Kohderyhmät

Kohderyhmät lyhyesti

Segmentoinnin tarkoituksena on palvella konkreettisia myyntiin tähtääviä markkinointitoimenpiteitä ja auttaa suomalaista matkailuelinkeinoa vastaamaan paremmin kasvavaan kansainväliseen kysyntään.

Uudet asiakassegmentit määritelty

Visit Finlandin vuonna 2017 teettämässä tutkimuksessa määriteltiin kuusi Suomen kannalta merkittävää asiakassegmenttiä: luonnon ihmeiden metsästäjät, luontonautiskelijat, aktiiviset seikkailijat, "suomalainen luksus", city-breikkaajat ja aitouden etsijät. Segmentointi perustuu laajaan kuluttajatutkimukseen, jossa kartoitettiin Suomeen liitettäviä vetovoimatekijöitä päämarkkinoillamme Kiinassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Japanissa. Erityisesti revontulet ja luonto sekä talvielämykset voivat parhaiten erottaa Suomen kilpailijamaistaan.

Opas ja koulutusta myynnin ja markkinoinnin tueksi

Segmentoinnin tarkoituksena on palvella konkreettisia myyntiin tähtääviä markkinointitoimenpiteitä ja auttaa suomalaista matkailuelinkeinoa vastaamaan paremmin kasvavaan kansainväliseen kysyntään. Edellinen segmentointi, jossa potentiaalisimmaksi kohderyhmäksi määriteltiin "modernit humanistit", tehtiin vuonna 2012 imagomarkkinointia silmällä pitäen.

Kokous- ja kongressimarkkinoinnin kohderyhmät

Järjestökokousten ja -kongressien markkinoinnin pääkohderyhmät ovat kansainväliset, tieteelliset yhteisöt tai järjestöt, niiden suomalaiset jäsenet ja päätöksentekijät sekä kongressijärjestelyistä päättävät toimijat ulkomailla. Yrityskokousten ja -tapahtumien kohderyhmänä ovat incentive-talot ja matkatoimistojen incentive-osastot.