Siirry sisältöön

Ajankohtaista tietoa Venäjän matkailusta

Olemme keränneet Suomen matkailuelinkeinolle ajankohtaista tietoa, tilastoja ja muuta hyödyllistä materiaalia Venäjästä matkailumarkkinana.

Nykytilanne

Koronavirus on saapunut Venäjälle yhtenä viimeisimmistä maista Euroopassa. Nyt marraskuussa virus levittäytyy maassa vauhdilla kesäisen notkahduksen jälkeen ja tartuntaluvut ovat kääntyneet nousuun. Toki tässä vaiheessa on myös toivoa pikkuhiljaa muodostuvasta laumasuojasta, mikäli sellainen on olemassa: eri arvioiden mukaan, esimerkiksi noin 1/5 moskovalaisista on todennäköisesti jo sairastanut koronaviruksen.

Kesäkuusta lähtien Venäjän kansalaiset ovat saaneet poistua ulkomaille seuraavista syistä: opiskelu, työnteko, terveydellinen hoito, vierailu ulkomailla asuvan ja apua tarvitsevan sukulaisen luona, muut pakottavat perhesyyt. Ulkomaan kansalaiset saavat puolestaan saapua Venäjälle samankaltaisista perustelluista syistä. Perusteet on esitettävä tarvittaessa kirjallisina. Venäjälle saapuvilla ulkomaan kansalaisilla on oltava mukanaan alle 3-vrk vanha PCR-menetelmällä tehty negatiivinen koronavirustestitulos, venäjäksi tai englanniksi käännettynä.

Tällä hetkellä Venäjän kansalaiset saavat matkustaa vapaa-ajan matkailun tarkoituksin Turkkiin, Tansaniaan, Iso-Britanniaan, Montenegroon sekä Abhasian alueelle. Iso-Britanniaan saapuessa matkustajan on jäätävä 14 vrk pituiseen karanteeniin, sillä aikaa kun Turkki, Tansania tai Abhasian alue eivät vaadi karanteenia venäläisiltä matkailijoilta. Ulkomaan vapaa-ajan matkalta palattuaan, venäläiset ovat velvollisia noudattamaan karanteeninomaisen itse-eristyksen kunnes heillä on esittää negatiivisen koronavirustestin Venäjän valtiolle - säädös koskee kaikkia maita, myös niitä, jotka ovat "sallittujen" listalla vapaa-ajan matkailulle.

Myös Armenia, Dominikaaninen tasavalta, Itävalta, Dubain emiraatti, Egypti, Kenia, Kreikka, Kroatia, Moldova, Montenegro, Meksiko, Malediivit sekä Slovenia ovat sallineet venäläisten vapaa-ajan matkailijoiden maahantulon eri ehdoin, kuten saapumisen ainoastaan negatiivisen koronavirustestituloksen kanssa, kiintiöt matkustajamäärille, koronatestin pakollisen suorittamisen heti maahan saapuessa. Näistä maista lentoyhteydet ovat avattuja Dubain, Egyptin, Serbian sekä Malediivien kanssa. Sveitsi, Tsekki ja Japani ovat myöskin avanneet tai suunnittelemat lentoyhteyksien avaamista Venäjän kanssa, mutta näihin maihan saisi saapua ainoastaan perustellusta syystä, esimerkiksi jos kyse on oleskeluluvan haltijasta, maassa töissäkäyvästä tai opiskelevasta, sukulaisen luona vierailevasta taikka lääkehoitoa hakevasta henkilöstä.

Matkustusrajoitukset poistetaan ensisijaisesti sellaisten maiden kanssa, joiden uusien koronavirustartuntojen määrä 14 vrk tarkastelujaksolla on enintään 40 tartuntaa per 100 000 asukasta, keskimääräinen uusien tapausten kasvu 14 vrk aikana on enintään 1% ja koronan tarttuvuusluku on enintään 1.

Venäjän matkanjärjestäjäliiton puheenjohtajan Maija Lomidzen loppukesästä tehdyn arvion mukaan, venäläiset saattavat tehdä jopa 4-5 000 000 matkaa vapaa-ajan matkustukselle avattuihin maihin vielä tämän vuoden aikana.

Nämä ryhmät voivat saapua Suomeen Venäjältä

Venäjän Federaatio kuuluu tällä hetkellä Suomen valtion asettamaan rajoitusluokkaan 2. Näin ollen, Suomeen voi saapua Venäjältä seuraavilla perusteilla:
- Suomen kansalaisuus / Suomen kansalaisen perheenjäsen
- EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisuus ja henkilön perheenjäsen, jotka asuvat Suomessa
- Suomen oleskelulupa
- muut välttämättömät syyt:

  • terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito) sekä vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään
  • tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
  • diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
  • kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvat valtioiden edustajat ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuvat henkilöt
  • kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
  • pakottavat perheasiat (esimerkiksi oman lapsen syntymä, lähiomaisen vakava sairaustapaus, omat häät, seurustelusuhde) tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt (henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä pakottava tai ennalta arvaamaton syy, joka ei siedä viivästystä ja henkilön saapumatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden merkittävää haittaa. Pakottava henkilökohtainen syy voi olla esimerkiksi osallistuminen lähiomaisen hautajaisiin. Pakottavat henkilökohtaiset syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Mikäli on mahdollista ottaa mukaan tilannetta todistavia dokumentteja, se voi sujuvoittaa rajatarkastusta. Lokakuun alusta pakottavaksi henkilökohtaiseksi syyksi rajoitusluokassa 2 voidaan myös katsoa Suomessa kiinteistön omistavan henkilön maahan saapuminen, kun hän saapuu suorittamaan omistamalleen kiinteistölle välttämättömiä kunnossapitoon ja/ tai huoltoon liittyviä toimenpiteitä, jotka eivät siedä viivästystä ja henkilön saapumatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden merkittävää haittaa kiinteistölle.
  • muu välttämätön ja perusteltu syy, esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä, ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen.
  • Erityisryhmät (esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajat), tietyin perustein
  • Diplomaattien lisäksi maahantulo sallitaan myös virkamatka- tai virkapassin haltijoille työtehtävissään.

Ulkorajaliikenteessä katsotaan muuksi välttämättömäksi syyksi erityisesti rajanylitysliikenne, joka liittyy yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on määritetty yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt, jotka eivät siedä viivästystä. Listaus kriittisistä tehtävistä ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä. Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Työnantaja täyttää "Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana" -lomakkeen ja antaa sen työntekijälleen. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Rajatarkastusviranomainen ottaa listauksen kriittisistä tehtävistä sekä työnantajan perustelut huomioon sen arvioidessa välttämätöntä syytä maahantulolle. Päätöksen maahantulon sallimisesta tekee rajatarkastusviranomainen tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Hallitus on päättänyt sallia myös 9000 EU:n ulkopuolelta tulevan maa- ja puutarhatilojen kausityöntekijän maahantulon. Rajavartiolaitos seuraa enimmäismäärän (9000 hlöä) täyttymistä.

Risteilyalusten satamakäynti on sallittua ilman matkustajien maissa käyntiä.

Välttämätön syy arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa saadun selvityksen perusteella.

Suomen avattua rajaliikenteen venäläisille kiinteistöjen omistajille Suomessa, rajalle muodostui käytännössä heti jo unohdettuja autojonoja. Ensimmäisenä viikonloppuna helpotuksen voimaanastumisen jälkeen rajalle on tullut jopa 50-60 autosta koostuvia jonoja.

Venäjän sisäinen matkailu ja avatut aurinkolomakohteet paikkaavat nyt Eurooppaa - ulkomailta saapuvilta vaaditaan negatiivinen koronatestitulos

Kotimaan-matkailun rajoitukset ovat poistuneet Venäjällä asteittain kesän aikana, jonka seurauksena monet matkailijat ovat kiiruhtaneet lähtemään kotimaan-lomamatkalle ulkomaan kohteiden ollessa kiinni. Suosituimmissa lomakohteissa on kuitenkin esiintynyt tiettävästi jonkun verran hinnankiskontaa ja henkilökunnan puutetta tai heikkoa palveluosaamista. Myös yleinen palvelutaso ja esimerkiksi majoituskohteiden hinta-laatu suhde eivät mediassa esitettyjen tietojen mukan aina vastanneet Euroopan-kohteisiin tottuneiden venäläisten matkailijoiden odotuksia. Näillä tekijöillä tulee varmasti olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia asiakkaan luottamukseen paikalliseen matkailuelinkeinoon ja ylipäätäänkin halukkuuteen matkustaa Venäjän sisällä ulkomaan-kohteiden sijasta: jopa 13% kaikista venäläisistä, jotka lähtivät Venäjän sisäiselle lomamatkalle kesällä 2020 eivät pitäneet lomastaan ja kolmasosa ilmoitti, ettei ollut lähtenyt lomailemaan Venäjän sisäisiin kohteisiin ollenkaan tänä kesänä. 

Kaikki ulkomaan-matkalta saapuvat Venäjän kansalaiset ovat nyt velvoitettuja käymään koronatestissä 3 vuorokauden sisällä saapumisestaan ja odottaa testitulosten saapumista karanteeninomaisissa olosuhteissa kotona. Muihin kuin vapaa-ajan matkailulle sallittuihin maihin poistuminen onnistuu edelleen ainoastaan painavasta syistä. Maan mediakentässä liikkuvien tietojen ja huhujen mukaan, Venäjä olisi valmis avaamaan rajojaan laajemmin EU:ssa ja Suomen kanssa heti kun se on mahdollista - kunhan EU ja Suomi ilmaisevat myöskin halukkuutensa vastaanottaa Venäjältä tulevia matkailijoita.

Jo joistakin avatuista rajoista huolimatta, Venäjän viranomaiset kehoittavat kansalaisiaan edelleen välttämään matkustusta ulkomaille. Myös järjestettyjen lasten lomien järjestäminen on kiellettyä oman asuinalueen ulkopuolella vuoden loppuun saakka muutamia poikkeuksia Moskovassa, Pietarissa ja arktisilla alueilla lukuunottamatta.

