Siirry sisältöön

Finland Convention Bureau – FCB

Finland Convention Bureaun tehtävänä on markkinoida Suomea kansainvälisten kongressi- ja yritystapahtumien kohteena.

Business Events (BE) –sektorin markkinointia ja tuotekehitystä hoitaa Finland Convention Bureau (FCB). FCB:n tehtävänä on markkinoida Suomea kongressien ja yritystapahtumien kohteena. Tieteentekijöille, liitoille, järjestöille ja yrityksille tarjotaan maksutonta apua ja konsultaatiota kansainvälisten kongressien ja yritystapahtumien kutsumisessa, suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Kongressien järjestäminen on järjestöille ja tieteellisille seuroille keino edistää tieteentekemistä ja tiedonvaihtoa sekä luoda yhteisöllisyyttä ja rahoittaa toimintaa. Ilman yliopistoja, tieteellisiä seuroja ja tiedeyhteisöjä kongressitoiminta Suomessa olisi vähäistä. Kongressit tuovat asiantuntijat ja samasta asiasta kiinnostuneet samaan paikkaan: niissä tavataan kollegoita, verkostoidutaan, jaetaan tutkimustietoa sekä vaihdetaan hiljaista ja epävirallista tietoa. Kansainvälisillä yritystapahtumilla on paitsi taloudellisesti, myös maakuvan ja suomalaisen tapahtumaosaamisen edistämisen kannalta merkittävä rooli. Tapahtumat vahvistavat liiketoimintaa, kaupankäyntiä ja työllisyyttä. FCB:n tehtävä on tukea ja edistää tätä toimintaa.

FCB tarjoaa apua tapahtumien järjestäjille myös sopivan kaupungin, kokouspaikan, majoituksen, juhlatilojen, oheisohjelman, kokousjärjestäjäorganisaation, kuljetuksien tai ravintolapalvelujen löytämisessä. FCB järjestää alan elinkeinolle messu- ja myyntitilaisuuksia ulkomailla.

Valtionavustuksia kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen on mahdollista anoa Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Vuosittain järjestetään kaksi hakua. Lisätietoja: TSV.

Suomi on kiinnostava kongressikohde

Suomessa järjestettiin vuonna 2019 enemmän kongresseja kuin koskaan aiemmin. Vuoden 2019 aikana järjestettiin yhteensä 835 kansainvälistä järjestökongressia, joihin osallistui ennätykselliset 136 413 kongressivierasta.

Vuoden 2019 kansainvälisessä vertailussa Suomi on maailman 12. suosituin kongressimaa (lähde UIA Union of International Associations, 2020). Euroopan maista Suomi sijoittuu vertailun seitsemänneksi ja Pohjoismaiden ykköseksi: Norja sijoittuu kokonaistilastossa sijalle 18 ja Ruotsi on sijalla 19. Tanskan sijoitus on 22:s.

Kongressitilastot ja -tutkimukset

Finland Convention Bureau ylläpitää tietokantaa kansainvälisistä järjestökokouksista ja -kongresseista Suomessa. Vuosittaiset tilastot julkaistaan seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kongressien ja kokousten osanottajamäärien kehitys ja kongressimatkailun taloudelliset vaikutukset on tilastoitu sekä koko maan tasolla että alueittain jo kymmenien vuosien ajan.

Finland Convention Bureau on tutkinut myös Suomen kansainvälisten kongressien delegaattien mielipiteitä vuodesta 1986 alkaen. Lisäksi FCB kerää kongressijärjestäjien kokemuksia heidän käyttämistään kongressipalveluista, järjestelyiden onnistumisesta ja halukkuudesta uuteen kongressi-isännyyteen.

Kansainväliset verkostot

FCB on jäsenenä useassa kansainvälisessä järjestössä ja verkostossa, jotka edistävät Business Events -sektorin toimintaa ja tiedonvaihtoa sekä tekevät alan tutkimusta. Näitä yhteisöjä ovat mm. UIA (Union of International Associations) ja ICCA (International Congress and Convention Association), jotka tekevät kansainvälistä kongressitilastointia ja ylläpitävät tietokantaa kansainvälisistä kongresseista ja kokouksista. FCB toimii aktiivisesti myös ICCA:n pohjoismaiden osastossa, joka tapaa säännöllisesti ja jakaa tietoa ja kokemuksia toimialan kehityksestä ja trendeistä.

FCB kuuluu myös Euroopan kansallisten Convention Bureau -toimijoiden verkostoon (Strategic Alliance of National Convention Bureaux of Europe), joka vahvistaa Euroopan asemaa johtavana kongressien kohteena ja tapaa säännöllisesti tiedonvaihdon merkeissä. Allianssi tekee myös tutkimusta toimialan elpymisestä koronapandemian jälkeen.

Lisäksi FCB on MPI:n (Meeting Professionals International) ja Siten (Society for Incentive Travel Excellence) jäsen.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Vastuullisuudella on tärkeä rooli myös Business Events -sektorilla. FCB on ollut mukana allekirjoittamassa sopimusta, jolla Pohjoismaat julistautuivat maailman ensimmäiseksi kestävän kehityksen kokousalueeksi. Yhteispohjoismaisesta projektista lähti liikkeelle kansainvälinen GDS Index, joka vertailee kaupunkien kestävän kehityksen toimia tällä toimialalla.

FCB viestii aktiivisesti vastuullisuudesta ja kannustaa myös Business Events –sektorin toimijoita hakemaan Sustainable Travel Finland -merkkiä.

Oppaat, tilastot ja tutkimukset

Kongressijärjestäjän oppaat, kongressitilastot ja -tutkimukset on koottu yhdelle Matkailun julkaisut -sivulle muiden Visit Finlandin tuottamien julkaisujen kanssa.

Matkailun julkaisut

FCB

Tutustu myös Finland Convention Bureaun kansainvälisiin verkkosivuihin.


FCB

Ota yhteyttä

Manager, Business Events

Ines Antti-Poika

+358 50 386 3472

Business Events

Senior Business Events Specialist

Nina Hildén

+358 45 657 7686