Siirry sisältöön
Uutinen 19.05.2017

Lisää tehoa syöpälääkkeiden kliiniseen testaukseen

Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston koordinoima TEHO – lääkeaihion pikatie lääkkeeksi -hanke on saanut yli 2 miljoonan euron rahoituksen Tekesiltä. Konsepti luo uusia mahdollisuuksia kotimaisen syöpätutkimuksen kaupalliseen hyödyntämiseen. Hanke on yksi Challenge Finland -kilpailussa menestyneistä.

Kaksivuotisen TEHO-hankkeen tavoitteena on edistää kotimaisten syöpätutkimuksen innovaatioiden hyödyntämistä osana uudenlaista mukautuvan kliinisen testauksen konseptia.

Tällä hetkellä kotimaisen syöpätutkimuksen innovaatiot ja löydöt siirtyvät nihkeästi kliiniseen testaukseen ja siksi tutkimuksen hyödyt eivät aina saavuta syöpäpotilasta. TEHO-hanke pyrkii avaamaan prekliinisen ja kliinisen tutkimuksen välistä pullonkaulaa tuottamalla ns. adaptiivisen (mukautuvan) kliinisen testauksen mukaisia prekliinisiä syöpämalleja, ennustavia biomarkkereita ja laskennallisia simulaatiomalleja. Simulaatioiden avulla voidaan alustavasti arvioida uusien hoidon tehoa ennustavien tekijöiden merkittävyyttä ennen varsinaisia testauksia potilailla.

Lääkeaihion tie lääkkeeksi lyhenee

Hanke yhdistää monipuolisesti prekliinisen tutkimuksen ja kliinisen testauksen suomalaista huippuosaamista. Hanke vastaa onkologisen lääketestauksen perusongelmiin ja tuottaa onnistuessaan uuden toimintamallin, joka mahdollistaisi lääketestauksen huomattavasti perinteistä pienemmillä potilasaineistoilla ja kustannuksilla. Toimintamalli lyhentäisi lääkeaihion tietä lääkkeeksi ja vähentäisi yksittäisten potilaiden altistusta tehottomille annoksille lääkekokeissa.

TEHO-konsepti luo uusia mahdollisuuksia kotimaisen syöpätutkimuksen kaupalliseen hyödyntämiseen ja mallilla on pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia koko kotimaiseen lääkekehitysympäristöön.

Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston lisäksi kansallinen syöpäkeskus, AbbVie Oy, Aurexel Life Sciences Oy, Bayer Oy, Biomedicum Genomics Oy, Orion Oyj, PacoMed Oy ja StatFinn Oy. Hankkeen vastuullisina johtajina toimivat syöpätutkijat Juha Klefström Helsingin yliopistosta ja Jukka Westermarck Turun yliopistosta.

Lisätietoja

Juha Klefström
Puh. 044 377 3876
juha.klefstrom(at)helsinki.fi  

Jukka Westermarck
Puh. 040 742 3007
jukka.westermarck(at)utu.fi