutta liiketoimintaa kysyntäjoustosta. Osallistuminen hankkeeseen antoi avaimia tähän työhön. Oulun Energialla uskotaan, että uusi teknologia vauhdittaa jouston tuloa markkinoille.

Hankkeessa niin ikään mukana olleesta, aurinkolämpöratkaisuja tarjoavasta Savo-Solar Oyj:stä oli kiinnostavaa nähdä kysyntäjouston tuomat mahdollisuudet aurinkokaukolämmön entistä tehokkaammalle hyödyntämiselle.

– Ennen tätä aurinkolämmön vaikutusta kaukolämmön kysyntä- ja tuotantojoustoon on tutkittu melko vähän. Uskomme jouston helpottavan aurinkokaukolämmön läpimurtoa kotimaan markkinoilla, Savo-Solarin Miika Kilgast sanoo.

Myös hankkeen vetäjä Juuso näkee tulokset erittäin hyödyllisinä niin energialaitoksille kuin automaatioalan yrityksille. Kiinteistöjen energiakäytön optimointi tulee vaatimaan kuluttajille suunnattuja automaatioratkaisuja.

Lisätietoja

Esko Juuso, Oulun yliopisto, 029 44 82463, esko.juuso(at)oulu.fi
Miika Kilgast, Savo-Solar, 050 407 922, marko.kilgast(at)savosolar.com
Marko Kivimäki, Tekes, 029 50 55236, marko.kivimaki(at)tekes.fi


Teksti: Petra Silvennoinen