Siirry sisältöön

Visit Finlandin markkinat on jaettu kolmeen kategoriaan

Visit Finlandin kohdemarkkinoiden painoarvoa on muutettu vuodelle 2021. Uskomme eri tutkimuksiin viitaten, että saksalaisten matkustus alkaa pikaisesti epidemian päättymisen jälkeen. Aloitamme jälleen toimenpiteet Ruotsissa uskoen, että lähimatkailun suosio kasvaa tässä tilanteessa ja samalla haluamme vahvistaa asemaamme Ruotsin markkinalla pidemmällä tähtäyksellä. Euroopan markkinoiden tilannetta seurataan ja aloitetaan toimenpiteet heti, kun aika on oikea. Kaukomarkkinat näyttäisivät palautuvan hitaammin, mutta teemme näillä markkinoilla tiivistä jakelukanavayhteistyötä ja kehitämme tuotetarjontaa.

Markkinoiden kuvaukset

Saksa ja Ruotsi

Merkittävimmät markkinoinnin investointipanostukset kohdennetaan Ruotsin markkinan avaamiseen sekä vahvan markkina-aseman ylläpitoon Saksassa imagomarkkinoinnin, PR- ja mediatyön kautta. Ruotsissa ja Saksassa tehdään myös läheistä matkanjärjestäjäyhteistyötä, toteutetaan myyntitapahtumia sekä muita Visit Finlandin operoimia tai toimeenpanemia myynninedistämisen toimenpiteitä.

Iso-Britannia, Ranska, Venäjä ja Japani

Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Venäjällä ja Japanissa markkinointiviestinnän toimenpiteitä toteutetaan sopeutetusti ja markkinoiden elpymistä mukaillen. B-to-B -toimenpiteet jatkuvat näillä markkinoilla kokoontumis- ja matkustusrajoitukset huomioiden. Japanissa hyödynnetään Tokion Metsä-paviljongin luomaa mahdollisuutta Suomen matkailuimagon vahvistamiseen.

Kiina, Yhdysvallat, Espanja, Intia ja Etelä-Korea

Kiinan, Yhdysvaltojen, Espanjan, Intian ja Etelä-Korean markkinoilla Visit Finland keskittyy vuonna 2021 pääasiallisesti B-to-B -toimenpiteisiin, ja aktiviteeteilla tuetaan matkustuksen asteittaista elpymistä ja Suomen asemaa paikallisilla markkinoilla. Markkinointia sekä PR- ja mediatyötä tehdään ylläpitävästi ja reagoivasti.

Myynninedistämisen tiimi Helsingissä koordinoi globaaleja toimenpiteitä

Visit Finlandin kohdemarkkinat on huolella valittu ja kokonaisuutena ne täydentävät toisiaan. Visit Finland käynnisti vuoden 2017 aikana markkinakohtaisen työskentelymallin, jonka tuloksena luodaan markkinakohtaiset suunnitelmat kyseiselle vuodelle.

Business Intelligence -tiimi on kartoittanut markkinoiden pohjatietoa sekä kysynnän suuntaa ja potentiaalia. Uusiksi markkinoiksi valittiin hyvän kasvupotentiaalin omaavia markkinoita huomioiden myös Suomen tuotetarjonta sekä matkailuelinkeinon kiinnostus.

Edustajat maailmalla

Myynninedistämisen tiimi Helsingissä

Toimenpiteet markkinoilla

Osallistumalla Visit Finlandin kampanjoihin ja myyntitilaisuuksiin matkailuyritys saa käyttöönsä maan parhaimpien matkailuasiantuntijoiden palvelut. Jo pienellä osallistumismaksuilla pääsee mukaan kampanjakokonaisuuksiin, joissa Visit Finlandin rahallinen panostus on merkittävä.

Toteutettavat toimenpiteet ovat monipuolisia. Järjestämme kohdemarkkinoilla Visit Finland -tapahtumia, tuomme kansainvälistä ammattiostajakuntaa Suomeen sekä kampanjoimme näkyvästi eri maissa.

Kaikkiin näihin toimenpiteisiin ovat kumppanit erittäin tervetulleita mukaan.

Vastaa Visit Finlandin kansainvälistymiskyselyyn!