Karanteenisäännöt

Tämänhetkiset rajoitukset Venäjän tärkeimmillä lähtöalueilla :

Moskova ja Moskovan alue: Moskovan kaupunki sulkee osan toiminnoistaan 13.11-15.1. väliselle ajalle koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi. Tänä aikana ei sallita mm. ravintolakäyntejä yöaikaan, opiskelijat siirtyvät etäopetukseen ja massatapahtumien pitäminen on mahdollista vain tietyin rajoituksin. Yli 65-vuotiaiden poistumista kotoa ei suositella ja kasvosuojien käyttö sekä turvavälien pitäminen on pakollista aina julkisilla kulkuvälineillä liikkuessa, terveyskeskuksissa ja muissa paikoissa, joissa on paljon ihmisiä - käytännössä kaikkialla julkisissa tiloissa, mm. talojen hisseissä. Yli 10 000 000 asukkaan kokoisessa Moskovassa on tällä hetkellä eniten uusia tartuntatapauksia koko Venäjällä; määrä on vaihdellut marraskuussa noin 7000 ja 6000 uusien päivittäisten tartuntojen välillä. Lokakuussa tartuntojen määrä on taas heitellyt 2300 ja 5300 uuden päivittäisen tapauksen välillä, sillä aikaa kun elo-syyskuussa uusia tapauksia saattoi ilmetä vain 200-300 päivässä.

Moskovan alueella tilanteen hillitsemiseksi suljettu uudelleen museoita ja massatapahtumat kiellettiin toistaiseksi. Moskovan alueella on toiseksi eniten sairastuneita Venäjällä, mutta ero uusien tapausten ilmaantuvuudessa verrattuna itse Moskovaan on melkoinen: Moskovan alueella uusia tartuntoja löydetään tällä hetkellä alle 1000 päivässä.

Pietari ja Pietarin alue: Kaupungissa on otettu voimaan joitakin rajoituksia, mm. kielletty osa massatapahtumista, ravintoloiden yöllinen toiminta sekä lastenhuoneiden toiminta kauppakeskuksissa. Myös maskipakko on voimassa kaikkialla julkisissa tiloissa ja paikoissa, joissa on paljon ihmisiä. Nyt marraskuun loppupuolella, yli 5 000 000 asukkaan Pietarissa ilmaantuu noin 2000-2500 uutta tartuntaa päivässä, kaupungin kärsiessä koronaviruksesta kolmanneksi pahiten koko Venäjällä. Viruksen leviäminen tuntuu olevan nyt kiihtymisvaiheessa, sillä lokakuun aikana Pietarissa ilmaantui "vain" noin 650-750 uutta tartuntaa päivässä,

Mitä tulee Pietarin alueeseen (Leningrad oblast), niin tilanne siellä vaikuttaa olevan paljon rauhallisempi: uusia tapauksia on Venäjän viranomaisien mukaan vain noin 160 päivässä, mikä laskee Pietarin alueen sijoituksen Venäjän maakuntien välisessä koronavertailussa kauas pois pahimpien tilastojen kärjestä.

28.10.2020 alkaen Venäjän valvova elin Rospotrebnadzor on antanut vahvan suosituksen käyttämään kasvomaskia käytännössä kaikkialla oman kodin ulkopuolella sekä sulkea klo 23-6 välisenä aikana toimivat ravintolat, yökerhot ja baarit. Venäjän alueet ovat saaneet päättää alueellisista rajoituksista itsenäisesti.

Venäjän terveydenhuollon ministerin Mikhail Murashkon kesä-heinäkuun vaihteessa antaman haastattelun mukaan tavallisesta elämästä voi kuitenkin unohtaa helmikuuhun 2021 saakka. "Tavalliseksi elämäksi" Murashko luokitteli mm. käynnin konserteissa, lentämisen, täysipainoisen työn ja lomailun. Pietarin Rospotrebnadzorin edustajan Irina Chindzherian mukaan, huono virustilanne jatkuisi Pietarissa kevääseen saakka, jonka jälkeen tilanne alkaa helpottamaan. Samoilla kannoilla on myös Venäjän matkanjärjestäjien liiton toimitusjohtaja Maija Lomidze: hänen mukaan venäläisten matkustuksen palautuminen entisille lukemilleen tapahtuu vasta vuoden 2021 lopussa.

Rospotrebnadzor on ilmoittanut 13.11.2020 jatkavansa koronaviruksen vastaisia toimenpiteitä 1.1.2022 saakka. Toimenpiteisiin lukeutuu mm. pakollinen karanteeni mikäli henkilö saanut positiivisen COVID-testituloksen, saapuvien lentomatkustajien tarkkailu ym. Vaikuttaa siis vahvasti sille, että Venäjällä ei enää uskota, koronaviruksen häviävän maasta ainakaan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Pietarissa oma koronaturvallisuuteen liittyvä ohjelma matkailualan yrittäjille

Pietarissa on otettu käyttöön "Safe Travels SPb"-nimisen ohjelman, joka sertifioi erilaisia matkailualan yrityksä ns. "koronavirusturvallisiksi", eli sellaisiksi, jotka noudattavat tiettyjä hygieniaan ja turvallisuuteen liittyviä protokollia. Sellaisiksi yrityksiksi voivat hakeutua hotellit, ravintolat, matkatoimistot, museot, laivayhtiöt ja muut matkailualan palveluja tarjoavat yritykset.

