Siirry sisältöön

Tutkimusorganisaatiot ratkomaan koronahaasteita

Koronakriisi on synnyttänyt uusia yhteiskunnallisia tarpeita ja kysyntää ratkaisuille. Business Finland vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla tutkimusorganisaatioille mahdollisuuden hakea tilapäistä Co-Creation -rahoitusta koronakriisin aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen. Rahoitusta voi hakea 30.6.2020 asti.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Projekteissa voidaan tehdä pilotointeja, kokeiluja, validointia ja soveltavaa julkista tutkimusta. 

Rahoitettavien projektien on liityttävä kiinteästi koronakriisin aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen ja ratkaisujen liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen muuttuvassa maailmassa. Pelkkä oman tutkimustoiminnan häiriintyminen koronakriisistä johtuen ei riitä rahoituksen myöntämiseen tässä kerrotuin erityisehdoin.

Tilapäistä rahoitusta on mahdollista hakea ratkaisuihin, jotka liittyvät:

  • Koronakriisissä apua tuoviin ratkaisuihin.
  • Toimialojen (esimerkiksi matkailuala, kuluttajaliiketoiminta ja terveydenhuoltoala) liiketoiminnan uudistamistarpeisiin, jotka aiheutuvat koronakriisistä ja joiden työstämisestä on odotettavissa yritysten uudistumista ja kilpailukyvyn kehittämistä.

Tilapäisrahoitus ei ole tarkoitettu jo ennen koronakriisiä tunnistettuihin kehittämiskohteisiin.

Jos ratkaisun toteuttaminen edellyttää viranomaisen hyväksyntää tai muutoin vahvaa osallistumista, edellytämme hakijaa keskustelemaan kyseisten toimijoiden kanssa etukäteen ja liittämään hakemukseen tästä selvityksen tai viranomaisen lausunnon.

Rahoituksen kriteerit 

Koronakriisirahoituksen kriteerit ja ehdot ovat muuten samat kuin yleensäkin Co-Creation -projekteille, mutta seuraavin poikkeuksin:

  • Business Finlandin rahoitusosuus on 80% projektille hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.
  • Yksittäisen Co-Creation -hankkeen (idean) yhteenlaskettu hyväksytty kokonaiskustannus voi olla enintään 300 000 euroa. Hanke voi koostua yhden tai useamman tutkimusorganisaation projektista. Jokaisen osallistuvan organisaation tulee lähettää oma hakemuksensa.
  • Yhteishankkeessa tutkimusorganisaatiot laativat yhteisen projektisuunnitelman, joka liitetään jokaisen organisaation hakemukseen. Samaan kokonaisuuteen liittyvät hakemukset tulee lähettää samanaikaisesti. Otsikon alkuun "Korona Co-Creation", jonka perään yhteinen tunniste, jos samaan hankkeeseen kuuluu useita tutkimusorganisaatioita.
  • Toimenpiteet voivat olla kuten yleensäkin Co-Creation -projekteissa, mutta lisäksi voidaan hyväksyä rahoitettavaksi soveltavaa tutkimusta.

Aikataulut

Rahoitusta voi hakea 30.6.2020 asti. 

Projektien kesto on enintään kuusi kuukautta ja niiden toteutus voi jatkua myös haun päättymisen jälkeen. 

Lisätietoja

KENNETH NYHOLM
+358 50 395 6028
kenneth.nyholm (at) businessfinland.fi

RAIMO PAKKANEN
+358 50 557 7829
raimo.pakkanen (at) businessfinland.fi

Co-Creation
-rahoitus

Lue jatkuvasti haettavissa olevasta  Co-Creation -rahoituksesta ja sen ehdoista