Siirry sisältöön

Birgitta Palmqvist

Ready Steady -tasot

Kansainvälistymisvalmennus, tuote ja hinnoittelu, (Ready) 1 pv

Kaksipäiväinen valmennuskokonaisuus yhteistyössä Blueberry Consulting /Marjo Ranta-Irwinin kanssa.

Kansainvälistymisvalmennuksen ensimmäisen päivän fokuksena tuote-ja markkinatuntemus käytännönläheisesti luentojen ja työpajojen muodossa. Aiheina mm. vientikelpoisuus, laadun portaat, tuotetyypit, tuotekehitysprosessi, kohderyhmät, tuotekortti sekä jakeluporrashinnoittelu. Päivän konkreettinen tulos: hissipuhe, tuotekortti. Visti Finlandin Kansainvälistymisopas toimii valmennuksen selkärankana.

Valmennus suomeksi ja ruotsiksi tai kaksikielisenä valmennuksena.

(Muodostaa kokonaisuuden Blueberry Consultingin toisen päivän valmennuksen kanssa:
Kansainvälistymisvalmennuksen toisena päivänä valmennuksen teoriaosuuksien aihealueina ovat sähköiset myynti- ja markkinointikanavat, myyntitilaisuudet ja messut, kansainväliset media- ja matkanjärjestäjävierailut. Käytännön työpajat koskevat tuotekortteja ja matkailutuotteen kansainvälisen asiakkaan digitaalista palvelupolkua.)

Tuotteistaminen, (Steady) 1 pv

Työpajamuotoinen valmennus soveltuu yrityksille ja verkostoille ja auttaa tuotteiden viimeistelyssä ja hinnoittelussa VisitFinland teemojen mukaisesti. Valmennus voi keskittyä myös ennalta valittuun/toivottuun VisitFinlandin teemaan (Culture Finland; Outdoors Finland; Finrelax, StopOver). Tuotteistamisen fokus on verkostotuotteissa kansainvälisille markkinoille.
Valmennus toteutetaan suomeksi tai ruotsiksi tai kaksikielisenä.

Tuotekortti, (Steady) 1/2 – 1 pv

Tuotekorttivalmennus on käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen ½-1 päivän sessio ryhmän koosta riippuen. Tutustutaan olemassa oleviin tuotekortteihin, mietitään tuotekorttisisältöä, lay-outia, valokuvia. Osa valmennuksesta tapahtuu työpajamuotoisena.
Valmennus toteutetaan suomeksi tai ruotsiksi tai kaksikielisenä.

 

Tutustu myös Culture Finland -valmennuspolkuun täältä.

Kulttuurimatkailu (Culture Finland -teema), (Steady) 1 pv

Yhden päivän kestoinen valmennus alkaa kohderyhmäajattelusta (Modernit humanistit)
jatkaen kulttuurimatkailun tuotevaatimuksiin, Suomen kulttuurimatkailun vahvuuksiin, Culture Finland kehittämisstrategiaan, kulttuurimatkailun verkostoituminen (matkailu+kulttuuri+muut luovan alan toimijat), markkinointiin ja myyntiin. Päivä jakautuu luento-osioon ja työpajaosioon jonka tavoitteena on luoda uusia tai kehittää olemassa olevia verkostomaisia kulttuurimatkailutuotteita.
Valmennus toteutetaan suomeksi tai ruotsiksi tai kaksikielisenä.

Räätälöity valmennus

Valmennus räätälöidään ryhmän, alueen tai asiakkaiden toivomusten mukaisesti. Ylläolevien teemojen lisäksi valmentajalla on erityisosaaminen matkailuyrittäjyyteen, opastoimintaan ja opastustuotteeseen liittyen.

Lisätietoja

Birgitta Palmqvist on matkailun ammattilainen alueorganisaatiotoiminnan, oman ryhmämatkatoimiston ja opastoiminnan alalta ja on erikoistunut matkailutuotteeseen, kulttuurimatkailuun, matkailuyrittäjyyteen, kansainvälistymiseen ja opastustuotteeseen. Hän valmensi Visit Finlandin kv-koulutuksia v. 2015-2016, asiakaspalautteiden keskiarvo on 9,03. Lisäksi hän on toiminut Culture Finland roadshow-valmentajana.

Birgitta Palmqvist
Birgitta Palmqvist Productions
birgitta.palmqvist (at) artistiko.fi
Puh. +358 400 690 225
https://www.facebook.com/Birgitta-Palmqvist-Productions-914116238730394/