Siirry sisältöön

Venäjän tilannekuva

Ajankohtaista tietoa Venäjän matkailusta

Olemme keränneet yhteen Suomen matkailuelinkeinoa varten ajankohtaista tietoa, tilastoja ja muuta hyödyllistä materiaalia Venäjästä matkailumarkkinana.

Nykytilanne

Koronavirus on saapunut Venäjälle yhtenä viimeisimmistä maista Euroopassa. Nyt syyskuussa virus levittäytyy maassa edelleen, joskin uusien päivittäisten tapausmäärien osalta tilanne on huomattavasti paljon rauhallisempi kuin keväällä ja alkukesästä. Pahin epidemiajakso on nyt siis eri tilastojen valossa ohi ja niinpä myös koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjä rajoituksia on pääosin purettu joko kokonaan tai osittain.

Kesäkuusta lähtien Venäjän kansalaiset ovat saaneet poistua ulkomaille seuraavista syistä: opiskelu, työnteko, terveydellinen hoito, vierailu ulkomailla asuvan ja apua tarvitsevan sukulaisen luona, muut pakottavat perhesyyt. Ulkomaan kansalaiset saavat puolestaan saapua Venäjälle samankaltaisista perustelluista syistä. Perusteet on esitettävä tarvittaessa kirjallisina, ja poistuminen maasta on sallittu toistaiseksi vain yhden (1) kerran. Venäjälle saapuvilla ulkomaan kansalaisilla on oltava mukanaan alle 3-vrk vanha PCR-menetelmällä tehty negatiivinen koronavirustestitulos, venäjäksi tai englanniksi käännettynä.

Venäjän matkustusrajoitukset poistetaan ensisijaisesti sellaisten maiden kanssa, joiden uusien koronavirustartuntojen määrä 14 vrk tarkastelujaksolla on enintään 40 tartuntaa per 100 000 asukasta, keskimääräinen uusien tapausten kasvu 14 vrk aikana on enintään 1% ja koronan tarttuvuusluku on enintään 1.

Venäjän sisäinen matkailu ja avatut aurinkolomakohteet paikkaavat nyt Eurooppaa

Kotimaan-matkailun rajoitukset ovat poistuneet Venäjällä asteittain kesän aikana, jonka seurauksena monet matkailijat ovat kiiruhtaneet lähtemään kotimaan-lomamatkalle ulkomaan-kohteiden ollessa kiinni. Suosituimmissa lomakohteissa on kuitenkin esiintynyt tiettävästi jonkun verran hintakiskontaa ja henkilökunnan puutetta tai heikkoa palveluosaamista. Myös yleinen palvelutaso ja esimerkiksi majoituskohteiden hinta-laatusuhde eivät mediassa esitettyjen tietojen mukan aina vastanneet Euroopan-kohteisiin tottuneiden venäläisten matkailijoiden odotuksia. Näillä tekijöillä tulee varmasti olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia asiakkaan luottamukseen paikalliseen matkailuelinkeinoon ja ylipäätäänkin halukkuuteen matkustaa Venäjän sisällä ulkomaan-kohteiden sijasta.

Venäjän yleiset turistikohteet ovat tällä hetkellä pääosin auki suurimmassa osassa maata, mutta pieni osa toimii edelleen joitakin rajoituksia noudattaen: esimerkiksi Pietarissa sijaitsevaan Ermitaasiin pääsee vain tasatunnein ja oleskelu on rajoitettu max. 2 tuntiin sekä tiettyihin museon alueisiin.

Vapaa-ajan matkustussääntöjä on höllennetty myös useiden eri maiden kanssa elokuusta lähtien. Tällä hetkellä venäläiset saavat poistua Venäjältä vapaa-ajan matkalle Turkkiin, Tansaniaan, Isoon-Britanniaan sekä Abhasian alueelle. Turkkiin, Tansaniaan ja Isoon-Britanniaan pääsee nyt elokuussa säännöllisillä lentoyhteyksillä. Isoon-Britanniaan saapuvan matkustajan on jäätävä 14 vrk pituiseen karanteeniin, mutta Turkki, Tansania tai Abhasian alue eivät vaadi karanteenia venäläisiltä matkailijoilta.

