Siirry sisältöön

Marketta Viljasaari

Steady ja Go -tasot

Sustainable Travel Finland -valmennus (Ready) 1 pv

Tämän valmennuksen avulla destinaatio ja alueen yritykset pääsevät alkuun kestävän kehityksen mukaisessa matkailutoiminnassa. Tavoitteena on saattaa yritykset ja destinaatio matkaan Sustainable Travel Finland –polulle. Päivän aikana käydään läpi mm. vastuullisuuden eri osa-alueet, vastuullisuusviestintää ja konkreettisen vastuullisuussuunnitelman tekemistä. Osallistavalla valmennuksella kuljetaan teoriasta käytäntöön. Valmentaja tutustuttaa osallistujat ohjelman työkaluihin, kuten STF-onlinealustaan.

Sisällön painotukset ja toteutustavat sovitaan tilaajan toivomusten mukaisiksi. Lue lisää Sustainable Travel Finland –valmennuspäivästä.

Vastuullisuus matkailuyrityksessä - tavoitteista käytäntöön (Steady) 1 pv

- Käymme läpi mitä vastuullisuus/ekologisuus tarkoittaa matkailussa, mitä osa-alueita tulee huomioida ja mikä on riittävä taso.
- Viemme vastuullisuuden käytännön tasolle ja matkailuyrityksen arkeen
- Käymme läpi hyviä käytännön esimerkkejä ja vastuullisuustyön tuloksia matkailualalta
- Teemme pohjat toimintasuunnitelmille:

  • oman nykytilan arviointi
  • mitä tekoja vastuullisuus käytännössä edellyttää
  • tekojen toteuttaminen, työkaluja ja hyviä käytännön vinkkejä
  • henkilökunnan, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien osallistaminen sekä viestintä
Ympäristökartoitus (Go) 0,5-1 pv

Sisältää kartoituskäynnin yrityksessä, jonka aikana käydään läpi ympäristötyön nykytilanne ja etsitään kehittämiskohteet
Seuraavat alueet käsitellään: ympäristöjohtaminen, henkilöstön osallistaminen, asiakkaiden osallistaminen, jätteen vähentäminen, lajittelu ja kierrätys, energiatehokkuus, vesitehokkuus, aamiais/ravintolatoiminta, puhtaanapito, hankinnat, sisä- ja ulkotilat

Tuloksena ympäristötyön nykytilan raportti sekä ehdotuksia kehittämiseen. Jatkotyöstöä varten toimitetaan ohjeistus ja pohjia ympäristötyön dokumentointiin ja pitkäjänteiseen mittaamiseen

Lisätietoja

Vahva kokemus vastuullisuuden viemisestä käytännön teoiksi matkailualalla, kestävän matkailun strategiatyöstä sekä STF-polun eri tason valmennuksista. Kokemus sisältää matkailualan yritysten vastuullisuuden konkreettista kehittämistä, sen maastouttamista ja viestimistä. Olen tehnyt yhteistyötä niin matkailualueiden kuin suurien ja pienienkin matkailuyritysten kanssa ympäri Suomen. Taustalla myös yli 200 ympäristöauditointia matkailualan yrityksissä Suomessa ja kansainvälisesti.

Marketta Viljasaari
Kestävän matkailun johtava asiantuntija
Ramboll Finland
marketta.viljasaari (at) ramboll.fi
puh. 040 559 3170
fi.ramboll.com/palvelut/kaupunkisuunnittelu/kestava-matkailu