Siirry sisältöön

Marketta Viljasaari

Steady ja Go -tasot

Vastuullisuus matkailuyrityksessä - tavoitteista käytäntöön (Steady) 1 pv

- Käymme läpi mitä vastuullisuus/ekologisuus tarkoittaa matkailussa, mitä osa-alueita tulee huomioida ja mikä on riittävä taso.
- Viemme vastuullisuuden käytännön tasolle ja matkailuyrityksen arkeen
- Käymme läpi hyviä käytännön esimerkkejä ja vastuullisuustyön tuloksia matkailualalta
- Teemme pohjat toimintasuunnitelmille:

  • oman nykytilan arviointi
  • mitä tekoja vastuullisuus käytännössä edellyttää
  • tekojen toteuttaminen, työkaluja ja hyviä käytännön vinkkejä
  • henkilökunnan, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien osallistaminen sekä viestintä
Ympäristökartoitus (Go) 0,5-1 pv

Sisältää kartoituskäynnin yrityksessä, jonka aikana käydään läpi ympäristötyön nykytilanne ja etsitään kehittämiskohteet
Seuraavat alueet käsitellään: ympäristöjohtaminen, henkilöstön osallistaminen, asiakkaiden osallistaminen, jätteen vähentäminen, lajittelu ja kierrätys, energiatehokkuus, vesitehokkuus, aamiais/ravintolatoiminta, puhtaanapito, hankinnat, sisä- ja ulkotilat

Tuloksena ympäristötyön nykytilan raportti sekä ehdotuksia kehittämiseen. Jatkotyöstöä varten toimitetaan ohjeistus ja pohjia ympäristötyön dokumentointiin ja pitkäjänteiseen mittaamiseen

Lisätietoja

Vahva kokemus vastuullisuuden viemisestä käytännön teoiksi matkailualalla. Kokemus sisältää matkailualan yritysten ympäristöystävällisyyden konkreettista kehittämistä, sen maastouttamista ja viestimistä yli 70 majoitusalan yrityksen kanssa. Taustalla yli 200 ympäristöauditointia matkailualan yrityksissä Suomessa ja kansainvälisesti.

Marketta Viljasaari
Toimitusjohtaja, GoG
marketta.viljasaari@feesuomi.fi
+358 45 600 9250
www.greenkey.fi