Siirry sisältöön
Uutinen 22.03.2017

Uuden hankintalain innovaatiokumppanuudesta käsikirja

Tekesin julkaisema käsikirja on tarkoitettu hankintayksiköille, yrityksille ja muille markkinatoimijoille, jotka haluavat perehtyä vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden hankintalain mahdollistamaan innovaatiokumppanuuteen. Käsikirjan tavoitteena on madaltaa kynnystä ottaa uusi innovaatiokumppanuusmenettely käyttöön julkisissa hankinnoissa.

Julkaisussa kuvataan käytännönläheisesti uuden sääntelyn antamat mahdollisuudet sekä nostetaan esille asioita, jotka on syytä huomioida alusta alkaen.

Nimensä mukaisesti innovaatiokumppanuus kannustaa tiiviiseen yhteistyöhön tilaajien ja tarjoajien välillä. Kun alusta lähtien julkisissa hankinnoissa luodaan hyvät luottamukselliset puitteet innovaatioiden syntymiselle, voidaan odottaa hyviä ja vaikuttavia tuloksia. Esimerkiksi yhteistyöhakuisesta allianssimallista on jo lukuisia hyviä kokemuksia rakennusalalla ja sitä on menestyksekkäästi sovellettu myös sosiaali- ja terveysalan julkisiin palveluhankintoihin Espoossa ja Tampereella.

”Tekes kannustaa rahoituksellaan edelläkävijöitä menettelyn käyttöönottoon ja auttaa levittämään kokemuksia, jotta pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen ja menettelystä saadaan suurin mahdollinen hyöty mahdollisimman nopeasti”, kertoo Tekesin ohjelmapäällikkö Markku Heimbürger.

Käsikirjan on laatinut Asianajotoimisto Roihu Oy:n osakas, asianajaja, OTL Tuomas Aho.

Lisätietoja

Markku Heimbürger
markku.heimburger (at) businessfinland.fi
puh. 050 5577 977