Myös Armenia, Dominikaaninen tasavalta, Itävalta, UAE, Egypti, Moldova, Montenegro, Kroatia, Meksiko, Malediivit, Kreikka ja Kenia ovat jo myös sallineet venäläisten vapaa-ajan matkailijoiden maahantulon eri ehdoin, kuten saapumisen ainoastaan negatiivisen koronavirustestituloksen kanssa tai koronatestin pakollisen suorittamisen heti maahan saapuessa. Näistä maista lentoyhteydet on avattu UAE:n, Egyptin sekä Malediivien kanssa. Sveitsi on puolestaan avannut nyt lentoyhteydet Venäjän kanssa, mutta maahan saa saapua ainoastaan, jos kyse on oleskeluluvan haltijasta, Sveitsissä töissäkäyvästä tai opiskelevasta, sukulaisen luona vierailevasta tai lääkehoitoa hakevasta henkilöstä.

Venäjän matkanjärjestäjäliiton puheenjohtajan Maya Lomidzen mukaan, venäläiset saattavat tehdä jopa 4-5 000 000 matkaa vapaa-ajan matkustukselle avattuihin maihin vielä tämän vuoden aikana.

Kaikki matkalta saapuvat venäläiset ovat velvoitettuja käymään koronatestissä 3 vuorokauden sisällä saapumisestaan. Muihin kuin "sallittuihin" maihin poistuminen onnistuu edelleen ainoastaan painavasta syistä ja vain yhden (1) kerran. Maan mediakentässä liikkuvien tietojen ja huhujen mukaan, Venäjä olisi valmis avaamaan rajojaan laajemmin EU:ssa ja Suomen kanssa heti kun se on mahdollista - kunhan EU ja Suomi ilmaisevat myöskin halukkuutensa vastaanottaa Venäjältä tulevia matkailijoita.

Jo joistakin avatuista rajoista huolimatta Venäjän viranomaiset kehottavat kansalaisiaan edelleen välttämään matkustusta ulkomaille. Myös järjestettyjen lasten lomien järjestäminen on kiellettyä oman asuinalueen ulkopuolella vuoden loppuun saakka lukuunottamatta muutamia poikkeuksia Moskovassa, Pietarissa ja arktisilla alueilla.

KARANTEENISÄÄNNÖT

Tämänhetkiset rajoitukset Venäjän tärkeimmillä lähtöalueilla Suomen-matkailun näkökulmasta:

Moskova ja Moskovan alue: Tällä hetkellä suuri osa kaupungin toiminnoista on palautunut lähes ennalleen, esimerkiksi yleisötapahtumat ovat taas sallittuja ja kouluissa sekä yliopistoissa aloitettiin uusi kouluvuosi 1.9. normaalisti lähiopetuksena, joskin tiettyjä rajoituksia noudattaen. Kasvosuojien käyttö ja turvavälien pitäminen on pakollista aina julkisilla kulkuvälineillä liikkuessa, terveyskeskuksissa ja muissa paikoissa, joissa on paljon ihmisiä. Muutoin kaupunki ja sen lähialue jatkavat elämäänsä jo käytännössä melkein normaalisti, koronaviruksesta huolimatta. Yli 10 000 000 asukkaan kokoisessa Moskovassa on tällä hetkellä eniten uusia tartuntatapauksia koko Venäjällä; noin 500-600 kpl päivässä, ja Moskovan alueella toiseksi eniten, mutta ero uusien tapausten ilmaantuvuudessa on melkoinen: Moskovan alueella uusia tartuntoja löydetään tällä hetkellä vain noin 150 kpl päivässä.

Pietari ja Pietarin alue: tällä hetkellä lähes sama tilanne kuin Moskovssa; osa käyntikohteista kuten Ermitaasi ja esimerkiksi ravintolat joutuvat noudattamaan vielä joitakin rajoituksia, mutta matkailijat saavat jo saapua kaupunkiin ja suurin osa peruspalveluista saa jatkaa toimintojaan normaalisti. Nyt syyskuun alussa, yli 5 000 000 asukkaan Pietarissa ilmaantuu noin 150-200 uutta tartuntaa päivässä, kaupungin kärsiessä koronaviruksesta kolmanneksi pahiten koko Venäjällä. Mitä tulee Pietarin alueeseen, niin tilanne siellä vaikuttaa olevan paljon rauhallisempi: uusia tapauksia on Venäjän viranomaisien mukaan vain noin 30 päivässä, mikä laskee Pietarin alueen sijoituksen Venäjän maakuntien välisessä koronavertailussa kauas pois pahimpien tilastojen kärjestä.

