Siirry sisältöön
Uutinen 14.08.2017

MySMARTLife-hankeella kohti energiatehokasta tulevaisuutta

Helsinki, Nantes ja Hampuri ovat energiatehokkaan asumisen, sähköisen liikenteen ja älykotiratkaisujen edellekävijäkaupunkeina mySMARTLife-hankkeessa.

Vuosina 2017–2021 toteutettava mySMARTLife on EU:n Horisontti 2020 -ohjelman Smart Cities lighthouse-projekti. Smart Cities Lighthouse -projektien yleisenä tavoitteena on kehittää kaupallistettavia, korkean markkinapotentiaalin omaavia energia-, liikenne- ja ICT-ratkaisuja. MySMARTLife tukee Eurooppa 2020 –tavoitteita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen valituilla kaupunkialueilla.

"Hankkeen tavoitteena on antaa kaupunkilaisille konkreettisia välineitä kestäviin energiaratkaisuihin. Motivoiminen ja innostaminen asumisen ja liikkumisen uusiin ratkaisuihin ovat keskeisiä tapoja ilmasto- ja energiatavoitteisiin pääsemisessä", kertoo mySMARTLife Helsinki Lighthouse Lead Mikko Martikka Helsingin kaupungilta.

MySMARTLife -hankkeessa kaupungit toimivat tiennäyttäjinä. Energiatehokkuus on keskeinen ohjenuora maailman jokaiselle kaupungille, ja mySMARTLifessa rakennetaan monistettavia toimintamalleja mm. energiaomavaraisuuden sekä hajautetun ja uusiutuvan energiatuotannon osa-alueilla.

Hankkeen suomalaiseen konsortioon kuuluvat Helsingin kaupungin lisäksi Forum Virium Helsinki, VTT, Metropolia, Helen, Fourdeg, Salusfin ja HSY. Kansainvälisesti hanketta koordinoi CARTIF teknologiakeskus ja siihen osallistuu yli 28 toimijaa seitsemästä maasta.

MySMARTLife Helsinki konkretisoituu asuinalueiden liikenne- ja energiaratkaisuissa

Jokaisessa kolmessa edelläkävijäkaupungissa on pilottialueita, joissa hankkeen teemoja ja tavoitteita edistetään tapauskohtaisin ratkaisuin. Helsingissä mySMARTLife -hanke näkyy Kalasataman, Korkeasaaren, Viikin ja Merihaan alueilla.

Helsingin kaupungin tavoitteena on säästää energiaa 20 % asukasta kohden vuoteen 2020 mennessä. Vertailuvuosi on 2005. Tavoitteeseen pääsemiseksi kiinteistöjen energiatehokkuutta kehitetään erityisesti Helenin, VTT:n ja Helsingin kaupungin kanssa. Ratkaisuissa huomioidaan sekä vanha rakennuskanta että uustuotanto.

MySMARTlife-hankkeessa kannustetaan asukkaita ja kiinteistöjen omistajia ottamaan energiatehokkuusratkaisut huomioon kiinteistön hoidossa sekä peruskorjausten yhteydessä. Hankkeessa tarjotaan tietoa kiinteistöjen energiatehokkuus- ja aurinkoenergia-potentiaalista 3D-kaupunkitietomallin avulla. Mallin avulla tunnistetaan kustannustehokkaimmat energiansäästökohteet.

Uusissa asuin- ja toimitaloissa huomioidaan mm. sähköauton lataaminen, älyvalaistus, lämpötilojen optimointi ja etäohjaus sekä energian kysyntäjoustoon vastaaminen. Kaikki ratkaisut ja niiden saavuttamat hyödyt tuodaan mahdollisimman lähellä asukasta; etäohjaus mahdollistaa kätevästi asuinhuoneiston lämpötilan nostamisen asukkaan poissaolon jälkeen, ja sähköbussit ovat kaupunkiympäristössä hiljainen ja konkreettinen uusituvalla energialla toimiva joukkoliikennemuoto.

