Siirry sisältöön

Leena Grönroos

Steady-taso

Sustainable Travel Finland -valmennus (Ready) 1 pv

Tämän valmennuksen avulla destinaatio ja alueen yritykset pääsevät alkuun kestävän kehityksen mukaisessa matkailutoiminnassa. Tavoitteena on saattaa yritykset ja destinaatio matkaan Sustainable Travel Finland –polulle. Päivän aikana käydään läpi mm. vastuullisuuden eri osa-alueet, vastuullisuusviestintää ja konkreettisen vastuullisuussuunnitelman tekemistä. Osallistavalla valmennuksella kuljetaan teoriasta käytäntöön. Valmentaja tutustuttaa osallistujat ohjelman työkaluihin, kuten STF-onlinealustaan.

Sisällön painotukset ja toteutustavat sovitaan tilaajan toivomusten mukaisiksi. Lue lisää Sustainable Travel Finland –valmennuspäivästä.

Tunne asiakkaasi ja tuunaa vastuullinen elämystuote – kohderyhmäkoulutus (Steady) 1 pv

Tutustut matkailijoiden motiiveihin ja kuluttajakäyttäytymiseen Visit Finlandin Tunne asiakkaasi – kohderyhmäopasta käyttäen. Tämän asiakasymmärryksen pohjalta tuunaat elämystuotteesi vastuullisuutta ja elämyksellisyyttä niin, että ne vastaavat asiakkaiden arvoja ja odotuksia. Osallistujilla tulee olla tuotekuvaukset mukana valmennuksessa.

Destinaation laatu DQN ® (Steady) 2-4 pv

DQN ® -valmennusohjelmassa kehitetään destinaation yhdenmukaista laatua, osallistujien kanssa muotoiltavat laatukriteerit täyttävää liiketoimintaa. Tavoitteena on sekä laadukas asiakaskokemus että kustannustehokas, ympäristöllisesti ja kulttuurisesti vastuullinen destinaation liiketoiminta. Valmennusohjelmassa tehdään ensin alkukartoitus ja tilaajan kanssa sovitusti 2-4 työpajaa, joiden välissä voidaan tehdä testauksia ja kokeiluja työpajoissa sovittujen toimintatapojen toimivuudesta. Laatu DQN ® -valmennusohjelman toteutetaan yhdessä Haaga-Helian kaupallisten palveluiden henkilöstön kanssa.

Lisätietoja

Leena Grönroos on filosofian maisteri, jolla on pitkä kokemus matkailun kehittämisestä Haaga­‐Helia ammattikorkeakoulun matkailun liikkeenjohdon lehtorina sekä projektitehtävissä. Leenan ominta alaa on matkailukohteen kehittäminen kestävän kehityksen periaatteilla. Hän on tehnyt Sustainable Finland -valmennusaineiston yhteistyössä muiden kestävän matkailun valmentajien kanssa. Kestävän matkailun työtä hän on tehnyt esimerkiksi Suomenlinnassa yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan ja yritysten kanssa yli kymmenen vuoden ajan sekä Aasiassa projektityötä kestävän matkailun osaamiskeskusten rakentamiseksi. Laatutyöhön Leena on perehtynyt muun muassa Suomen Laatupalkintokilpailun arvioijan tehtävässä, eli hän hyödyntää EFQM-mallia laatuvalmennuksissaan.

Leena Grönroos
Lehtori, Matkailun liikkeenjohto
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
leena.gronroos (at) haaga-helia.fi
Puh. +358 40 488 7187
linkedin.com/in/leenagronroos
Twitter: @LGronroos