Venäjän terveydenhuollon ministerin Mikhail Murashkon kesä-heinäkuun vaihteessa antaman haastattelun mukaan tavallisesta elämästä voi kuitenkin unohtaa helmikuuhun 2021 saakka. "Tavalliseksi elämäksi" Murashko luokitteli mm. käynnin konserteissa, lentämisen, täysipainoisen työn ja lomailun.

Tieto tartuntojen määrästä päivitetty 2.9.2020

Saavutettavuus

Finnair on ilmoittanut jatkavansa lentoja Helsingistä Venäjälle 1.10.2020 lähtien. Alussa lentojen määrä tulee olemaan vähäinen, mutta tilannetta tullaan tarkkailemaan jatkuvasti. Reitin toimivuus on tällä hetkellä epävarmaa rajasulusta ja voimassaolevista matkustusrajoituksista johtuen.

Aeroflotin verkkokaupassa Moskova-Helsinki lentoja on tarjolla vasta 25.10.2020 alkaen.

(Tiedot lentoyhteyksistä tarkistettu 3.9.2020)

Junayhteys Venäjältä Suomeen jatketaan mahdollisuuksien mukaan rajojen avautumisen jälkeen. Junat eivät kulje tällä hetkellä toistaiseksi. Kesäkuun lopussa, Venäjän mediakentässä on levinnyt arvio, että kansainväliset junayhteydet oltaisiin palauttamassa takaisin vielä vuoden 2020 puolella.

Laivayhteydet Pietarista Helsinkiin ja Viipurista Saimaalle jatkuvat myöskin todennäköisesti sen jälkeen kun kansainväliset rajat avataan matkustajaliikenteelle. Matkustajalaivat eivät kulje tällä hetkellä toistaiseksi.

Linja-autoliikenne Pietarista Suomeen on nyt myös käytännössä pysähtynyt. Vaikka toki venäläinen bussiyritys Skandinavia kuljettaa matkustajia edelleenkin epäsäännöllisen säännöllisesti rajan toiselta puolelta toiselle perustelluista syistä, isosta volyymistä ei voida missään nimessä puhua. Suurimmat reittivuoroliikennöitsijät suunnittelevat jatkavansa operoimista Suomen reiteillä heti kun se tulee olemaan mahdollista.

Maarajan varsinaiset ylityspaikat (auto-, bussi-, reittivuoro- ja polkupyöräliikenne) toimivat tällä hetkellä edelleen normaalisti, joskin joissakin paikoissa on supistettu aukioloaikojaan. Rajalla on edelleen välttämätöntä liikennettä kuten tavarankuljetusta sekä rajan "väärälle" puolelle jääneiden tai painavista syistä matkalle lähteneiden liikennettä kumpaankin maahan. Kaakkois-Suomen suosituimmat rajanylityspaikat Vaalimaa ja Nuijamaa ovat edelleen avoinna 24/7. Maarajat ovat toistaiseksi suljettuja vapaa-ajan liikenteeltä ja vapaa-ajan matkustajille avoin reittivuoroliikenne on tauolla toistaiseksi.

Kuluttajien käyttäytyminen

Koronakevään ja -kesän aikana julkaistujen eri kyselytutkimusten mukaan 3/4 venäläisistä ei ole ollenkaan tai on vain vähän peloissaan koronaviruksesta johtuen. Venäläiset matkailijat ovat edelleen kiinnostuneita kv-matkustuksesta ja aikovat lähteä matkustamaan ulkomaille pian sen jälkeen kun se tulee olemaan taas mahdollista. Monia mietityttää tosin paikallisten asukkaiden suhtautuminen kainsainvälisiin turisteihin koronavirusepidemian jälkeisenä aikana. Olemmeko me turistit tervetulleita jatkossakin? Miten meihin tullaan suhtautumaan?

