Siirry sisältöön

Sustainable Travel Finland –jatkovalmennus

Sustainable Travel Finland –jatkovalmennuksella syvennät kestävän matkailun osaamistasi

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus koostuu moduuleista. Voit tilata kaikki moduulit valmennussarjana, tai yksittäisiä moduuleja täsmävalmennuksina alueellesi. Yhden moduulin kesto on 2h etä- ja 3h lähivalmennuksena.

1. Ilmastonmuutos

 • Osallistuja ymmärtää, mistä ilmastonmuutos johtuu, mitkä ovat globaalit trendit ilmastonmuutoksen näkökulmasta ja miten ilmastonmuutoksen hidastamiseen vaikutetaan globaalilla, kansallisella, yrityksen ja henkilökohtaisella tasolla.
 • Osallistuja ymmärtää mistä oman yritystoiminnan kasvihuonepäästöt muodostuvat, miten niitä voi pienentää ja miten tarjota asiakkaille mahdollisuuksia vaikuttaa ja tehdä hyvää.

Konkreettinen tulos: Osallistujat ohjataan ottamaan käyttöön matkailuyrityksen päästölaskuri ja tekemään suunnitelma päästöjen pienentämiseen, kompensointiin ja näistä toimenpiteistä viestimiseen. Suunnitelmaa voi hyödyntää STF-ohjelman kestävän matkailun kehittämissuunnitelmassa ja sertifikaattien hakemuksissa (myös päivitetyissä versioissa).

Valmentajat: Leena Grönroos, Eeva Koivula, Anu Nylund, Marketta Viljasaari

2. Kiertotalous

 • Osallistuja saa kokonaisvaltaisen ymmärryksen kiertotaloudesta globaalilta tasolta paikalliselle tasolle.
 • Osallistuja ymmärtää kiertotalouden merkityksen osana yrityksen vastuullista toimintaa.
 • Osallistuja saa vinkkejä miten omassa toiminnassa voi tehdä valintoja kiertotalouden näkökulmasta (energiatehokkuus, päästöjen vähentäminen, materian kierto, materia- ja resurssiviisaus).
 • Tutustutaan kiertotalouden innovaatioihin ja ideoidaan yhdessä uusia.

Konkreettinen tulos: Osallistujat tekevät valmennuksen aikana tai sen jälkeen saatujen ohjeiden mukaan yrityksen tarpeisiin kiertotalouden muistilistan ja ohjeistuksen, jota voi hyödyntää STF-ohjelman kestävän matkailun kehittämissuunnitelmassa.

Valmentajat: Leena Grönroos, Eeva Koivula, Anu Nylund, Marketta Viljasaari

3. Inklusiivinen matkailu

 • Käydään läpi inklusiivisen matkailun kohderyhmät ja määritelmät.
 • Inklusiivisuuden huomioiminen matkailupalveluiden tuotteistamisessa ja viestinnässä
 • Hyödynnetään Visit Finlandin ”Inklusiivinen matkailu” -opasta ja käytetään kohderyhmäjakoa:
  1. Esteettömyys (Vammaiset henkilöt, joilla on jonkinasteinen ruumiillinen, henkinen tai älyllinen vamma, joka aiheuttaa esimerkiksi liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen rajoitteita)
  2. Eri uskontojen edustajat
  3. Sateenkaarimatkailijat

Konkreettinen tulos: Osallistujat käyvät läpi joko alueen tai yrityksen palvelupolun inklusiivisen matkailijan/matkailijoiden näkökulmasta. Tunnistetaan mahdolliset kriittiset pisteet palveluympäristössä, palveluissa ja viestinnässä ja saadaan ohjausta suunnitelman tekemiseen esiin tulleista kehittämiskohteista. Suunnitelmaa voi hyödyntää STF-ohjelman kestävän matkailun kehittämissuunnitelmassa.

Valmentajat: Leena Grönroos, Anu Nylund, Päivi Suutari, Marketta Viljasaari

4. Kestävä ruokamatkailu

 • Hyödynnetään Visit Finlandin ”Kestävä ruokamatkailu” - opasta
 • Osallistujat ymmärtävät monipuolisesti mistä kestävä ruokamatkailupalvelu rakentuu.
 • Määritellään vastuullisia valintoja ruokamatkailupalveluissa ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja eettinen kestävyys sekä turvallisuus huomioiden.
 • Kirkastetaan määritelmiä ja kriteereitä niin globaalilla kuin kansallisellakin tasolla.

Konkreettinen tulos: osallistujat houkutellaan tuotteistamaan yhdessä uusia tai päivitettyjä, innovatiivisia ruokamatkailupalveluita valmennuksen aikana tulleita sisältöjä hyödyntäen. Ehdotuksena ”kokkisota” – työpaja ryhmissä.

Valmentajat: Leena Grönroos, Anu Nylund, Marketta Viljasaari

5. Valtakunnalliset kestävän matkailun indikaattorit

Indikaattorit ja valmennus ovat valmiita myöhemmin vuonna 2021. 

6. Eettinen eläinmatkailu

 • Käydään läpi eläinten käyttö matkailun vetovoimatekijänä eri näkökulmista niin, että osallistujille muodostuu monipuolinen ymmärrys tämän ajan asiakkaista ja heidän tavastaan suhtautua eläinten käyttöön matkailussa.
 • Sisällöt ovat yleissivistävää oppimista myös osallistujille, vaikka omassa yrityksessä ei ole eläimiä käytössä. Tietoja ja vinkkejä meiltä ja muualta.
 • Määritellään mitä on eläinten käyttö matkailussa, eettisyys ja asiakasymmärrys

Konkreettinen tulos: osallistujat oppivat käyttämään empatiakarttaa apuna erilaisten asiakasprofiilien luomisessa. Huomioidaan erilaiset taustoitukset eläinmatkailupalveluja ostavien ja käyttävien asiakkaiden osalta, huomioidaan erilaiset arvot ja luodaan konkreettisia asiakasprofiileja.

Valmentajat: Leena Grönroos, Anu Nylund, Marketta Viljasaari

7. Terveysturvallinen matkailu

 • Yrityksen toiminnassa osataan huomioida turvallisuus monipuolisesti kansainvälisiä, kansainvälisiä ja yrityskohtaisia esimerkkejä hyödyntäen.
 • Johdatus turvallisuuden eri osa-alueista terveysturvallisuuteen, joka on tämän moduulin tärkein osa-alue.
 • Yritys tunnistaa vaarat ja riskit ja osaa tehdä toiminnan kannalta merkityksellisiä ennakointiin, toimintaan ja viestintään perustuvia suunnitelmia yleisellä tasolla ja erityisesti terveysturvallisuuden näkökulmasta.

Konkreettinen tulos: Yritykseen on tehty tarpeiden mukainen riski- ja toimintasuunnitelma JA/ TAI alueen palvelupolku- tai muuta mallia hyödyntäen poikkeustilanteiden toiminta- ja viestintäsuunnitelma terveysturvallisuuden näkökulmasta. 

Valmentajat: Leena Grönroos, Anu Nylund, Marketta Viljasaari