Innovoi, uudistu,

kansainvälisty

Autamme suomalaisia innovaatioita kehittymään maailmanluokan menestystarinoiksi
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Kehitä ja uusiudu

Lisää kiihtyvyyttä kansainvälistymiseen

Business Finland -palvelujemme avulla yrityksenne hankkii kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla ja innovaatioihin perustuvaa vientiä. Olemme keskustelukumppaninne innovaatiotoiminnan kehittämisessä ja kansainvälistymisessä.

Innovaatiorahoitus

Yrityksille
Tarjoamme innovaatiotoiminnan kehitykseen tutkimus- ja kehitysrahoitusta, jonka avulla voitte nopeuttaa yrityksenne tuotekehitystä sekä uudistaa ja kehittää tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista myös testata ja todentaa uusien ratkaisujen toimivuutta.

Rahoituksemme on lainaa tai avustusta. Laina soveltuu pilotointiin ja tuotekehitykseen, joka on lähellä kaupallistamista. Avustuksella rahoitamme tutkimusprojekteja, joissa pääpaino on uuden tiedon ja osaamisen luomisessa. Neuvomme ja ohjaamme myös kansainvälisten ohjelmien tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien pariin.

Tutkimusorganisaatioille ja julkisille toimijoille
Rahoitamme julkisten tutkimusorganisaatioiden ja muiden julkisten organisaatioiden projekteja, joiden tuloksia yritykset hyödyntävät ja jotka luovat edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle ja kansainväliselle kasvulle. Rahoituksella kannustamme yhteistyöhön yritysten kanssa sekä kehittämään liiketoiminnan tarpeista lähteviä ratkaisuja.

Market

opportunities

Markkinamahdollisuuksia maailmalta

Market Opportunities -palvelussa on tarjolla suomalaisen pk-yrityksen liiketoiminnalle olennaista, markkinakohtaista tietoa niin konkreettisista kysyntätarpeista kuin pidemmän aikavälin markkinoiden muutosilmiöistä. Verkkopalvelussa oleva sisältö perustuu Team Finland -verkoston markkinatuntemukseen, asiantuntija- ja asiakashaastatteluihin sekä asiantuntijaselvityksiin. Business Finland, ulkoministeriö, Suomalais-Venäläinen Kauppakamari ja Opetushallitus koostavat yhdessä palvelun sisällön. Palvelu on maksuton.

Miten hyödynnän palvelua?

Käy sivustolla www.marketopportunities.fi ja tilaa itsellesi uutiskirje haluamistasi sisällöistä. Jos haluat tarttua mahdollisuuteen, saada lisätietoja ja osallistua esimerkiksi aiheeseen liittyviin koulutuksiin, ohjelmiin tai tilaisuuksiin – ota yhteyttä julkaisun yhteydessä olevaan asiantuntijaan ja pääset eteenpäin.
Market Opportunities -palvelussa on tarjolla:

Yksittäisten yritysten yhteydenottoja suomalaiseen tarjontaan liittyen, myyntiliidejä. Jos myyntiliidi kiinnostaa, otathan yhteyttä julkaisun yhteydessä mainittuun asiantuntijaan.

Tunnistettuja vientimahdollisuuksia maailmalta suomalaisille yrityksille. Jos kiinnostut mahdollisuudesta, otathan yhteyttä julkaisun yhteydessä olevaan Business Finlandin tai Ulkoministeriön asiantuntijaan

Future Watch -signaalit ja selvitykset tarjoavat yrityksille ennakointitietoa ja näkymiä kansainvälisestä liiketoiminnasta pidemmällä aikajänteellä. Missä menevät kilpailijat maailmalla ja missä ovat kiinnostavat benchmark-tapaukset? Tieto markkinamuutoksista haastaa yrityksiä arvioimaan kilpailukykytekijöitään ja auttavat suuntaamaan kehittämistyötään. Tuemme yritysten omaa strategiatyötä tarjoamalla ennakointitietoa ja mahdollisuuksia keskustella muuttuvasta toimintaympäristöstä ja mahdollisuuksista muiden yritysten ja sidosryhmien kanssa. 

Maakohtaista tietoa poliittisista, sosio-taloudellisista ja sääntelykehitykseen liittyvistä kysymyksistä sekä maan kehitykseen vaikuttavista uudistuksista.

Neuvonta ja sparraus

Sparrausta innovatiivisille yrityksille

Business Finlandin neuvontapalvelut kattavat kansainvälistymisen eri osa-alueet asiakkaan tarpeiden ja kasvuvaiheen mukaan. Kehitä ja uusiudu -vaiheessa neuvomme projektin suunnittelussa ja sparraamme yritystä miettimään oman kasvunsa ja innovaatiotoimintansa kannalta olennaisia kysymyksiä esimerkiksi liittyen liiketoimintamalleihin, tuotteisiin ja palveluihin. Annamme myös neuvoja rahoituksen hakemisessa.

  • Miten kehität tuotteita ja palveluita keräämällä asiakaspalautetta mahdollisilta markkinoilta?
  • Miten kehität sopivan liiketoimintamallin ennen markkinoille menoa ja toiminnan käynnistämistä?
  • Miten valitset loppukäyttäjäsegmentin ja oikeat markkinat globaalille liiketoiminnalle?
  • Myyntikanavien kehittämisen ja aktiivisen johtamisen toimenpiteet valituilla markkinoilla.
  • Miten yksityiset asiantuntijat voivat tukea näitä toimintoja?
Ota seuraava askel

Tutustu yrityksenne mahdollisuuksiin oman liiketoiminnan innovointiin ja ota yhteyttä tuttuun Business Finland asiantuntijaan.

Uusi asiakas? Katso täältä miten tulla Business Finland asiakkaaksi.