Linkit Suomen-suurlähetystön päivityksiin, uutisiin ja matkustustiedotteisiin suomeksi ja venäjäksi löytyvät oheisesta Hyödyllisiä linkkejä -osiosta.

Tieto tartuntojen määrästä päivitetty 19.11.2020

Saavutettavuus

Finnair on ilmoittanut jatkavansa lentoja Helsingistä Venäjälle 2.1.2021 lähtien. Alussa lentojen määrä tulee olemaan vähäinen, mutta tilannetta tullaan tarkkailemaan jatkuvasti. Reittien toimivuus on tällä hetkellä epävarmaa rajasulusta ja voimassaolevista matkustusrajoituksista johtuen. 

Aeroflotin verkkokaupassa Moskova-Helsinki lentoja on tarjolla tällä hetkellä vasta 28.3.2021 alkaen.

Junayhteys Venäjältä Suomeen jatketaan mahdollisuuksien mukaan rajojen avautumisen jälkeen. Junat eivät kulje tällä hetkellä toistaiseksi. 

Laivayhteydet Pietarista Helsinkiin ja Viipurista Saimaalle jatkuvat myöskin todennäköisesti sen jälkeen kun kansainväliset rajat avataan matkustajaliikenteelle. Matkustajalaivat eivät kulje tällä hetkellä toistaiseksi.

Linja-auto liikenne Pietarista Suomeen on nyt myös käytännössä pysähtynyt. Nyt Helsingin ja Pietarin välisellä reitillä liikennöi pari toimijaa, jotka toteuttavat säännöllisen epäsäännöllisiä reittivuoroja, isosta volyymistä ei voida missään nimessä puhua. Suurimmat reittivuoro-liikennöitsijät suunnittelevat jatkavansa operoimista Suomen-reiteillä heti kun se tulee olemaan mahdollista.

Maarajan varsinaiset ylityspaikat (auto-, bussi-, reittivuoro- ja polkupyöräliikenne) toimivat tällä hetkellä edelleen normaalisti, joskin joissakin paikoissa on supistettu aukioloaikojaan. Rajalla on edelleen välttämätöntä liikennettä kuten tavarankuljetusta sekä rajan "väärälle" puolelle jääneiden tai painavista syistä matkalle lähteneiden liikennettä kumpaankin maahan. Kaakkois-Suomen suosituimmat rajanylityspaikat Vaalimaa ja Nuijamaa ovat edelleen avoinna 24/7. Maarajat ovat toistaiseksi suljettuja vapaa-ajan liikenteeltä ja vapaa-ajan matkustajille avoin reittivuoroliikenne on tauolla toistaiseksi.

Linkki Suomen rajavartiolaitoksen julkistamiin tiedotteisiin, uutisiin sekä rajanylitystä koskeviin ohjeisiin COVID-pandemian aikana löytyy viereisestä Hyödyllisiä linkkejä -osiosta.

Kuluttajien käyttäytyminen

Koronakevään ja -kesän aikana julkaistujen eri kyselytutkimusten mukaan, 3/4 venäläisistä ei ole ollenkaan tai vain vähän peloissaan koronaviruksesta johtuen. Venäläiset matkailijat ovat edelleen kiinnostuneita kv-matkustuksesta ja aikovat lähteä matkustamaan ulkomaille pian sen jälkeen kun se tulee olemaan taas mahdollista. Ennemmin ihmisiä mietityttää paikallisten asukkaiden suhtautuminen kainsainvälisiin turisteihin koronavirusepidemian jälkeisenä aikana: olemmeko me turistit tervetulleita jatkossakin? Miten meihin tullaan suhtautumaan?

Vaikka Venäjän sisäisiä matkoja on markkinoitu ja myyty isolla volyymillä kesäkaudelle 2020, eri kyselyt osoittavat, että venäläiset matkailijat ovat edelleen eniten kiinnostuneita nimenomaan kv-matkailusta, eritoten rantalomista ja Euroopan-matkoista, mikä selittyy Venäjän-kotimaankohteiden heikolla tasolla niin asiakaspalvelun, fasiliteettien ja saavutettavuuden kuin myös hinta-laatusuhteen puolesta. Osa matkailijoista onkin ilmoittanut odottavansa mieluummin ulkomaan lomakohteiden uudelleenavautumista kuin lähtevänsä Venäjän sisäiselle lomamatkalle, kertovat OneTwoTrip:in kyselyn tulokset.

Positiivinen kehitys jo "avattujen" maiden kanssa tukee oletusta Suomen suosiosta rajojen avautumisen jälkeen: Turkin avattua rajat vapaa-ajan matkailulle, jopa 100 000 venäläistä matkailijaa lähti lomalle ensimmäisten kahden viikon aikana siitä hetkestä kun maiden väliset rajat avattiin. Eikä matkailijoita pysäytä edes Turkin koventuneet koronaturvallisuusvaatimukset, päinvastoin, osa perheistä on mielissään, kun baareja suljetaan uusien koronarajoitusten vuoksi jo keskiyöllä ja rauhallinen hiljaisuusaika alkaa siten normaalia aikaisemmin.