Vaikka Venäjän sisäisiä matkoja on markkinoitu ja myyty isolla volyymillä kesäkaudelle 2020, eri kyselyt osoittavat, että venäläiset matkailijat ovat edelleen eniten kiinnostuneita nimenomaan kv-matkailusta, eritoten rantalomista ja Euroopan-matkoista, mikä selittyy Venäjän kotimaankohteiden heikolla tasolla niin asiakaspalvelun, fasiliteettien ja saavutettavuuden kuin myös hinta-laatusuhteen puolesta. Osa matkailijoista onkin ilmoittanut odottavansa mieluummin ulkomaan lomakohteiden uudelleenavautumista kuin lähtevänsä Venäjän sisäiselle lomamatkalle. Jopa 73,8 % venäläisistä matkailijoista ei ole lomaillut kesän 2020 aikana, kertoo OneTwoTrip:in kyselyn tulokset. Ja 54,7 % kyselyyn vastanneista ilmoitti olevansa valmis harkitsemaan toista lomaa syksyn aikana mainiten suosituimmiksi matkakohteikseen mm. Turkin, Kreikan, Montenegron, Thaimaan, Ranskan, Saksan, Espanjan sekä UK:n.

Kesäkaudella venäläiset matkailijat ovat liikkuneet aktiivisesti kotimaassaan koronaviruksesta huolimatta, muun muassa useat Mustan meren kohteet ovat olleet jopa kokonaan täynnä, samoin kuin Venäjän Karjalassa sijaitsevat lomapaikat.

Monet matkailijat ryhtyivät aktiivisesti varaamaan Turkin, Kreikan ja Malediivien matkoja maiden avattua rajansa ja lentoyhteytensä venäläisten vapaa-ajan matkailulle. Muun muassa Malediivien, UAE:n ja Egyptin lipunmyynti ja -haut ovat kasvaneet muutamassa tunnissa (!) rajojen avautumisen jälkeen jopa 7-14 kertaisiksi. Tämä todistaa vielä kerran venäläisten valmiuden matkustamiseen heti, kun rajat avautuvat. Esimerkiksi Malediiveille suuntautuvien venäläisten turistien määrä saattaa palautua viime vuoden tasolle jo niinkin pian kuin kahden viikon kuluessa lentoyhteyden avaamisesta, arvelee PAC Group -matkanjärjestäjän varatoimitusjohtaja Maksim Lobanov.

Turkissa on puolestaan valmistauduttu vieraiden vastaanottoon alentamalla hotellihintoja tavanomaisesta tasosta, että voidaan houkutella mahdollisimman paljon kv-matkailijoita koronakriisin jälkeen. Malediiveilla on myöskin alennettu hintoja noin 25-30 % monessa eri kohteessa, vaikka toki suurin osa VIP-tason kohteista on päättänyt säilyttää entisen hintatasonsa.

Työttömyys, lomautukset, töiden osa-aikaistaminen sekä palkanleikkaukset ovat kasvaneet Venäjällä koronakriisin vuoksi, mikä on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan kuluttajien ostovoimaan pitkällä tähtäimellä. Myös lähitulevaisuuden matkavalinnoissa on odotettavissa muutoksia: matkoista odotetaan tulevan keskimäärin lyhytkestoisempia ja edullisempia hinnaltaan. Kotitaloudet suhtautuvat tällä hetkellä kuluttamiseen varovasti, ja eri arvioiden mukaan ostovoima palautuisi kriisiä edeltävälle tasolle vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

Ruplan kurssi on puolestaan ollut notkahduksineen ja nousuineen perinteisen epävakaa koko 2020 ajan, mikä johtuu öljyhintojen vaihtelusta. Juuri nyt elokuussa, rupla on heikentynyt suhteessa euroon ja dollariin. Asiasta ei kuitenkaan kannata vielä huolestua, sillä elokuu on useiden vuosien ajan ollut perinteinen turbulenssikuukausi valuutan hinnoille Venäjällä. Lyhytaikaisen notkahduksen vaikutukset voivat siis hyvin jäädä pieniksi, mikäli tilanne muuttuu paremmaksi tulevien kuukausien aikana.

