Siirry sisältöön

Eeva Koivula

Ready Steady Go -tasot

Sustainable Travel Finland -valmennus (Ready) 1 pv

Tämän valmennuksen avulla destinaatio ja alueen yritykset pääsevät alkuun kestävän kehityksen mukaisessa matkailutoiminnassa. Tavoitteena on saattaa yritykset ja destinaatio matkaan Sustainable Travel Finland –polulle. Päivän aikana käydään läpi mm. vastuullisuuden eri osa-alueet, vastuullisuusviestintää ja konkreettisen vastuullisuussuunnitelman tekemistä. Osallistavalla valmennuksella kuljetaan teoriasta käytäntöön. Valmentaja tutustuttaa osallistujat ohjelman työkaluihin, kuten STF-onlinealustaan.

Sisällön painotukset ja toteutustavat sovitaan tilaajan toivomusten mukaisiksi. Lue lisää Sustainable Travel Finland –valmennuspäivästä.

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus (Steady)

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus koostuu 7 moduulista. Voit tilata kaikki moduulit valmennussarjana, tai yksittäisiä moduuleja täsmävalmennuksina alueellesi. Moduuleiden aiheina on ilmastonmuutos, kiertotalous, inklusiivinen matkailu, kestävä ruokamatkailu, kansalliset kestävän matkailun indikaattorit, eettinen eläinmatkailu ja terveysturvallinen matkailu. 

Lue lisää Sustainable Travel Finland -jatkovalmennuskokonaisuudesta. 

Matkailun hiilijalanjälki ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointi (Ready/Steady), ½ pv

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on matkailussakin välttämätöntä. On tärkeää ymmärtää, mistä oman yritystoiminnan ilmastoa kuormittavat kasvihuonekaasut tulevat ja miten niitä on mahdollista vähentää. Samalla on jo varauduttava ilmastomuutoksen ja sen hillitsemisen aiheuttamiin muutoksiin.

Koulutuksessa käydään läpi matkailun hiilijalanjälkeä ja ilmastonmuutoksen ja sen hillitsemisen vaikutuksia matkailuun. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on hyvät edellytykset edetä yrityksen ilmastotyössä ja ottaa huomioon ilmastonmuutos myös pitkän aikavälin liiketoiminnan suunnittelussa.

Matkailun hiilijalanjäljen laskenta ja kompensointi (Steady/Go), ½ pv

Asiakkaiden valveutumisen myötä vähähiilisyyden merkitys kilpailuetuna kasvaa ja usein kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksellä saavutetaan myös kustannushyötyjä. Yrityksen ilmastonkuormitus, tehokkaimmat päästövähennystoimenpiteet ja niiden kustannusvaikutukset saadaan selville laskemalla. Lasketa on myös edellytyksenä päästöjen kompensoimiselle ja luotettavalle viestinnälle yrityksen ilmastotyöstä.

Koulutuksessa käydään läpi yrityksen hiilijalanjäljen laskennan perusteet, minkä jälkeen osallistujat laskevat ohjatusti oman yrityksensä hiilijalanjälkeä parhaalla käytettävissä olevalla menetelmällä. Lisäksi käsitellään päästöjen kompensoinnin periaatteita, hyötyjä ja käytännön toteutusta sekä perehdytään siihen, miten yrityksen ilmastotyöstä kannattaa viestiä.

Koulutus toteutetaan yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Melina Maunulan kanssa.

Lisätietoja

Autan matkailuyrityksiä ja destinaatioita hahmottamaan vastuullisuuden matkailun menestystekijänä ja kehittämään vastuullisuutta käytännössä. Taustani on luonto- ja kulttuurimatkailussa sekä vastuullisen matkailun kehittämisessä yritys- ja alueorganisaatiotasolla, erityisosaamisena matkailun hiilijalanjälki ja vastuullisuusviestintä.

Eeva Koivula
Noheeva
eeva.koivula (at) noheeva.com
Puh. +358 50 462 8485
https://noheeva.com/