Tulevan talvisesongin varaustilanne on näyttänyt kehittyvän jotakuinkin positiivisesti; lokakuussa tulleiden tietojen mukaan ihmiset varaavat vuodenvaihteen laskettelumatkoja Venäjän sisäisiin kohteisiin, ja voi jopa olla, että osa kohteista tulee olemaan tulevana sesonkina täynnä. Suurin osa varauksista tehdään kuitenkin edelleen viime tingassa kiihtyvän koronatilanteen vuoksi, uusien mahdollisten sulkujen ja rajoitusten vuoksi, ja tilanne voi muuttua vielä rajustikin negatiivisempaan suuntaan uusien rajoitusten astuessa voimaan marraskuun puolessavälissä.

Venäläisten matkailijoiden lomat kesäkaudella 2020

VTSIOMin tekemän kyselyn mukaan 22 % venäläisistä ei lomaillut ollenkaan kesän 2020 aikana. Syinä lomalta kieltäytymiselle mainittiin koronavirus ja karanteenisäädökset (58 %), taloudelliset haasteet (18 %) ja suljetut kv-rajat (11 %). Eniten kesälomasta luopuneita ihmisiä löytyi Pietarista ja Moskovasta.

Keskimäärin venäläiset kuluttivat kesällä 2020 VTSIOMin mukaan 32 592 ruplaa (n. 350€) per loma, mikä on 18,5% pienempi summa, kuin vuonna 2019. He olivat suunnitelleet kuluttavansa lomailuun v. 2020 keskimäärin 49 500 ruplaa (n. 500€), mikä on 14% vähemmän kuin edellisenä vuonna. "Avito Nedvizhimost":in tekemän kyselyn mukaan, kuitenkin jopa 11% kesällä 2020 matkustaneista venäläisistä ovat kuluttaneet matkaansa vähintään 100 000 ruplaa (n. 1100€).

Kesäkaudella venäläiset matkailijat ovat liikkuneet aktiivisesti kotimaassaan koronaviruksesta huolimatta, muun muassa useat Mustan meren kohteet ovat olleet jopa kokonaan täynnä, samoin kuin Venäjän Karjalassa sijaitsevat lomapaikat. Suosituin lomamuoto oli paikallista kulttuuria painottavat matkat, joita seurasivat järjestyksessä rantalomat, luontolomat sekä ruoka- ja olut/viinimatkat.

Koronavirus ei estä halua lähteä ulkomaille - kohteet vastaavat alennuksilla

Monet matkailijat ryhtyivät aktiivisesti varaamaan Turkin-, Kreikan- ja Malediivien-matkoja maiden avattua rajansa ja lentoyhteydensä venäläisten vapaa-ajan matkailulle. Muun muassa avattujen ulkomaan-kohteiden haut ja lentolippumyynti ovat kasvaneet yleensä jo muutamassa tunnissa (!) rajojen avautumisen jälkeen jopa 7-14 kertaisiksi.

Turkissa on puolestaan valmistauduttu vieraiden vastaanottoon alentamalla hotellihintoja tavanomaisesta tasostaan voidakseen houkutella mahdollisimman ison määrän kv-matkailijoita koronakriisin jälkeen. Malediiveilla on myöskin alennettu hintoja monessa eri kohteessa n. 25-30% verran, vaikka toki suurin osa VIP-tason kohteista on päättänyt säilyttää entisen hintatasonsa.

Useat haastattelemamme matkanjärjestäjien edustajat korostavat, että hyvä hintataso ja alennukset tavallisen ajan hinnoista houkuttelevat matkustajia lähtemään matkalle covid-aikana. Mikäli hintataso nousee merkittävästi, matkailijat suuntaavat katseensa todennäköisesti muualle.

Elokuun puolessavälissä on raportoitu myös vuodenvaihteen myynnin "avautumisesta": kotimaan-kohteiden lisäksi venäläisen OTA:n Ostrovok.ru:n mukaan lentolippuja on myyty Venäjän sisäisten kohteiden lisäksi Thaimaahan, Espanjaan, Italiaan sekä UAE:hen. Vaikka lomamatka-varauksia tehdäänkin pääosn vasta 8 päivää tai vähemmän ennen matkan alkamisajankohtaa, venäläisten kv-matkailijoiden toive päästä ulkomaille vuodenvaihteeksi on selkeästi havaittavissa.

Recovery Insights: Travel Check-In -tutkimuksen mukaan, venäläiset ovat elvyttäneet ja evlyttävät edelleen omaa kulutustaan matkailuun huomattavasti nopeammin kuin monet muut kansallisuudet. Myös pelätty koronaviruksen tuominen ulkomailta tuntuu olevan harvinaista: Venäjän suurmpiiin matkavakuutusyhtiöihin kuuluvien Ingosstrakhin ja ERV:n tarjoamien tietojen mukaan, koronavirus oli löytynyt vain 0,16-0,04% kaikista ulkomaan-matkalle lähteneistä 1.9-30.10 tarkastelujaksolla.