Tämän lisäksi ei pidä unohtaa, että Venäjältä löytyy aina hyvinvoivien ja vakavaraisten ihmisten segmentti, jolla on varaa ja halua matkustaa oli taloudellinen tilanne mikä tahansa. Esimerkiksi kesällä 2020 pelkästään 500 venäläistä matkusti lomailemaan Malediiveille taittaen matkan vuokratulla tai omalla yksityislentokoneella, kaikista matkustusrajoituksista huolimatta.

Tulevaisuuden näkymiä

On odotettavissa, että venäläiset matkailijat tulevat olemaan yhä kiinnostuneimpia rauhallisista luontolomista kevyillä aktiviteeteilla (esim. kävely, uinti, hiihtäminen, luistelu) höystettyinä, sekä omalla autolla tehtävistä omatoimimatkoista. Suosiosta tulevat nauttimaan todennäköisimmin luonnon keskellä sijaitsevat matkailukohteet, mökkikylät ja hotellikeskukset, kylpylähotellit mukaan lukien sekä erilaiset kulttuurikäyntikohteet. Etäisyys rajalta tulee olemaan kriittinen tekijä, sillä matkojen kesto lyhentyy ainakin joksikin aikaa alkuun rajojen avautumisen jälkeen.

Näiden lisäksi edullisten Itämeren yhdistelmäristeilyjen suosio kasvaa todennäköisemmin houkuttelevan hinnan sekä lyhyeltä matkalta saatavan ison "kokemusmäärän" vuoksi: asiakas ehtii käydä useissa eri maissa ja kaupungeissa saman, edullisesti hankitun matkan aikana.

Massamatkailun näkökulmasta tuotteen hinta tulee olemaan ratkaisevassa asemassa kuluttajan ostopäätöksen kannalta. Jonkunasteinen yleinen siirtyminen kohti edullisempia matkapaketteja on todennäköistä varsinkin heti koronan jälkeisenä aikana.

Ensimmäisiä vapaa-ajanmatkustajia Suomeen tulevat olemaan todennäköisimmin nuoret aikuiset ja perheet, joilla jää riittävästi varoja matkustukseen koronakriisin jälkeen, myös VIP-tason matkailijoita voi olla odotettavissa. Perässä seuraavat todennäköisimmin keski- ja matalahintaisia kohteita valitsevat matkailijat, jotka eivät ole ikänsä ja terveytensä puolesta koronaviruksen riskiryhmissä: nuoret aikuiset, nuoret perheet, kaveriporukat.

Vanhempi väestö haluaisi todennäköisesti tutustua huolellisesti matkakohteen koronatilanteeseen ennen ostopäätöksen tekoa. Osaan kohteista voidaan toki päättää lähteä nopeallakin aikataululla, varsinkin, jos kohde on mielletty yleensäkin turvalliseksi matkakohteeksi, kuten myös Suomi on. Mutta osa vanhemmista matkailijoista jää varmasti ensin tarkastelemaan tilannetta pidemmällä aikavälillä.

Matkustus Venäjältä Suomeen syksyllä 2020 on tällä hetkellä epävarmaa. Suomi on ilmoittanut pitävänsä rajat Venäjän kanssa kiinni ainakin 9.9.2020 saakka ja on odotettavissa, että matkustuskieltoa jatketaan myös sen jälkeen.

Hyvä merkki on kuitenkin tieto Suomen viisumikeskusten avautumisesta Venäjän 18:ssa kaupungissa 2.7.2020 alkaen. Viisumikeskukset eivät kuitenkaan myönnä vielä tässä vaiheessa turistiviisumeita ja matkustaminen maiden rajojen yli on sallittu ainoastaan pakottavista syistä (ks. linkki Rajavartiolaitoksen sivuille ylempänä). Tällä hetkellä viisumikeskukset myöntävät Suomen-viisumeita EU- ja Suomen kansalaisten perheenjäsenille, terveydenhuollon ammattilaisille, rajavartioston edustajille, diplomaateille, kauttakulkumatkustajille, välttämättömistä perhesyistä matkustaville sekä kansainvälistä suojelua tarvitseville.

