Siirry sisältöön

Virve Obolgogiani

Steady ja Go -tasot

Koulutusosaamisen vieminen (Steady) 1/2 pv

Sisältää interaktiivisen luennon.

Sisältö:
- suomalaisen osaamisen vahvuudet ja kiinnostus maailmalla
- tuotteiden rakentaminen organisaation substanssiosaamisesta
- kansainväliseen toimintaan sopivien kouluttajien valinta
- omien koulutustuotteiden ja kohdemarkkinan tarpeiden kohtaaminen
- kohdemaan koulutukseen liittyvän lainsäädännön

Matkailuyrityksen toiminta kansainvälisillä markkinoilla (Steady) 1 pv

Sisältää interaktiivisen luennon sekä työpajan toiminnan kehittämiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Voidaan toteuttaa yksittäisen yrityksen henkilöstölle tai yritysryhmälle.

Sisältö:
- yrityksen nykyiset toimet kansainvälisillä markkinoilla
- yrityksen tuotteiden kehittämistarpeet valituilla markkinoilla / kohderyhmille, segmentointi
- kansainväliset myynti- ja jakelukanavat, hinnoittelu
- markkinointiviestintä kv markkinoilla, kulttuurierojen merkityksen ymmärtäminen
- kansainväliset kumppanit ja asiakkaat, neuvottelut ja viestintä kv ympäristössä
- yhteistyön ja verkostojen merkitys, Visit Finland -palvelut

Venäjä kohdemarkkinana (Go) 1 pv

Sisältää interaktiivisen luennon sekä työpajan yrityksen palveluiden kehittämiseksi venäläisille asiakkaille.

Sisältö:
- venäläisen matkailijan ominaispiirteitä: tavat ja tottumukset, odotukset matkoilta Suomeen
- tuotteistaminen venäläisille asiakkaille
- Venäjä liiketoimintaympäristönä
- markkinointiviestintä ja markkinointikanavat
- myynti- ja jakelukanavat
- työskentely venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa, neuvottelut
- haasteet Venäjän markkinoilla ja ratkaisut niihin

Venäjä kohdemarkkinana: venäläiset asiakkaat (Go) 1/2 pv

Sisältää interaktiivisen luennon.

Sisältö:
- venäläisen matkailijan ominaispiirteitä: tavat ja tottumukset, kuluttajakäyttäytyminen
- venäläisen matkailijan odotukset matkoilta Suomeen
- tuotteistaminen ja palveluiden kehittäminen venäläisille asiakkaille

Venäjä kohdemarkkinana: markkinointi ja myynti Venäjälle (Go) 1/2 pv

Sisältää interaktiivisen luennon.

Sisältö:
- kulttuurierojen merkitys markkinointiviestinnässä
- markkinointiviestintä ja markkinointikanavat
- myynti- ja jakelukanavat

Venäjä kohdemarkkinana: työskentely venäläisten kanssa (Go) 1/2 pv

Sisältää interaktiivisen luennon.

Sisältö:
- Venäjän matkailumarkkinoiden ominaispiirteitä
- Venäjä liiketoimintaympäristönä
- työskentely venäläisten kanssa, viestintä ja neuvottelut
- erilaiset yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Yli 20 vuoden kokemus käytännön matkailutyöstä vaativissa kansainvälisissä tehtävissä sekä valmennukset omassa yrityksessä vuodesta 2001 luovat vahvan osaamispohjan. Erityisosaamiseni liittyy Venäjään, venäläisen asiakkaan tuntemukseen. Koulutuksistani saan positiivista palautetta sujuvasta esiintymisestä ja laaja-alaisesta osaamisesta. Yrittäjänä ymmärrän hyvin pk-yritysten toimintakenttää.

Virve Obolgogiani
Mimino Oy
vo (at) mimino.fi
+358 40 7674212
www.mimino.fi