Varaukset tehdään viime hetkellä, perhematkailu omalla autolla tärkeää

Vaikka venäläisillä on vahva halu päästä matkustamaan myös koronavirusepidemian aikana, suuri osa matkailijoista varaa matkat aivan viime tingassa uusien koronarajoitusten pelossa. Eri matkatoimistojen edustajien mukaan, varauksia tehdään nyt keskimäärin vain 7-8 vuorokautta ennen suunnitellun matkan alkamista. Vuodenvaihteen varauksia on myöskin tehty jo jonkun verran, mutta volyymi on lähes olematon verrattuna edellisten vuosien kehitykseen. Tutu.ru:n kyselyn mukaan noin neljäsosa venäläisistä matkailijoista ei ole vielä päättänyt vuodenvaihteen suunnitelmistaan, 15 % on aikeissa lähteä ulkomaille ja 5 % on jo varannut ulkomaanliput ja majoituksen. Eri matkatoimistojen edustajien mukaan, ihmiset odottavat nyt uutisia koronaviruksen toisesta aallosta sekä varmuutta rajojen avautumisen kanssa, joten vuodenvaihteen varauksia aletaan tekemään todennäköisesti vasta joulukuussa.

Autoilun suosio on noussut merkittävästi lomamatkoilla, ja trendin odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Yhä enemmän venäläiset haluavat lomailla enemmän yksityisesti oman perheensä kesken (vanhemmat, lapset sekä isovanhimmat) esimerkiksi vuokramökissä tai syrjemmällä sijaitsevassa lomakohteessa.

Työttömyys, lomautukset, töiden osa-aikaistaminen sekä palkanleikkaukset ovat kasvaneet Venäjällä koronakriisin vuoksi, mikä on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan kuluttajien ostovoimaan pitkällä tähtäimellä. Myös lähitulevaisuuden matkavalinnoissa on odotettavissa muutoksia: matkoista odotetaan tulevan keskimäärin lyhytkestoisempia ja edullisempia hinnaltaan. Kotitaloudet suhtautuvat tällä hetkellä kuluttamiseen varovasti, ja eri arvioiden mukaan ostovoima palautuisi kriisiä edeltävälle tasolle vasta vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

Ruplan kurssi on puolestaan ollut notkahduksineen ja nousuineen perinteisen epävakaa koko 2020 ajan, mikä johtuu öljyhintojen vaihtelusta ja epävarmasta poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta maailmalla. Juuri nyt lokakuun alussa, rupla on heikentynyt suhteessa euroon ja dollariin. Alunperin lyhytaikaiseksi arvioitu notkahdus ruplan hinnassa saattaa siis jatkua vielä useiden kuukausien ajan.

Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että Venäjältä löytyy aina hyvinvoivien ja vakavaraisten ihmisten segmentti, jolla on varaa ja halua matkustaa oli taloudellinen tilanne mikä tahansa. Esimerkiksi pelkästään kesällä 2020 kokonaiset 500 venäläistä matkusti Malediiveille taittaen matkan vuokratulla tai omalla yksityislentokoneella, kaikista matkustusrajoituksista huolimatta.

Tulevaisuuden näkymiä

On odotettavissa, että venäläiset matkailijat tulevat olemaan yhä kiinnostuneimpia rauhallisista luontolomista kevyillä aktiviteeteilla (esim. kävely, uinti, hiihtäminen, luistelu) höystettyinä, sekä omalla autolla tehtävistä omatoimimatkoista. Suosiosta tulevat nauttimaan todennäköisimmin luonnon keskellä sijaitsevat matkailukohteet, mökkikylät ja hotellikeskukset, kylpylähotellit mukaan lukien sekä erilaiset kulttuurikäyntikohteet. Etäisyys rajalta tulee olemaan kriittinen tekijä, sillä matkojen kesto lyhentyy ainakin joksikin aikaa alkuun rajojen avautumisen jälkeen.

Näiden lisäksi edullisten Itämeren yhdistelmäristeily-matkojen suosio kasvaa, vaikkakin todennäköisesti pienimmissä määrin kuin omalla autolla tapahtuva matkailu, houkuttelevan hinnan sekä lyhyeltä matkalta saatavan ison "kokemusmäärän" vuoksi: asiakas ehtii käydä useissa eri maissa ja kaupungeissa saman, edullisesti hankitun matkan aikana.

Analytiikkakeskus NAFI:n mukaan, omalla autolla tapahtuvan matkailun suosiota todistaa myös kesän 2020 tilastot: 63% kesällä 2020 lomalle lähteneistä venäläisistä toteuttivat matkansa autolla - kun taas huhtikuussa toteutetun vastaavan kyselyn mukaan 84% vastaajista halusi käyttää ensisijaisena kulkuneuvona lentokonetta.

Massamatkailun näkökulmasta, tuotteen hinta tulee olemaan ratkaisevassa asemassa kuluttajan ostopäätöksen kannalta. Jonkunasteinen yleinen siirtyminen kohti edullisempia matkapaketteja on todennäköistä varsinkin heti koronan jälkeisenä aikana.