Mikäli Venäjän ja EU:n rajat saadaan auki vielä syksyn aikana, on odotettavissa, että Suomi saa nauttia matkailijoiden suosiota ensimmäisten joukossa. Alussa matkailijoiden viipymä todennäköisesti pienenee ja matkakohteiden suosio siirtyy edullisempiin kohteisiin. Suosiota tulevat nauttimaan todennäköisesti mökkilomat, kevyillä aktiviteeteilläa höystetyt perhelomat, kylpylähotellilomat, citybreak-tyyppiset lomat kulttuuri- ja shoppailupainotuksella sekä päivämatkat ilman yöpymistä Suomessa. Myös eri Itämeren maita yhdistävät risteilymatkatuotteet tulevat olemaan todennäköisesti suosittuja edullisen hintansa ja ison "kokemusmääränsä" vuoksi.

Talvi 2020-2021: Vuodenvaihteen tilanne on tällä hetkellä haastava, koska rajojen avautumisesta ei ole minkäänlaista varmuutta. Mikäli rajat avataan ennen vuodenvaihteen sesonkia, Suomeen olisi odotettavissa venäläisiä matkailijoita kohtuullisen isollakin volyymillä. He tulevat tosin valitsemaan todennäköisesti edullisempia majoituskohteita ja mitä luultavimmin myös pienentävät viipymäänsä kohteessa aikaisempiin vuosiin verrattuna. Mökit, kevyillä aktiviteeteilla höystetyt perhelomat sekä kylpylälomat tulevat todennäköisesti olemaan suosittuja. Myös edulliset city break -tyyppiset matkat esimerkiksi joulutoreille tulevat olemaan todennäköisesti kysyttyjä. Samoin risteilytuotteet säilyttävät suosionsa todennäköisesti talvellakin.

Mitä tulee perinteisiin talven pakettimatkoihin Lappiin, eritoten Levin ja Rovaniemen alueille, tilanne on tällä hetkellä täysin auki epäselvän raja-, matkapakettimyynti- ja charter-tilanteen vuoksi. On kuitenkin jo tässä vaiheessa todennäköistä, että matkailijat tulevat valitsemaan nyt edullisimmat matkailukohteet kuten esimerkiksi Vuokatin tai Bomban kaltaiset destinaatiot. Toisaalta, VIP-segmentin osuus saattaa kasvaa juuri Lapin kohteissa, kun matkailijoille jää paremmin valinnanvaraa eri majoituskohteiden välillä eikä kohteissa tule todennäköisesti olemaan suuria ruuhkia edellisten vuosien tapaan.

USP:t: Suomi on lähellä sijaitseva, ystävällinen ja turvallinen, harvaan asuttu puhdas ja ekologinen maa, joka tarjoaa oikean talven ihmemaan elämyksen lapsiperheille.

Matkailutoimijoiden kuulumiset

Moskova: Matkanjärjestäjät ovat joutuneet lomauttamaan henkilöstönsä tai leikkaamaan heidän palkkojaan merkittävästi. Suurin osa isoista matkanjärjestäjistä jatkaa kuitenkin työntekoa etänä. Monet ovat löytäneet edes jonkinlaisen pelastuksen kesälle 2020 Venäjän sisäisistä paketeista ja elokuussa matkailulle avautuneesta Turkista. Tosin vain muutama iso matkanjärjestäjä pystyy keskittymään täysin Venäjän sisäiseen matkailumarkkinaan, ja on mm. kykenevä järjestämään maan sisäiset tilauslennot.

Pienimmät niche-yritykset ovat pääosin sitä mieltä, ettei heidän asiakkaansa ole kiinnostuneita Venäjän sisäisistä matkoista matalan palvelutason, huonon infrastruktuurin ja korkeiden hintojen vuoksi, vaan he jäävät mieluummin viettämään hiljaiseloa ja odottamaan Euroopan kohteiden avautumista.

