Siirry sisältöön

Eeva Koivula

Ready Steady Go -tasot

Matkailun hiilijalanjälki ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointi (Ready/Steady)

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on matkailussakin välttämätöntä. On tärkeää ymmärtää, mistä oman yritystoiminnan ilmastoa kuormittavat kasvihuonekaasut tulevat ja miten niitä on mahdollista vähentää. Samalla on jo varauduttava ilmastomuutoksen ja sen hillitsemisen aiheuttamiin muutoksiin.

Koulutuksessa käydään läpi matkailun hiilijalanjälkeä ja ilmastonmuutoksen ja sen hillitsemisen vaikutuksia matkailuun. Lisäksi käsitellään päästöjen kompensoinnin periaatteita, hyötyjä ja sudenkuoppia. Nämä teemat antavat vahvan pohjan yrityskohtaisen hiilijalanjäljen laskentaan ja yrityksen ilmastotyöhön.

Yllä kuvatun sisällön mukaisen koulutuksen kesto on noin kolme tuntia. Koulutus soveltuu toteutettavaksi etäyhteyksin, mutta on mahdollista toteuttaa myös paikan päällä. Sisältöä voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan esimerkiksi kytkemällä yhteen tämä ja Matkailuyrityksen hiilijalanjäljen laskenta -koulutus.

Matkailun hiilijalanjäljen laskenta ja kompensointi (Steady/Go)

Asiakkaiden valveutumisen myötä vähähiilisyyden merkitys kilpailuetuna kasvaa ja usein kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksellä saavutetaan myös kustannushyötyjä. Yrityksen ilmastonkuormitus, tehokkaimmat päästövähennystoimenpiteet ja niiden kustannusvaikutukset saadaan selville laskemalla. Hiilijalanjäljen laskenta on myös edellytyksenä päästöjen kompensoimiselle ja luotettavalle viestinnälle yrityksen ilmastotyöstä.

Laskentakoulutuksessa käytetään uutta, nyt pilotointivaiheessa olevaa Matkailualan CO2-laskuria. Koulutus koostuu kolmesta osiosta seuraavasti:

  1. aloituksesta, jossa keskustellaan laskennan tavoitteista, käydään läpi laskennassa tarvittavia tietoja ja ohjeistetaan niiden etsintään sekä tutustutaan laskurin toimintaan
  2. laskentatyöpajasta, jossa osallistujat laskevat aloituksen jälkeen keräämiensä yrityskohtaisten tietojen perusteella ohjatusti oman yrityksensä hiilijalanjälkeä ja jossa perehdytään esiin nouseviin erityiskysymyksiin
  3. lopetustilaisuudesta, jossa tarkastellaan laskennan tulosten hyödyntämistä päästöjen vähentämiseksi, pohditaan tarkemmin päästöjen kompensointia sekä perehdytään siihen, miten yrityksen ilmastotyöstä kannattaa viestiä.

Koulutus toteutetaan yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Melina Maunulan kanssa.

Koulutuksen yllä kuvatun sisällön mukainen kesto on 2+1,5+2 tuntia. Kaikki osiot on mahdollista toteuttaa joko etäyhteyksin tai paikan päällä. Sisältöä voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan esimerkiksi yhdistämällä tämä koulutuskokonaisuus Matkailun hiilijalanjälki ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointi -koulutukseen kanssa.

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus (Steady)

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus koostuu 7 moduulista. Voit tilata kaikki moduulit valmennussarjana, tai yksittäisiä moduuleja täsmävalmennuksina alueellesi. Moduulit, joita Eeva Koivula valmentaa, ovat ilmastonmuutos ja kiertotalous.

Lue lisää Sustainable Travel Finland -jatkovalmennuskokonaisuudesta. 

Lisätietoja

Autan matkailuyrityksiä ja destinaatioita hahmottamaan vastuullisuuden matkailun menestystekijänä ja kehittämään vastuullisuutta käytännössä. Taustani on luonto- ja kulttuurimatkailussa sekä vastuullisen matkailun kehittämisessä yritys- ja alueorganisaatiotasolla, erityisosaamisena matkailun hiilijalanjälki ja vastuullisuusviestintä.

Eeva Koivula
Noheeva
eeva.koivula (at) noheeva.com
Puh. +358 50 462 8485
https://noheeva.com/