Ensimmäiset vapaa-ajan matkustajat Suomeen tulevat olemaan todennäköisimmin nuoret aikuiset ja perheet, joilla jää riittävästi varoja matkustukseen koronakriisin jälkeen, myös VIP-tason matkailijoita voi olla odotettavissa. Perässä seuraavat todennäköisimmin keski- ja matalahintaisia kohteita valitsevat matkailijat, jotka eivät ole ikänsä ja terveytensä puolesta koronaviruksen riskiryhmissä: nuoret aikuiset, nuoret perheet, kaveriporukat.

Vanhempi väestö haluaisi taas todennäköisesti tutustua huolellisesti matkakohteen koronatilanteeseen ennen ostopäätöksen tekoa. Osaan kohteista voidaan toki päättää lähteä nopeallakin aikataululla, varsinkin jos kohde on mielletty yleensäkin turvalliseksi matkakohteeksi, kuten myös Suomi on, mutta osa etenkin vanhemmista matkailijoista jää varmasti ensin tarkastelemaan tilannetta ensin pidemmältä aikaväliltä.

Syksy 2020: Matkustus Venäjältä Suomeen syksyllä 2020 on tällä hetkellä erittäin epävarmaa. Suomen ja Venäjän väliset rajat pysyvät edelleen kiinni vapaa-ajan matkustukselle ja ennusteita rajojen avautumiseen liittyen on tällä hetkellä haastavaa tehdä epävarman koronavirustilanteen vuoksi. On hyvin epätodennäköistä, että rajat saadaan auki vapaa-ajan matkailulle vielä vuoden 2020 aikana

Talvi 2020-2021: Vuodenvaihteen tilanne on tällä hetkellä haastava, koska rajojen avautumisesta ei ole minkäänlaista varmuutta. Nyt marraskuussa näyttäisi sille, että raja pysyy todennäköisesti kiinni vuodenvaihteen yli. Rajojen avautumisen jälkeen, Suomeen olisi odotettavissa venäläisiä matkailijoita kohtuullisen isollakin volyymillä. He tulevat tosin valitsemaan todennäköisesti edullisempia majoituskohteita ja mitä luultavimmin myös pienentävät viipymäänsä kohteessa aikaisempiin vuosiin verrattuna. Mökit, kevyillä aktiviteeteilla höystetyt perhelomat sekä kylpylälomat tulevat todennäköisesti olemaan suosittuja. Myös edulliset city break -tyyppiset matkat tulevat olemaan todennäköisesti kysyttyjä. Samoin risteilytuotteet säilyttävät suosionsa todennäköisesti talvellakin. Toisaalta, Premium- ja VIP-segmenttien osuudet saattavat kenties kasvaa joissakin Lapin kohteissa, kun matkailijoille jää paremmin valinnanvaraa eri majoituskohteiden välillä eikä kohteissa tule todennäköisesti olemaan suuria ruuhkia edellisten vuosien tapaan.

OneTwoTrip-niminen OTA on julkaissut lokakuussa kyselytulokset, joiden mukaan Suomi kuuluu venäläisten matkailijoiden TOP-10 toivelistalle kysyttäessä vuodenvaihteen matkan unelmakohteesta. Eniten vastaajat olivat kiinnostuneet Venäjän sisäisistä kohteista (12%), Thaimaasta (8,8%) ja Tsekistä (7%). Kyselyyn osallistui yhteensä 2500 ihmistä.

Venäjän mediakentässä liikkuvien huhujen mukaan, Venäjän ja EU:n väliset rajat tultaisiin avaamaan vapaa-ajan liikenteelle todennäköisemmin vasta kevään 2021 aikana.

USP:t: Suomi on lähellä sijaitseva, ystävällinen ja turvallinen, harvaan asuttu puhdas ja ekologinen maa, joka tarjoaa oikean talven ihmemaan elämyksen lapsiperheille.

Matkailutoimijoiden kuulumiset

Matkanjärjestäjien keskuudessa ei ole tähän mennessä nähty merkittäviä konkursseja, talvesta tulossa vahvasti kotimaanmatkailupainoitteinen.

Moskova:

Matkanjärjestäjät ovat joutuneet lomauttamaan henkilöstönsä tai leikkaamaan heidän palkkansa merkittävästi. Suurin osa isoista matkanjärjestäjistä jatkaa kuitenkin työntekoa etänä. Monet ovat löytäneet edes jonkunlaisen pelastuksen kesälle 2020 Venäjän sisäisistä paketeista ja elokuussa matkailulle avautuneesta Turkista.

Pienimmissä niche-yrityksissä ollaan monesti sitä mieltä, ettei heidän asiakkaat ole kiinnostuneet Venäjän sisäisistä matkoista matalan palvelutason, huonon infrastruktuurin ja korkeiden hintojen vuoksi, vaan jäävät mieluummin viettämään hiljaiseloa ja odottamaan Euroopan kohteiden avautumista. Nyt talven tullessa tilanne voi olla kuitenkin eri, koska kanvainvälisten rajojen avautumisesta vapaa-ajan matkailulle muutamia poikkeuksia lukuunottamatta ei ole vieläkään täyttä varmuutta.