Pietari: Tärkeimmät toimijat Suomen kannalta ovat toistaiseksi säästyneet Pietarissa konkursseilta. Matkanjärjestäjien edustajat katsovat tulevaisuuteen toiveikkaina, vaikka työnteko on ollut keskeytettynä tai vähentynyt huomattavasti koronakriisin vuoksi. Moni on tarjonnut Venäjän sisäisia matkoja kesäksi ja syksyksi, ja talveksi taas on jo paketoitu joitakin vuodenvaihteen tuotteita Eurooppaan ja mm. Suomeen - sekä pienen volyymin myynti jo alkanut. Pietarin matkanjärjestäjät ovat valmiit käynnistelemään matkamyyntiään heti kun saadaan tietoa rajojen avautumisesta.

Kummallakin markkinalla myydään vuodenvaihteen matkoja ulkomaille, mm. Suomeen - joskin paketteja varataan nyt hyvin vähän epävarman koronavirustilanteen ja rajojen sulun vuoksi. Mikäli rajojen sulku jatkuu vielä pitkään, markkinoita odottaa merkittävä konkurssiaalto tai liiketoimintojen uudistaminen - samalla tavalla kuin muuallakin maailmassa. Vaikeasta tilanteesta huolimatta Venäjän sisäiset markkinat pelastivat toimijoiden kesäsesongin, eikä isoja konkursseja COVID-aikana ole vielä nähty. Noin neljäsosa venäläisistä matka-agenteista ilmoittaa parhaillaan opiskelevansa Venäjän sisäisiä kohteita, voidakseen myydä matkoja niihin. Viimehetken varaukset ovat yleistyneet, matkoja varataan vain pari päivää ennen matkaa, ihmiset eivät uskalla varata matkoja kauas tulevaisuuteen, koska pelkäävät uusia koronavirusrajoituksia.

Mitä tulee venäläisten suhtautumiseen koronavirusrajoituksiin ja niistä tiedottamiseen matkailijoille, voidaan yleisesti ottaen todeta, etteivät he suhtaudu koronavirukseen ja siitä johtuvien erityissääntöjen noudattamiseen samalla pieteetillä kuin jotkut muut kansalaisuudet. Siitä johtuen matkailijatkaan eivät kaipaa liiaksi yksityiskohtaisia tietoja siitä, mitä kaikkia toimia esimerkiksi yksittäinen hotelli tulee tekemään koronavirukselta suojelemiseksi. Eniten matkailijat tuntuvat tällä hetkellä kaipaavan yleisiä ohjeita maassa oleskelun ajaksi sekä tietoa rajanylityksestä.

Liikematkailu on käynyt jo pohjalla - palautuminen kestää

Liikematkailuala yhdessä tapahtuma-alan kanssa on kärsinyt koronaviruksen seurauksista kenties pahiten kaikista matkailualan toimijoista. Vaikka pohja olisikin jo eri arvioiden mukaan saavutettu, palautuminen entiselle tasolle tulee kestämään pitkään. Venäjän markkinan näkökulmasta jotakin toivoa kuitenkin löytyy: vaikka COVID-pandemiasta kärsineet yritykset vähentävätkin incentive-budjettejaan tai suuntaavat niitä lähitulevaisuudessa ennemmin koti- kuin ulkomaan kohteisiin, maidemme tiiviit välit antavat paljonkin toivoa, että tavanomainen liikematkustus saattaisi elpyä hyvinkin nopeasti.

Eniten suosiota tulevat nauttimaan ne kohteet, jotka avautuvat ensimmäisinä (rajojen avautumisesta toki riippuen) ja tarjoavat sekä hyvät hinnat että järkevät maksu- ja peruutusehdot.

Hyvät liikenneyhteydet tulevat olemaan myös tärkeitä. Suomen suuralueista eniten suosiota tulevat nauttimaan talvikaudella 2020-2021 järjestyksessä Järvi-Suomi, Helsinki ja Lappi.

Päivitetty 4.9.

Venäjä matkailumarkkinana

Venäläiset ovat maamme suurin yksittäinen matkailijaryhmä. He matkustavat Suomeen ympärivuotisesti ja kuluttavat eniten rahaa.

Lue lisää >

Edustajamme markkinalla

Advisor
Renata Akzhigitova

Russia, Moscow

Sales Promotion Specialist
Aleksandra Shakhnovich
+358 50 577 2788

Venäjä (Pietari), IVY ja Itä-Eurooppa