Kaupunkirakenteen osalta mm. Korkeasaaren alueella vanhoja katuvalaisimia korvataan LED-ratkaisuilla. LED-valaisimet säästävät energiaa ja aikaansaavat kustannussäästöjä liiketunnistimien ja muiden älyratkaisujen avulla, jotka esim. kertovat huollon tarpeessa olevasta valaisimesta.

Robottibussit kiinnostuksen kärjessä EU-yhteistyössä

Kiinteistö- ja kaupunki-infran rinnalla mySMARTLife edistää liikenneratkaisuja sähkö- ja robottibussikokeiluin. Sähköbussien määrää pyritään lisäämään ja tavoitteena vuonna 2021 on 40 uutta sähköbussia Helsingissä. Automaattibussikokeilussa kartoitetaan puolestaan automaattibussin pitkän ajan käytettävyyttä sekä operoinnin liiketoimintamalleja. ”Robottibussit ovat uniikkiaihe ja niitä kohtaan esiintyy kovasti kiinnostusta EU-tasolla. Kahden muun edelläkävijäkaupungin tulokulma liikenne-teemaan onkin hiukan toinen. Nantes keskittyy sähköisen liikenteen latausinfran kehittämiseen ja täten sähköbussien ja -autojen määrän edistämiseen, kun taas Hampurin tavoite on vahvistaa yhteiskäyttösähköautojen määrää”, kertoo Martikka.

Sensoridata turvaa tavoitteisiin pääsemistä

MySMARTLife-hankkeessa toteutettavien toimien vaikutusta seurataan tarkasti digitaalisella tiedonkeruulla, käsittelyllä ja jakamisella. Näin saadut tulokset tulevat näkyvämmiksi, ja kiinnostus uusia ratkaisuja kohtaan kasvaa.

Rakennusten korjaushistoriaan ja energiakulutukseen liittyvää tietoa viedään uudella tavalla 3D-malleihin ja karttapalveluihin (esim. Helsinki 3D-kaupunkitietomalli). Tämä palvelee niin asukkaita, liike-elämän toimijoita kuin kaupunkejakin. Mallinnuksen avulla asukkaat pystyvät vertaamaan oman taloyhtiönsä kulutusta naapuritalon vastaavaan sekä tarkastelemaan syntyneitä kulutus- ja kustannussäätöjä. Monipuolisen energiadatan esittäminen palvelee koko markkinoita. Esimerkiksi peruskorjauksia tarjoavat ja rahoittavat yritykset voivat tietomallinnuksen avulla esittää uudistusten hyödyt ja saavutettavissa olevat kustannussäästöt, jotka voidaan nykyisissä investoinneissa huomioida.

Mikko Martikka nostaa innostaviksi esimerkeiksi mm. älytermostaatin ja älykkään lämmönohjauksen, jotka mahdollistavat nopeita, merkittäviä säästöjä, ja ovat kustannuksiltaan kohtuullisia. ”Tiedon jakamisen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Tietoa erilaisista ratkaisuista ja niiden hyödyistä vievät eteenpäin mm. kaupungin energianeuvojaa.”

Aidon keskusteluyhteyden rakentaminen ja ylläpito turvaavat päästötavoitteita. ”Tekniikka mahdollistaa jo nyt paljon, mutta vaikuttaminen ja motivointi ovat avainasemassa yhteistyöhön ja muutokseen. Kaupungin rooli on ennen kaikkea edistää yhteistyötä ja jakaa vertaisesimerkkejä ja kokemuksia. Kun naapuritalon katolla olevat aurinkopaneelit ja huoneistoihin asennetut älytermostaatit osoittavat energiansäästöpotentiaalinsa, myös omassa taloyhtiössä nousee kysymys, miten saamme vastaavat ratkaisut meillekin”, sanoo Martikka.

Lisätietoja

Mikko Martikka, mySMARTLife Helsinki Lighthouse Lead, Helsingin kaupunki, +358 40 519 7525, mikko.martikka(at)hel.fi

www.mysmartlife.eu
https://twitter.com/mysmartlife_eu
https://twitter.com/hashtag/mysmarthel
https://www.facebook.com/mysmartlifehelsinki/