Pietari:

Tärkeimmät toimijat Suomen kannalta ovat toistaiseksi säästyneet Pietarissa konkursseilta. Matkanjärjestäjien edustajat katsovat tulevaisuuteen toiveikkaina, vaikkakin heidän työnteko on ollut keskeytettynä tai vähentynyt huomattavasti koronakriisin vuoksi. Moni on tarjonnut Venäjän sisäisia matkoja kesäksi ja syksyksi, ja talveksi taas on jo paketoitu joitakin vuodenvaihteen tuotteita Eurooppaan ja mm. Suomeen - vaikka nyt marraskuussa monet ovatkin jo luopuneet toivosta, että rajat saataisiin auki vielä ennen vuodenvaihdetta. Pietarin matkanjärjestäjät ovat valmiit käynnistelemään matkamyyntiään isommin heti kun saadaan tietoa rajojen avautumisesta.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta, Venäjän sisäiset markkinat pelastivat toimijoiden kesäsesongin, eikä isoja matkanjärjestäjien konkursseja COVID-aikana ole vielä nähty - toki matkatoimistoille ja matka-agenteille on käynyt tässä taistelussa huonommin; eri arvioiden mukaan jopa 30-50% venäläisistä matka-agenteista saattaa kadota markkinoilta lähiaikoina.

Monet toimijat ilmoittavat parhaillaan opiskelevansa Venäjän sisäisiä kohteita, voidakseen myydä matkoja niihin. Varausten syvyys on kuitenkin tipahtanut vain muutaman päivän aukkoon lähes kaikkien kohteiden osalta: ihmiset eivät uskalla varata matkoja kauas tulevaisuuteen, koska pelkäävät uusia koronavirusrajoituksia ja rahojen takaisinsaannin epävarmuutta peruutustapauksessa.

Suurimmat toimijat suunnittelevat talviset charter-lentojen sarjat Venäjän sisäisiin kohteisiin, ja toivo rajojen pikaisesta avautumisesta ennen vuodenvaihdetta on jo suurimmaksi osaksi menetetty. Mikäli rajojen sulku ja huono taloudellinen tilanne maailmassa jatkuvat vielä pitkään, markkinoita odottaa pahimmillaan merkittävä konkurssiaalto tai liiketoimintojen uudistaminen - samalla tavalla kuin muuallakin maailmassa.

Venäläiset matkailijat eivät ole peloissaan koronasta

Venäläisten suhtautumisesta koronavirusrajoituksiin ja niistä tiedottamiseen matkailijoille, voidaan yleisesti ottaen todeta, etteivät he keskimäärin suhtaudu koronavirukseen ja siitä johtuvien erityissääntöjen noudattamiseen samalla pieteetillä kuin jotkut muut kansalaisuudet, joten matkailijatkaan eivät kaipaa liiaksi yksityiskohtaisia tietoja siitä, mitä kaikkia toimia esimerkiksi yksittäinen hotelli tulee tekemään koronaviruksesta suojelemiseksi. Eniten matkailijat tuntuvat tällä hetkellä kaipaavan juurikin yleisiä ohjeita maassa oleskelun ajaksi sekä tietoa rajanylityksestä.

Monien venäläisten toive päästä ulkomaille esimerkiksi vuodenvaihteessa elää edelleen vahvana. "Halukkuudesta matkustaa kertoo myös se, että ainoastaan 20% asiakkaista on pyytänyt meiltä rahat peruutetuista matkoista takaisin. Loput ovat siirtäneet matkojaan tulevalle vuodelle", sanoo Staryi Gorod-matkanjärjestäjän toimitusjohtaja Elena Popova Venäjän matkanjärjestäjien liitolle antamassa haastattelussaan.

Liikematkailu on jo saavuttanut pohjan - palautuminen kestää

Business travel -ala on kärsinyt koronaviruksen seurauksista kenties pahiten kaikista matkailun toimijoista yhdessä tapahtuma-alan kanssa. Vaikka pohja olisikin jo eri arvioiden mukaan saavutettu, palautuminen entiselle tasolle tulee kestämään pitkään. Venäjän-markkinan näkökulmasta jotakin toivoa kuitenkin löytyy: vaikka COVID-pandemiasta kärsineet yritykset vähentävätkin heidän Incentive-budjettejaan tai suuntaavat niitä lähitulevaisuudessa ennemmin kotimaan- kuin ulkomaan kohteisiin, maidemme tiiviit välit antavat paljonkin toivoa, että tavanomainen liikematkustus saattaisi elpyä hyvinkin nopeasti rajojen avauduttua.

Eniten suosiota tulevat nauttimaan ne kohteet, jotka avautuvat ensimmäisinä (rajojen avautumisesta toki riippuen) ja tarjoavat hyvät hinnat sekä järkevät maksu- ja peruutusehdot.

Hyvät liikenneyhteydet tulevat olemaan myös tärkeitä.

Päivitetty 19.11.

Venäjä matkailumarkkinana

Venäläiset ovat maamme suurin yksittäinen matkailijaryhmä. He matkustavat Suomeen ympärivuotisesti ja kuluttavat eniten rahaa.

Lue lisää >

Edustajamme markkinalla

Advisor
Renata Akzhigitova

Russia, Moscow

Sales Promotion Specialist
Aleksandra Shakhnovich
+358 50 577 2788

Venäjä (Pietari), IVY ja Itä-Eurooppa